„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

Istorija

Kelmės pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba) įsteigta Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 22d. sprendimu Nr. T-254

Tarnyba įsikūrusi  Kelmėje, J.Janonio g. 11.

Nuo 2004 m. kovo 5 d.  iki  2011m. birželio 7d.  Tarnybai vadovavo Danutė Kulikauskienė.

Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. Tarnybai vadovauja Laura Šumskienė.

Tarnyba dalyvauja  projekte  „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų,. logopedų darbo aplinkos modernizavimas“. Projekto Nr. VP3-2.2-ŠMM-10-V-02-001.