„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2020 m.

Finansinės ataskaitos 2020 m. kovo mėn.

2019 m.

2019 m. finansinės ataskaitos

Finansinė ataskaita 2019m. rugsėjo mėn.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. II ketv.

Aiškinamasis raštas 2019 m. sausio mėn.

Biudžeto ataskaita 2019 m. sausio mėn.

2018 m.

Metinės ataskaitos 2018 m.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2018 m. gruodžio mėn.

Ataskaita 2018 m. gruodžio mėn.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-09

Valdymo schema

Aiškinamasis raštas 2018-09

Finansinės būklės ataskaita2018-09

Finansavimo sumos 2018-09

Ataskaita 2018 01 10

Bendra suvestinė 2018 01 09

Aiškinamasis raštas 2018-03

Mokėtinų sumų ataskaita 2018-10

Bendra suvestinė 2018-10

Ataskaita 2018-10

Aiškinamasis raštas 2018-10

Ataskaita bendra suvestinė 2018-07-05 Nr.34

Finansavimo sumos 2018 m. duomenimis

Finansinės būklės ataskaita 2018-07-27 Nr.40

Mokėtinų ir gautų sumų ataskaita 2018-07-09 Nr.34

Ketvirtinė ataskaita 2018-07-09 Nr.34

Aiškinamasis raštas 2018-08-17 Nr.40

Aiškinamasis raštas 2018-07-09 Nr.34

Veiklos rezultatų ataskaita 2018-08-30 duomenimis

2018 m kovo mėn 31d. finansavimo sumos (1)

2018 m Kovo mėn. aiškinamasis raštas (1)

2018 m. gegužės mėn. 16d. veiklos rezultatų ataskaita (1)

2018 m. kovo mėn 31d. finansinės būklės ataskaita (1)

Mokėtinų ir galutinų sumų ataskaita (1)

Ketvirtinė ataskaita (1)

Aiškinamasis raštas (1)

Biudžeto išlaidų ataskaita (1)

Aiškinamasis raštas Nr.16

Finansinės 03 mėn.

 

2017 m.

Finansinės būklės2017-12

Finansinės ataskaitos 2017-12

Finansinės 2017-12

Finansavimo sumos 2017-12

Ataskaitos 2017-07

Finansinės būklės ataskaita (1)

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita