„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

Rajoninė mokinių konferencija „Aš norėčiau,kad…“

2018 kovo 27

Vienuolikos Kelmės rajono mokyklų mokiniai dalijosi savo troškimais konferencijoje „Aš norėčiau, kad…“: „mokykloje kiekvienas atrastų būdus, kaip tobulėti ir gerai jaustis“, „pritapti naujoje klasėje būtų nesunku“, „būtų lengviau pažinti save ir kitą šalį“. Ir dar: sportuoti, keliauti, reikšti emocijas, daryti gerus darbus, tausoti aplinką, skleisti džiaugsmą ir toleranciją. Tokius norus išsakė konferencijos dalyviai, 6–10 klasių mokiniai. Daugumai ši konferencija buvo pirmoji. Antrą kartą rajone vykstančioje konferencijoje 26 pranešėjai pateikė 18 pranešimų, kuriuos parengti padėjo 19 įvairių dalykų mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų.

Pasirinktos temos parodė, kad mokiniams svarbi jų savijauta mokykloje, bendravimas su kitais, santykiai šeimoje, žmogiškosios vertybės. Vaikai didžiavosi savo meno, mokslo, sporto pasiekimais, dalijosi pavykusių šventinių renginių akimirkomis. Džiugu, kad, ruošdamiesi konferencijai, mokiniai atliko tam tikrus statistinius tyrimus, skaičiavo ir apdorojo rezultatus, jų dinamiką, pateikė apibendrintą medžiagą vaizdžiai ir suprantamai, padarė išvadas. Tai įvadas į akademinę veiklą, o pranešimų pristatymas – iškalbos ir bendravimo su auditorija įgūdžių lavinimas.

Pranešėjai buvo palydėti gausios (daugiau nei 70) įvairaus amžiaus klausytojų auditorijos aplodismentais, įvertinti Pedagoginės psichologinės tarnybos padėkomis ir dovanėlėmis. Dovana visiems – pagal Antuano de Sent Egziuperi kūrinį „Mažasis princas“ pastatytas šokio spektaklis, kuriame šoko Kelmės specialiosios ir kitų rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.