„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

Mokyklos suolui artėjant – laikas apsispręsti

2017 sausio 05

Ikimokyklinukų tėveliai jau privalo galvoti apie tą džiugų metą, kai jų atžala pradės lankyti mokyklą.  

Pagal galiojančius įstatymus ateinančiais 2017 metais pirmąją klasę pradės lankyti 2010 metais gimę vaikai, o 2011 metais gimusieji ateis į priešmokyklines grupes. Įstatymas nenumato jokių galimybių atidėti privalomo ugdymo pradžią. Priminsime, kad ir priešmokyklinis ugdymas šiuo metu jau yra privalomas.

Jei tėveliai mano, kad jų vaikas vystosi sparčiau už kitus bendraamžius ir nori jį leisti į mokyklą (arba priešmokyklinę grupę) metais anksčiau, tokią galimybę jie turi tik tada, jei gauna rekomendaciją iš mūsų rajono pedagoginės psichologinės tarnybos.

Vaiko brandumas mokyklai vertinamas nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d., tačiau tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti Vaiko brandumą, pedagoginės psichologinės tarnybos vadovui prašymą turi pateikti anksčiau – nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. Pateikus prašymą ir vaiko gimimo liudijimą, tėvai bus informuoti, kokių dokumentų reikia iš ugdymo įstaigos (jei vaikas lanko).

Vaiko brandumo mokyklai vertinimą atlieka pedagoginių psichologinių tarnybų psichologai, o prireikus papildomai konsultuoja ir kiti tarnybos specialistai (logopedai, specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, gydytojai vaikų neurologai). Vertinimas trunka 45-60 minučių. Jo metu vaikas atlieka specialias įdomias užduotis, o tėveliai užpildo klausimyną apie vaiko elgesio ypatumus. Vaiko brandumas mokyklai vertinamas pagal tam tikrus rodiklius:

  1. Intelektinė  branda – aktyvus domėjimasis pasauliu; jutimų ir suvokimo brandumas; geri darbinės atminties įgūdžiai; probleminio mąstymo pradmenys, išlavėjusi kalba;  gebėjimas įsivaizduoti, bandymas kurti;
  2. socialinė emocinė branda – savęs suvokimas ir savigarba; elementari savikontrolė, susivaldymas; gebėjimas gyventi greta kitų (bendrauti, bendradarbiauti, jausti atsakomybę);
  3. nuostata ir pasirengimas    tapti mokiniu – nusiteikimas eiti į mokyklą; domėjimasis knygomis; pasirengimas rašymui; elementarūs matematiniai vaizdiniai.

Įvertinus Vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 6 metai, yra brandus mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ar vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 7 metai, yra brandus mokytis pagal pradinio ugdymo programą, tarnyba tėvams įteikia rekomendaciją. Tačiau galutinius sprendimus dėl vaiko mokymosi pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas priima tėvai (globėjai). Jie gali pakeisti savo nuomonę ir nuspręsti laukti įstatymuose nustatyto amžiaus.

Nustačius, kad vaikas nėra brandus mokytis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programą, ugdymas pagal minėtas programas nėra teikiamas.

Tėvams nesutinkant su Tarnybos išvada apie vaiko brandumą, jie turi teisę kreiptis į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, kad vaiko brandumo vertinimo dokumentai būtų peržiūrėti.

Mieli tėveliai, jeigu manote, kad auginate anksčiau laiko subrendusį mokyklai vaiką, laukiame Jūsų Kelmės rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Telefonas registracijai ir informacijai – 61184. Atsižvelgdami į bendrus dėsningumus ir individualius ypatumus, priimsime Jūsų vaikui palankiausią sprendimą.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.