„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

Mokslinė praktinė konferencija „Šeimos psichologinė gerovė“

2014 birželio 16

Birželio 10 d. Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure surengta mokslinė praktinė konferencija „Šeimos psichologinė gerovė“. Sveikinimo žodį tarė Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, pasidžiaugęs svarbiu ir savo vietą gyvenime suradusiu savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir pedagoginės psichologinės tarnybos darbu. Taip pat konferencijos dalyvius sveikino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Saulius Michailovas, Šiaulių vyskupijos Kelmės dekanato dekanas kunigas Arūnas Urbelis.

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Balčiūnienė susirinkusiųjų dėmesiui pristatė pranešimą „2013 m. Kelmės rajono mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų rezultatų apžvalga“. Direktorė apžvelgė šeimos sveikatai įtaką darančius veiksnius, kalbėjo apie sveikatos priežiūrą mokyklose, pateikė rajono mokinių sveikatos sutrikimų rodiklius pagal metus ir pagal organizmo sistemas, atkreipė dėmesį į pirmokų sveikatos sutrikimus. Ką galime padaryti šiandien, rytoj, po metų? Kas atsakingas už mokinių sveikatą? Kaip rodo apklausa, kiekvieno asmens sveikata pirmiausia turi rūpėti jam pačiam, kiti gali tik padėti ja rūpintis, taip nurodė  84 proc. vienuoliktokų ir 73 proc. šeštokų. Daugiau nei pusė mokinių mano, kad jų sveikata turi rūpintis tėvai. Tėvų nuomonė panaši kaip pedagogų – 28 proc. tėvų nurodo, kad pats mokinys turi rūpintis savo sveikata, kad tuo turi rūpintis tėvai, nurodo 31 proc. tėvų.

Lina Balčiūnienė įvardijo pagrindines  visuomenės sveikatos veiklos kryptis, suformuluotas 1986 metais Otavos chartijoje: reikia kurti sveikatą stiprinančią politiką, sveikatą stiprinančią aplinką, įtraukti į sveikatos stiprinimą bendruomenę, ugdyti individualias sveikatos stiprinimo žinias bei įgūdžius, perorientuoti sveikatos priežiūros tarnybas. Visos šios veiklos kryptys, vykdomos drauge, leistų pasiekti gerų rezultatų.

Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Laura Šumskienė skaitė pranešimą „10 metų su vaiku, šeima ir mokykla: PPT veikla Kelmės rajone“. Tarnybos tikslas – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams. Kaip sakė L. Šumskienė, tėvai turi galimybę pasirinkti savo vaikui tinkamą pagalbos vietą ir specialistą. Skaičiai rodo, kad didelė dalis tėvelių be dvejonių kreipiasi į šią tarnybą, o auginantys daugiau nei vieną ypatingą vaiką tarnyboje jaučiasi savi ir laukiami. Direktorė pasidžiaugė, kad jų pedagoginė psichologinė tarnyba viena pirmųjų Lietuvoje įgyvendino sistemą, kai tėvus su tarnybos išvadomis supažindina tik tarnybos specialistai. Taip užtikrinamas tiek informacijos konfidencialumas, tiek kompetentingi atsakymai į visus tėvams kylančius klausimus.

„Kontaktas su vaiku“ – tokia temą nagrinėjo EOS grupės psichologas Evaldas Karmaza, labai įdomiai ir patraukliai papasakojęs apie savo asmeninę patirtį dirbant su vaikų namų auklėtiniais, aptaręs, kas gali trukdyti vaiko motyvavimui ir bendravimui su juo, kokie galimi bendravimo su moksleiviu stiliai, kalbėjęs apie kontaktą ir bendravimą tarp kolegų, pagrindinius bendravimo gerinimo principus darbe.

Šiaulių universiteto Kūno kultūros ir sporto edukologijos katedros doc. dr. Laimutė Bobrova pranešime ,,Laimingo žmogaus ugdymas mokykloje – prioritetinė naujos pedagoginės kultūros kryptis“ kalbėjo apie pamatinį kiekvieno žmogaus ir visuomenės tikslą – laimės siekimą. Lektorė atkreipė dėmesį, kad pamatai, ant kurių buvo statoma tradicinė švietimo sistema, trupa, ir aiškėja, kad ankstesnis ugdymas jau nebetarnauja šiuolaikiniam gyvenimui.

Konferencijoje dalyvavusi Kelmės ,,Aukuro“ pagrindinės mokyklos psichologė Sniegena Urbelienė kalbėjo apie ribas šeimoje ir emocinį diskomfortą, šeimos funkcijas. Ji teigia, kad šeimos funkcionavimo sėkmingumas priklauso nuo gebėjimo pertvarkyti šeimos struktūrą prisitaikant prie naujų aplinkybių.

Konferencijos moderatorė Liuda Bartkuvienė. Konferenciją organizavo Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba ir Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.