„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

KVIEČIAME SOCIALINIUS PEDAGOGUS KURTI IR DALINTIS

2020 balandžio 06

 

RESPUBLIKINĖS SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ PARENGTŲ PRIEMONIŲ NUOTRAUKŲ, UŽSIĖMIMŲ AR ORGANIZUOTŲ RENGINIŲ PLANŲ PARODOS

 „KURIAME IR DALINAMĖS – 2“

NUOSTATAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Respublikinės socialinių pedagogų parengtų priemonių nuotraukų, užsiėmimų planų ar organizuotų renginių aprašymų parodos „Kuriame ir dalinamės – 2“ (toliau – Paroda), nuostatai reglamentuoja Parodos tikslus ir uždavinius, dalyvius ir organizavimo tvarką.
 3. Parodos idėją atspindi A. Anzenbacherio mintis: ,,Žmonės bendradarbiauja, siekdami bendro tikslo. Materialines gėrybes ir kultūrines vertybes, kurių jiems reikia savirealizacijai, galima realizuoti tik veikiant drauge“.
 4. Parodą organizuoja Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras (toliau – Kelmės SMC), Kelmės rajono socialinių pedagogų metodinis būrelis.
 5. Informacija apie parodą ir nuostatai skelbiami svetainėje http://www.kelmesmc.lt

 

 1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
 2. Tikslas – skatinti Respublikos socialinius pedagogus ieškoti naujų socialinių emocinių kompetencijų (jausmų atpažinimo, įvardijimo, tarpusavio santykių (bendravimo ir bendradarbiavimo) ir t.t.) ugdymo formų bei būdų.
 3. Uždaviniai:

6.1. sudaryti sąlygas kolegoms ir jauniems specialistams dalintis gerąja patirtimi.

6.2. plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ugdymo įstaigų.

 

III. DALYVIAI

 1. Socialiniai pedagogai, dirbantys Respublikos švietimo, pagalbos ir ugdymo įstaigose.

 

 1. ORGANIZAVIMO TVARKA
 2. Socialinis pedagogas parodai pateikia savo sukurtos priemonės nuotrauką, užsiėmimo ar organizuoto renginio planų aprašymus (toliau – Priemonė).
 3. Visų siunčiamų nuotraukų dydis neturi viršyti 5 MB, formatas – JPG (JPEG).
 4. Nuotraukoje turi matytis tik sukurta Priemonė.
 5. Priemonės aprašyme (pasirinktinai pagal Priemonę Priedai Nr.1 – 3, Pavyzdžiai) turi būti užpildytos visos grafos. Aprašymo apimtis ne didesnė kaip vienas A4 lapas.
 6. Socialinis pedagogas užpildo dalyvio anketą (Priedas Nr. 4).
 7. Visi tekstiniai dokumentai turi būti surinkti Times New Roman šriftu, 12 dydis, pastraipos plotis 1,5 mm.
 8. Visas teikiamas Priemones parodai, jų aprašymus ir dalyvio korteles siųsti nurodytais elektroninio pašto adresais iki 2020 m.  gegužės  15  dienos:
  • metodinių priemonių nuotraukas su aprašymais – el. p. orlakiene@gmail.com, papildoma informacija tel. nr. 8 676 29922, Dalia;
  • renginių planus su aprašymais siųsti – el. p. jurgacik@gmail.com, papildoma informacija tel. nr. 861613328, Jurgita;
  • užsiėmimų planus su aprašymais siųsti – el. p. 22jomeka@gmail.com, papildoma informacija tel. nr. 868225805, Jolanta.
 9. Vienas socialinis pedagogas gali pateikti 1 – 3 darbus.
 10. Iki 2020 m. birželio 15 d. bus parengti trys metodiniai leidiniai PDF formatu (toliau – Leidiniai):
  • ,,Socialinis pedagogas. Geroji patirtis. Priemonė“;
  • ,,Socialinis pedagogas. Geroji patirtis. Užsiėmimų planai“;
  • ,,Socialinis pedagogas. Geroji patirtis. Renginių planai“.
  • Leidinių maketavimas – Asta Trijonienė, papildoma informacija tel. nr. 861560344.
 11. Leidiniai bus eksponuojami svetainėje http://www.kelmesmc.lt nuo  2020 m. birželio 15
 12. Parodos organizatoriams bus išduodamos Kelmės SMC metodinės veiklos pažymos.
 13. Parodos dalyviams el. paštu bus atsiųsta (PDF formatu) bendra Kelmės SMC Dalyvio pažyma.
 14. Parodos dalyviai, atsiuntę savo medžiagą dalyvauti parodoje, sutinka, kad jų asmens duomenys (vardas, pavardė, darbovietė) bus naudojami sudarytuose leidiniuose.

 

 1. ORGANIZATORIAI
 2. Parodos organizacinis komitetas:

21.1.  Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė Dalia Orlakienė;

21.2. Kelmės vaikų lopšelio-darželio ,,Kūlverstukas“ socialinė pedagogė Jurgita Cikanavičienė;

21.3.  Kelmės PPT vyresnioji socialinė pedagogė Jolanta Meškauskienė;

21.4.  Kelmės „Kražantės“ progimnazijos socialinė pedagogė Asta Trijonienė;

21.5.  Kelmės r. SMC metodininkė Edita Dzvankauskienė.

 

                VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Socialinis pedagogas, pateikdamas Priemonę parodai, patvirtina, kad jis yra jos autorius. Už autorinių teisių pažeidimus atsako patys Priemonę pateikę asmenys.
 2. Priemonės, atsiųstos vėliau nurodyto termino ar neatitinkančios techninių reikalavimų ir konkurso tematikos, neįtraukiamos į parodos dalyvių sąrašą.
 3. Organizatoriai pasilieka teisę atsiųstas nuotraukas, aprašus naudoti neatlygintinai, viešai publikuoti darbus, nurodant autorines teises.
 4. Dalyvavimas parodoje laikomas sutikimu su šiomis sąlygomis.

                                                                

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.