„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

Konsultacijos

Konsultavimas

 •    Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) ir pedagogus vaikų ugdymo klausimais.
 •    Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, specialistus dėl specialiosios psichologinės ir pedagoginės pagalbos teikimo bei ugdymo organizavimo.
 •   Konsultuoja vaikus dėl mokymosi, psichologinių, asmenybės problemų.
 •  Tarnybos specialistai vertina ir konsultuoja asmenis nuo 3 iki 18 metų (turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų, jei mokosi mokykloje), gyvenančius savivaldybės teritorijoje ir/ar ugdomus mokyklose.

 

 

PASLAUGOS TEIKIAMOS NEMOKAMAI.

Kreipimosi į tarnybą tvarka:

Norint įvertinti mokinio (vaiko) specialiuosius ugdymosi poreikius būtina išankstinė registracija.

Tarnyboje pateikiami šie dokumentai:

 1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas (6 priedas).
 2. Gimimo liudijimas.
 3. Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotino įvertinimo pažymos kopija (5 priedas).
 4. Mokinio rašto darbai (lietuvių kalbos, matematikos), piešiniai.
 5. Pagal poreikį mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentai.
 6. Dėl pakartotinio įvertinimo Tarnyboje papildomai pateikia mokinio ugdymosi pasiekimų aprašo kopiją (3 priedas).
 7. Prireikus Tarnyba gali prašyti mokyklos Vaiko gerovės komisijos pateikti individualius psichologinio, pedagoginio, logopedinio vertinimo aprašymus ir korteles.

Dokumentus rengia mokyklos Vaiko gerovės komisija (VGK).

Į Tarnybą dėl pakartotino įvertinimo gali kreiptis mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).