„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

KONFERENCIJOS ,,PADĖKIME EMOCIJŲ IR ELGESIO PROBLEMŲ TURINTIEMS VAIKAMS” AKIMIRKOS

2013 gegužės 16

2013 m. balandžio 9 d. Kelmės „Aukuro“  vidurinėje mokykloje vyko teorinė  praktinė konferencija „Padėkime emocijų ir elgesio problemų turintiems vaikams“.

Tai šeštoji tradicinė konferencija, kurioje buvo gilinamasi į specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimus. Konferenciją sudarė dvi dalys. Pirmojoje dalyje dalyvavo  logopedai, specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, psichologai, mokytojai ir tėvai. Visi  išklausė lektorės S.Lesinskienės, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centro docentės,  paskaitą. Lektorė papasakojo apie emocijų ir elgesio sutrikimų ypatumus vaikų ir paauglių amžiuje bei kompleksinės pagalbos būdus tokiems vaikams. Antroje konferencijos dalyje darbas buvo organizuojamas sekcijose (psichologų ir tėvų; socialinių pedagogų; logopedų ir specialiųjų pedagogų). Sekcijose buvo skaitomi pranešimai ir dalijamasi gerąja patirtimi.

Renginio organizatoriai:

Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras, Kelmės „Aukuro“ vidurinė mokykla.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.