„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

2020 kovo 31

KELMĖS RAJONO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA DIRBA NUOTOLINIU BŪDU!

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ VERTINIMAS

 • Vaikų specialiųjų poreikių vertinimas sustabdytas, nes nuotoliniu būdu atlikti vertinimo neįmanoma.
 • Vaikams, kuriems reikalingas pakartotinis vertinimas, pažymas pratęsime pusei metų (išrašysime 8 formą ir išsiųsime įstaigų Vaiko gerovės komisijų pirmininkams), kad ugdymo įstaigos galėtų toliau tiems vaikams pritaikyti programas ir teikti specialistų pagalbą. Mokyklos turi kreiptis į tarnybą dėl specialiojo ugdymo pratęsimo.
 • Gavus 8 formą elektroniniu būdu įstaigos specialistai turėtų susisiekti su tėvais ir juos apie tai informuoti (informuojant prašome akcentuoti, kad šios formos laikinos ir vertinimas bus atliekamas pasikeitus situacijai).
 • Pakartotinis ir pirminis vertinimas bus atliekamas specialistams grįžus į darbo vietas, suderinus su švietimo įstaigomis ir nustačius vertinimo eiliškumą.
 • Vaikams, kuriems pradėtas pakartotinas vertinimas (bet nebaigtas), išrašysime 8 formą. Vaikams, kuriems pradėtas pirminis vertinimas (bet nebaigtas), vertinimas laikinai nutraukiamas.

PSICHOLOGO KONSULTACIJOS

 • Informuojame tėvus ir vaikus apie mūsų specialistų galimybes teikti pagalbą nuotoliniu būdu. Pateikiame psichologų kontaktus:
  Vitalija, tel.8 61415819 , el.p. vitamonk@gmail.com;
  Sniegena, tel. 8 61560359, el.p. sniegenau@gmail.com.
 • Paskambinus ar parašius bus suderintas konsultacijos laikas. Kartu ieškosime būdų konsultuoti nuotoliniu būdu.
 • Konsultuojame emocijų, elgesio, mokymosi sunkumų klausimais.

SPECIALIOJO PEDAGOGO IR LOGOPEDO KONSULTACIJOS

 • Informuojame tėvus, pedagogus, mokyklų specialistus apie galimybes teikti pagalbą nuotoliniu būdu. Pateikiame specialistų kontaktus:
  Liuda, tel. 8 60147367, el.p. liuda.bartkuviene@gmail.com;
  Jūratė, tel. 8 61283631, el.p. logopede@gmail.com;

Lina, tel. 8 64577021, el.p. lina.steponkute@gmail.com.

 • Paskambinus ar parašius bus suderintas konsultacijos laikas.

SOCIALINIO PEDAGOGO KONSULTACIJOS

 • Informuoja tėvus ir vaikus apie galimybes teikti pagalbą nuotoliniu būdu. Pateikiame socialinio pedagogo kontaktus:

Jolanta, tel. 8 68225805, el. p. 22jomeka@gmail.com.

 • Paskambinus ar parašius bus suderintas konsultacijos laikas.

Tarnybos direktorius konsultuoja

Laura, tel. 8 61225943, el. p. info@kelmesppt.lt

 

Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos informacija (www.kelmesppt.lt)

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.