„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

KAIP IŠVENGTI PATYČIŲ NUOTOLINIO MOKYMO(SI) METU

2020 balandžio 23

Jei patyčios egzistavo ir iki karantino, tad jos plinta ir dabar, mokantis nuotoliniu būdu. Nuotolinės pamokos – vieša erdvė, tad per jas laidomi necenzūriniai žodžiai, patyčios yra baustinas elgesys. Neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos ar neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Apie tokius netinkamus atvejus galima pateikti informaciją elektroninėmis priemonėmis per www.epolicija.lt. Tačiau skatintume, naudojantis visomis įmanomomis atsargumo priemonėmis ir išradingumu, jų išvengti.

Patarimai mokytojams:

– Naudokite tik atsakingų institucijų rekomenduojamas nuotolinio mokymo platformas ir įrankius.

– Jeigu prisijungimas prie nuotolinio mokymo platformos ar įrankio vyksta paspaudus nuorodą, įsitikinkite, kad tai nesuklastota nuoroda, neatskleiskite savo prisijungimo duomenų prie nuotolinio mokymo platformos / priemonės pašaliniams
asmenims.

– Kontroliuokite, kas gali pakliūti į Jūsų „virtualią klasę“: rinkitės tokius nuotolinio mokymo įrankius bei platformas, kurie prie Jūsų klasės leidžia prisijungti tik Jūsų pakviestiems mokiniams;

– Stebėkite, ką „virtualioje klasėje“ demonstruoja mokiniai ir, pastebėję netinkamą elgesį, atitinkamai reaguokite;

-– Iš anksto aptarus netinkamo elgesio pamokoje pasekmes, šalinkite netinkamai besielgiančius asmenis iš grupės ar nuotolinės pamokos.

– Bendraukite maloniai ir draugiškai, nes mokytojo elgesio tonas skatina mokinius atitinkamai atsakyti.  Pakeltas tonas, rėkimas ar nepagarbus elgesys mokinių atžvilgiu  išprovokuoja norą priešintis ir kenkti.

– Paaiškinkite vaikams, kad negalima siųsti, perduoti jokių prisijungimo prie „virtualios klasės“ nuorodų ar duomenų kitiems asmenims;

–  Paskatinkite mokinius už tinkamą elgesį pamokoje įdomia ar nestandartine užduotimi ar virtualia dovanėle.

Patarimai tėveliams:

– Padėkite vaikams susikurti saugius slaptažodžius, priminkite, kad savo slaptažodžiais, kaip ir mokytojo atsiųstomis prisijungimo nuorodomis ar pan. duomenimis, negalima dalintis su kitais asmenimis;

– Įdiekite kompiuteryje ar kitame įrenginyje, kuriuo vaikas jungiasi prie nuotolinių pamokų, antivirusinę programą, pasirūpinkite jos atnaujinimais;

– Pasidomėkite, ką vaikas veikia nuotolinių pamokų metu (nes iššokančios kenkėjiškos nuorodos ar langai gali būti ir dėl kitų kompiuteryje atvertų langų ar programų, o ne dėl nuotolinio mokymosi platformos ar įrankio). Pagal galimybes netiesiogiai ir neįkyriai stebėkite jūsų vaiko ugdymo procesą, kad vaikas „šiapus ekrano“, iš dalies pasislėpęs nuo mokytojo, nepasijustų galintis atlikti bet kokius veiksmus, taip pat ir kenkėjiškus.

–  Norėdami apsaugoti mažamečius vaikus nuo neteisėtos ir žalingos informacijos internete, įdiekite įrenginiuose, kuriais leidžiate jiems naudotis, turinio filtravimo priemones.

Naudota medžiaga:

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1159474/nuotolines-pamokos-atskleide-nepagrazinta-mokyklu-realybe-pornografiniai-vaizdai-ir-patycios-liejasi-laisvai

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1159135/pareigunai-ispeja-patycios-per-nuotolines-pamokas-gali-karciai-atsirugti-gresia-net-240-euru-bauda

Parengė Kelmės rajono pedagoginės psichologinės

psichologė Vitalija Monkienė

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.