„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

„Gabus vaikas mokykloje – išbandymas mums“

2017 balandžio 24

2017 m. balandžio 19 d. Kelmės kultūros centre buvo organizuojama mokslinė – praktinė konferencija „Gabus vaikas mokykloje – išbandymas mums“. Konferenciją organizavo Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, Kelmės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyrius bei Kelmės suaugusiųjų mokymo centras. Konferenciją sudarė dvi dalys, per jas pranešimus apie gabius vaikus pristatė Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro psichologė A. Šimelionienė, Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos ir Raseinių Šaltinio progimnazijos direktorės R. Kunickienė ir V. Zubrickienė bei Kelmės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė V. Monkienė.

Į konferenciją susirinkusius pedagogus sveikino švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas S. Jokubauskas.

Kaip pažymėjo dr. Aida Šimelionienė, nuo pat Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo švietimo sistemoje didžiausias dėmesys buvo skiriamas specialiųjų poreikių vaikams, tačiau gabūs vaikai, nors ir turėdami specialiuosius ugdymosi poreikius, šiai grupei vaikų priskirti nebuvo. Todėl jų ugdymas buvo paliktas mokytojo nuožiūrai. Nacionalinė gabių vaikų ugdymo strategija kuriama lėtai ir nedaug pasistūmėjo į priekį per šį dešimtmetį. Nors yra priemonės atpažinti gabiesiems vaikams, tačiau jų ugdymas nereglamentuojamas ir visiškai priklauso nuo mokytojo iniciatyvos ir motyvacijos.

Gabūs žmonės pasižymi aukštesniu nei vidutinis gebėjimų lygiu, stipria motyvacija, gebėjimu pabaigti darbą iki galo, kūrybingumu bei gebėjimu formuluoti naujas idėjas ir taikyti jas sprendžiant problemas. Ne visada didžiausios sėkmės darbe, moksle, politikoje ir kitose srityse pasiekia gabiausieji, nes jie patiria ir tam tikrų sunkumų – būna jautresni, turi emocinių ar elgesio problemų, nepasitiki savo jėgomis, pasižymi raidos netolygumais. Gabumų atsiskleidimas priklauso ir nuo palankios aplinkos šeimoje bei mokykloje.

Raseinių miesto „Šaltinio“ progimnazijoje su Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos pagalba sukurta ir veikia gabių vaikų atpažinimo ir ugdymo sistema. Kaip teigia šių įstaigų vadovės, sistema palanki ir mokiniams, ir mokytojams, daro teigiamą įtaką bendruomenei. Jos pateikė daug „sėkmės istorijų“, kaip gabus vaikas realizavo savo gabumus ir pasiekė gyvenimo tikslų. Mūsų rajone į gabių vaikų atpažinimo problemą buvo pažvelgta per kūrybiškumą. Įvertinta daugiau nei 100 įvairaus amžiaus vaikų ir nustatyta, kad didžioji dalis iš jų pasižymi vidutiniu kūrybiškumu. Labai kūrybiškų vaikų pas mus, kaip ir visame pasaulyje, yra tik vienetai. Kadangi daugumos mokinių kūrybiškumas yra vidutinis arba žemesnis, tikslingas visų mokinių kryptingas kūrybiškumo ugdymas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.