„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ KŪRYBINIO-MENINIO PROJEKTAS „ŽAIDIMŲ LAUKAS“

rugsėjo 4th, 2019 | Paskelbė root in Naujienos - (Komentarai įrašui RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ KŪRYBINIO-MENINIO PROJEKTAS „ŽAIDIMŲ LAUKAS“ yra išjungti)

Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinio-meninio projekto „Žaidimų laukas“ nuostatai

Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinio-meninio projekto „Žaidimų laukas“ dalyvio anketa ir refleksija

 

Metodinė diena

birželio 28th, 2019 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (Komentarai įrašui Metodinė diena yra išjungti)

2019 m. birželio 25 d. Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos bei Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai organizavo metodinę dieną Raseiniuose „Nuo metodikos iki praktikos“. Susitikimo metu specialistai dalijosi gerąja darbo patirtimi, aptarė aktualius klausimus, ieškojo bendrų sprendimų bei bendradarbiavimo galimybių.

Nacionalinio diktanto atgarsiai Kelmėje

gegužės 30th, 2019 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (Komentarai įrašui Nacionalinio diktanto atgarsiai Kelmėje yra išjungti)

Gegužės 8 dieną gausus LKD Kelmės skyriaus narių būrys dalyvavo priėmime pas Kelmės rajono savivaldybės merą Vaclovą Andrulį. Susitikimo tikslas – pagerbti LKD Kelmės skyriaus narę, Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologę Vitaliją Monkienę, Nacionaliniame diktante užėmusią II vietą suaugusiųjų kategorijoje. Iš Kelmės savivaldybės, kurioje kovo 8-ąją diktantą rašė 13 darbuotojų, į Nacionalinio diktanto finalą Vilniuje pateko vienintelė Vitalija. Po konkurso finalinio etapo ji buvo pakviesta į prezidentūrą ir apdovanota Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėka. Vitalija Monkienė pasidalijo viešnagės prezidentūroje įspūdžiais, kalbėjo apie diktanto rašymo aplinkybes bei sąlygas, pasakojo apie raštingumo svarbą ir prestižą, padėkojo savo tarnybos kolegėms už palaikymą. Padėkos raštu už Kelmės vardo garsinimą, raštingumo puoselėjimą Vitaliją apdovanojo rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis. Džiugu, kad šia proga į Kelmę atvyko ir Lietuvių kalbos draugijos pirmininkė prof. Genovaitė Kačiuškienė – ji taip pat pagerbė nacionalinio diktanto prizininkę, pasidžiaugė ypač aktyvia LKD Kelmės skyriaus veikla, lituanistinių tradicijų puoselėjimu. Vitaliją sveikino ir Seimo nario J. Rimkaus padėjėja J. Skeberdienė, kolegės iš Pedagoginės psichologinės tarnybos. Skyriaus atkūrimo iniciatorė dr. Ona Laima Gudzinevičiūtė pasveikino aktyvius LKD Kelmės skyriaus narius, užėmusius įvairias svarbias pareigas naujai išrinktoje rajono savivaldoje, – Vaclovą Andrulį, Egidijų Ūksą, Stasį Jokubauską, Danutę Laivienę, Emiliją Kvietkuvienę, Janiną Skeberdienę, padovanojo jiems po mažą, bet prasmingą dovanėlę – tautodailininkės Vitalijos Monkienės išaustą juostelę.

Graži LKD Kelmės skyriaus veikla, prasmingi darbai paskatino keletą dalyvavusių renginyje asmenų tapti Lietuvių kalbos draugijos nariais. Prie draugijos prisijungė ir trys mūsų tarnybos specialistės. Kitais metais Nacionalinį diktantą rašys visa tarnyba!

Socialinė akcija #nenurašykopalaikyk

kovo 21st, 2019 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (Komentarai įrašui Socialinė akcija #nenurašykopalaikyk yra išjungti)

Kelmės rajono psichologinės pedagoginės tarnybos specialistai  palaiko socialinę akciją #nenurašykopalaikyk.

Paskaita „Kaip suprasti savo vaiką?“

vasario 25th, 2019 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (Komentarai įrašui Paskaita „Kaip suprasti savo vaiką?“ yra išjungti)

Vasario 21 dieną Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba vykdydama ES projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ kartu su Kelmės rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialiste Daiva Stoniene organizavo renginį „Psichologinė pagalba šeimai“, skirtą tėvams (globėjams). Renginyje dalyvavo apie 50 Kelmės rajono tėvų iš skirtingų ugdymo įstaigų. Tėveliai turėjo galimybę išklausyti psichologės Valijos Šap paskaitą „Kaip suprasti savo vaiką?“. Lektorė su didele konsultavimo, švietėjiškos ir ekspertinės veiklos patirtimi papasakojo, kas lemia efektyvius tėvų ir vaikų santykius bei vaiko psichologinę savijautą šeimoje.

Kaip teigia psichologė Valija Šap, vaiko pozicijos šeimoje gali būti įvairios:

– Aš esu reikalingas ir mylimas, ir aš jus myliu;

– Aš esu reikalingas ir mylimas, o jūs egzistuojat dėl manęs;

– Aš esu nemylimas, bet iš visos širdies noriu priartėti;

– Esu nereikalingas ir nemylimas, palikite mane ramybėje.

Psichologė pateikė pavyzdžių iš savo praktikos, kaip padėti šeimai įvairiose situacijose, identifikavus vaiko poziciją. Atsakydama į dalyvių klausimus, psichologė pabrėžė, kad kai kurios tėvus neraminančios situacijos, pvz., paauglio atžarumas ir neklusnumas, yra natūrali socialinės brandos išraiška, ir rūpintis reikėtų ne tada, kai paauglys maištauja, o tada, kai jis su viskuo sutinka, nes tai yra nukrypimas nuo normalios psichosocialinės raidos dėsningumų.

Kas formuoja tėvų ir vaikų efektyvius santykius? Psichologė teigia, kad tai ilgalaikiai auklėjimo būdai, elgesio ribos, vaiko minčių ir jausmų supratimas, problemų sprendimas bei vaiko psichologinė savijauta šeimoje.

Taip pat iš anksto užsiregistravusioms šeimoms, susiduriančioms su vaikų auginimo ir auklėjimo iššūkiais, buvo teikiamos individualios konsultacijos. „Kentėti nenormalu, kreiptis pagalbos yra normalu“, – pabrėžė psichologė.

Organizatoriai tikisi, kad tėveliams psichologinės žinios buvo naudingos ir dėkoja už aktyvų dalyvavimą renginyje.

Projekto ,,Žaidimai moko“ veiklos

vasario 6th, 2019 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (Komentarai įrašui Projekto ,,Žaidimai moko“ veiklos yra išjungti)

,,Snaigės krinta neramios, išdidžios.

Snaigės krinta ant mūsų delnų.

Na, o mes pradžiamoksliai

Jas sulipdėm iš formų rimtų.”

 

Telšių lopšelis – darželis ,,Saulutė”

(auklėt. Vaida Galkauskienė)

 

Šių metų žiema padovanojo tikrą žiemos laiką su šaltuku, sniegu, rogutėmis. Kada, jei ne žiemą, galima išvysti gražuoles snaiges. Lauke ją pagauti sudėtingiau, o susikurti savąją- įmanoma bet kuriuo metų laiku.

Jau ketvirti metai Kelmės r. pedagoginė psichologinė tarnyba remia idėją vykdyti ilgalaikį prevencinį projektą „Žaidimai moko“, skirtą ikimokyklinio amžiaus vaikų regimojo, erdvės ir laiko suvokimo bei smulkiosios motorikos lavinimui.

Šiemet, paskutiniąją sausio savaitę, projekto koordinatorė Gilija Gajauskienė projekto dalyves paskatino jungtis prie snaigių kūrimo iniciatyvos, kurios tikslas- įtvirtinti geometrinių figūrų pavadinimus, lavinti vaikų smulkiąją motoriką bei kūrybiškumą.

Snaigių kūrimo iniciatyvoje sudalyvavo 57 ugdymo įstaigos. Pedagogės (grupių auklėtojos bei švietimo pagalbos specialistės) išradingai organizavo ne tik snaigių kūrimo veiklas, bet ir darbelių parodas. Mažieji projekto dalyviai kūrė savąją vienintelę snaigę iš popierinių geometrinių figūrų, plastikinių formų, medinių kaladėlių… Nebuvo apsiribota vien tik grupių aplinka. Veiksmas ir kūrybiniai žaidimai kėlėsi į lauką. Buvo piešiama ant ledo paviršiaus guašu, ant sniego spalvotu vandeniu. Snaigės sukurtos iš apvalių sniego gniūžčių, šaldytų formelių, įvairių šakelių, sniego kastuvėlių. „Gimė“ net ir gyva snaigė, kurią sudarė patys vaikai.

Apibendrindami darbo rezultatus ir įvykusią veiklą, vaikai aptarė, kurios geometrinės figūros puošia jų snaiges. Neapsiribota vien paprastais sakiniais. Kai kas sukūrė trumpas pasakaites apie žiemos gražuoles, o kai kas ir eilėraštį.

Džiugu, kad žaidybinės veiklos ne tik suteikė žinių ir/ar jas įtvirtino, bet ir sudarė sąlygas vaikų saviraiškai, kūrybiškumo plėtotei.

Ačiū visoms prie snaigių kūrimo iniciatyvos prisijungusioms ugdymo įstaigoms ir pedagogėms. Ačiū ir vaikams, kruopščiai atlikusiems savo darbą.

 1. Iniciatyvos „Sukurk snaigę“ dalyvės
 2. Gargždų lopšelis – darželis ,,Ąžuoliukas“ (Aida Balsevičienė)
 3.   Gargždų lopšelis – darželis ,,Naminukas“ (Aida Balsevičienė)
 4. Jurbarko r. Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinė mokykla (Žaneta Gribauskienė)
 5. Karsakiškio Strazdelio pagrindinė mokykla ( Irma Arnašienė)
 6. Kauno lopšelis – darželis „Žiedelis“ (Jurga Dievaitienė)
 7. Kelmės r. Užvenčio vaikų lopšelis- darželis (Milda Liaugodienė)
 8. Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis – darželis (Gilija Gajauskienė, Nijolė Lembutienė)
 9. Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyrius (Vilma Blažaitienė)
 10. Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje (Jolita Sutkuvienė)
 11.  Mažeikių lopšelis – darželis ,,Bitutė“ (Vanda Kybartienė, Daiva Šarnickaitė, Zuzana Strakšienė)
 12. Mažeikių lopšelis- darželis “Buratinas” (Indra Danielienė)
 13.  Mažeikių lopšelis – darželis ,,Delfinas“ (Loreta Šličiuvienė)
 14.  Mažeikių lopšelis – darželis ,,Berželis“ (Vilija Balčiūnienė)
 15. Mažeikių lopšelis – darželis ” Eglutė” (Vilma Zeleckienė)
 16. Mažeikių lopšelis- darželis „Linelis“ (Vilma Zeleckienė)
 17. Marijampolės Petro Armino progimnazija (Rasa Samušienė)
 18.  Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras (Karolina Lenkaitienė, Birutė Kubeldzienė, Biruta Kimlerienė, Zina Nevierienė, Sidona Geraltauskienė, Vida Kvaraciejienė, Daiva Ozarinskienė, Aušra Šulinskienė)
 19. Marijampolės lopšelis – darželis „Šaltinėlis“ (Rita Danilevičienė)
 20. Marijampolės vaikų lopšelis – darželis „Vaivorykštė“ (Vaida Bružinskienė,  D. Čėsnienė, L. Lenkurienė)
 21. Molėtų lopšelis – darželis „Saulutė“ (Aldona Peseckaitė, Loreta Lapušauskienė, Edita Rožėnienė)
 22. Pakruojo lopšelis – darželis „Vyturėlis“ (Rasa Timonė)
 23. Panevėžio lopšelis – darželis „Kastytis“ (Justina Kedytė)
 24. Panevėžio lopšelis – darželis ,,Vaikystė“ (Rima Staškūnienė)
 25. Panevėžio lopšelis- darželis „Žilvitis“ (Sigita Gedyminienė,  Daiva Ignatavičienė)
 26. Pasvalio lopšelio- darželio „Liepaitė” (Ritutė Milašienė)
 27. Panevėžio kurčiųjų mokykla (Palmira Stančauskienė)
 28. Panevėžio r. Piniavos mokykla – darželis (Skaidrė Savickienė)
 29. Panevėžio r. Velžio lopšelis – darželis ,,Šypsenėlė” Liūdynės skyriaus ,,Ežiukų gr. (Renata Dabrilienė)
 30.  Panevėžio lopšelis – darželis „Vyturėlis“ (Daiva Pranaitienė , Daiva Daukšienė bei logopedė Kristina Belazarė)
 31. Plungės lopšelis- darželis „Pasaka“ (Dovilė Raudytė, Sonata Pakalniškienė)
 32.  Plungės lopšelio-darželio „Nykštukas“ (Rita Vaškienė, Jūratė Arlauskienė)
 33.  Plungės lopšelis – darželis „Saulutė“ (Danguolė Kubilienė, Regina Montvydienė)
 34. Radviliškio l/d „Kregždutė“ ( Daiva Asačiovienė, Jūratė Sviatikienė, Edita Žukauskienė)
 35.  Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ (Irma Simonavičienė, Vaida Maraškaitė, Vaida Balčiūnaitė)
 36. Ramygalos lopšelis – darželis „Gandriukas“ (Laimute Rasalskienė)
 37. Rokiškio lopšelis- darželis „Varpelis“ (Daiva Šarkauskė)
 38.  Rokiškio lopšelis – darželis „Varpelis“ (Ina Švelnienė)
 39. Rokiškio lopšelis- darželis ,,Nykštukas” (Sonata Strumskienė)
 40. Rietavo lopšelis – darželis (Daiva Daukšienė)
 41. Rusnės specialioji mokykla (Estera Žiliuvienė)
 42. Šiaulių r. Kužių lopšelis – darželis „Vyturėlis“ (Gitana Tarasevičienė)
 43.  Šeduvos lopšelis – darželis (Kristina Vasiliauskienė, Sonata Keturakienė)
 44. Šiaulių lopšelio – darželio ,,Ežerėlis“ (Rita Urbonienė, Eglė Kovėrienė)
 45.  Šiaulių lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“ (Kristina Vertelienė)
 46. Šiaulių lopšelis – darželis „Žirniukas“ (Jurgita Lendraitienė)
 47. Šiaulių lopšelis- darželis „Pasaka“ (Mireta Visockienė)
 48. Šiaulių specialiojo ugdymo centras (Laima Banevičienė)
 49.  Tauragės vaikų reabilitacijos centras –  mokykla „Pušelė“ (Lilija Nikelienė)
 50.  Telšių Naujamiesčio mokykla (Jolanta Mockevičienė)
 51. Telšių lopšelis – darželis „Eglutė“ (Lina Sakienė)
 52.  Telšių lopšelis – darželis ,,Saulutė” (Vaida Galkauskienė)
 53. Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija (Irma Kolyčienė, Mantė Ukrinienė, Neringa Vasiliauskienė)
 54. Tytuvėnų vaikų lopšelis- darželis (Sandra Andrulienė)
 55. Utenos vaikų lopšelis- darželis „Voveraitė“ (Vilma Kranauskienė)
 56.  Varėnos ,,Pasakos“ vaikų lopšelis – darželis (Rima Janulevičienė)
 57. Vilniaus lopšelis – darželis „Šnekutis” (Nijolė Strolia)
 58. Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelis – darželis (Ilona Fedorovič)

(daugiau…)

Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas

gruodžio 17th, 2018 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (Komentarai įrašui Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas yra išjungti)

Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba įgyvendindama projektą ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ organizavo 32 Kelmės rajono mokytojams 24 val. paskaitų ciklą ,,Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas mokykloje“. Socialinės emocinės kompetencijos – tai gebėjimai dirbti kartu su kitais, produktyviai mokytis, atlikti svarbiausius vaidmenis šeimoje, bendruomenėje, darbo vietoje. Mokykloje mokoma daugybės dalykų, kurių ne visuomet prireikia tolimesniame gyvenime. Pasak Čedavičienės D. (2008) mokytojai, dažniausiai nerimaujantys dėl mokinių matematinio ar kalbinio neraštingumo, pradeda suprasti, kad egzistuoja kitas, dar didesnį rūpestį keliantis trūkumas: emocinis neraštingumas. Mokytis pažinti savo jausmus ne ką mažiau svarbu nei lavinti skaitymo ar skaičiavimo įgūdžius. Gebėjimas susirasti draugų ir puoselėti draugystę, sėkmingai įsitraukti į grupę, inicijuoti pokalbį ir išklausyti, atskleisti save, drąsiai pasipriešinti skriaudėjams, atjausti kitus,  įveikti sunkumus, išspręsti konfliktus, būti savikritiškam, motyvuoti save sudėtingomis aplinkybėmis, drąsiai žvelgti į sunkumus, nesidrovėti artimumo  yra tie įgūdžiai, kurie reikalingi gyvenime norint būti sėkmingu ir laimingu.

Projektas „Žaidimai moko“ 2018m. Kviečiame dalyvauti.

rugsėjo 12th, 2018 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (Komentarai įrašui Projektas „Žaidimai moko“ 2018m. Kviečiame dalyvauti. yra išjungti)

Kviečiame jungtis į ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevencinį projektą „Žaidimai moko“

 

Ketvirtus metus iš eilės kviečiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas dalyvauti ilgalaikiame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“, kuris skirtas 5-6 metų vaikų regimojo ir erdvės suvokimo lavinimui.

Projekte kviečiame dalyvauti ikimokyklinių ugdymo įstaigų specialiuosius pedagogus, logopedus ir auklėtojus.  Jiems parengta metodinė medžiaga, kurią specialistai galės naudoti specialiosiose pratybose bei grupių veiklose.

Paraiškas apie dalyvavimą projekte teikti iki 2018 m. rugsėjo 21 d. adresu gilijaga@gmail.com.  Dalyvio anketoje nurodytu kontaktinio asmens elektroninio pašto adresu bus išsiųsta reikalinga metodinė medžiaga projekto vykdymui iki spalio 1 dienos.

Plačiau apie projektą galite skaityti:

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vartotoju-straipsniai/kelmes-kulverstuko-lopselis-darzelis-kviecia-isitraukti-i-projekta-zaidimai-moko/20184

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vartotoju-straipsniai/projekto-zaidimai-moko-dalyviai-ivertino-projekto-nauda/22458

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vartotoju-naujienos/konferencijoje-zaidimai-kviecia-moko-augina-isbandyti-zaismingi-ugdymo-metodai/24545

Nuostatai logopedams

Nuostatai aukletojoms 2018m.

Dalyvio anketa

Ankstyvoji intervencija

rugpjūčio 31st, 2018 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (Komentarai įrašui Ankstyvoji intervencija yra išjungti)

Ankstyvosios intervencijos programa (toliau – Programa) – tai planingų ir sistemingų priemonių visuma, skirta eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas nepilnamečiams asmenims nuo 14 m. (vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi, tačiau pasižymi rizikinga elgsena).

 

Programą sudaro: pradinis pokalbis, 8 val. praktiniai užsiėmimai ir baigiamasis pokalbis. Praktinių užsiėmimų trukmė ir skaičius skirstomi atsižvelgiant į grupės dydį, poreikius bei kitas svarbias aplinkybes. Dalyvavimas nepertraukiamas ir registruojamas.

Asmenims, dalyvavusiems ne trumpesnėje kaip 6 valandų trukmės programos dalyje, sudaroma galimybė baigti šią programą, gaunant individualią konsultaciją. Asmenims, dalyvavusiems trumpesnėje kaip 6 valandų trukmės programos dalyje, sudaroma galimybė baigti dalyvavimą programoje su vėliau sudaroma grupe.

Programos pabaigoje išduodami pažymėjimai.

Programos dalyvių registraciją vykdo Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba

Kontaktiniai duomenys: el. p. info@kelmesppt.lt, tel. (8 427) 611 84.

Asmuo, ketinantis dalyvauti Programoje, registruojasi pats arba jį registruoja atstovai, pateikdami asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei užpildydami rašytinį prašymą.

Dalyvavimas nemokamas ir konfidencialus.

 

Pasaulį vaikai pažįsta žaidime. Jame jis atranda spalvas, draugus, pomėgius…

Jau treti metai Kelmės r. PPT remia idėją vykdyti ilgalaikį prevencinį projektą “Žaidimai moko”. Pirmaisiais projekto vykdymo metais jame dalyvavo 16, antraisiais- 96, trečiaisiais- 207 ikimokyklinės ugdymo įstaigos. Smagu- projektas auga!

Projekto autorė ir koordinatorė Gilija Gajauskienė, projekto dalyvius sukvietė į respublikinę metodinę- praktinę konferenciją “Žaidimai kviečia, moko, augina”. Bemaž šimtas dalyvių iš įvairių Lietuvos miestų, balandžio 5 dieną atvyko į Kelmės kultūros centrą. Kelmės specialiosios mokyklos ugdytiniai ir mokytoja Vilija, žaismingai paskelbė konferencijos pradžią nuotaikingu šokiu, kurį teko sušokti visiems: svečiams ir dalyviams.

Susirinkusiuosius sveikino Kelmės Švietimo, kultūros ir sporto vedėjas S. Jokubauskas, Kelmės “Kūlverstuko” l-d direktorė L. Paradnikienė, Kelmės r. PPT direktorė L. Šumskienė. Plenarinio posėdžio metu dr. B. Pernaravičiūtė skaitė pranešimą “Vaikų kompetencijų ugdymas per įvairias veiklas”. Antroji (praktinė) konferencijos dalis susirinkusiuosius pakvietė praktiniam darbui į keturias erdves: sporto, muzikos, dailės ir ugdomųjų žaidimų.

Sporto erdvėje susirinkusiems užsiėmimą vedė Raseinių l-d “Liepaitė” kūno kultūros pedagogė Romena Drąsutienė.

Muzikos erdvėje dalyvius mokė Šiaulių l-d “Pasaka” neformaliojo ugdymo mokytoja Armida Baltutytė- Bražienė ir Kelmės specialiosios mokyklos specialioji pedagogė ir muzikos pedagogė Vilija Mikalajūnė.

Dailės erdvėje praktinę veiklą vedė PPT socialinė pedagogė ir Liolių pagrindinės mokyklos dailės mokytoja  Jolanta Meškauskienė ir Kelmės r. Tytuvėnų Jaunimo mokyklos dailės mokytoja Irma Diminskienė.

Ugdomųjų žaidimų erdvėje darbavosi Kelmės “Kūlverstuko” l-d specialioji pedagogė ir logopedė Gilija Gajauskienė ir dr. B. Pernaravičiūtė.

Pasibaigus praktiniams užsiėmimams konferencijos dalyviai susirinko refleksijai. Ovacijos ir nuotaikingi veidai leido suprasti, kad praktinė dalis pedagogėms buvo naudinga. Tai liudija ne tik žodžiu išsakytos nuomonės, bet ir parašytos stilizuotame stende bei elektroniniuose laiškuose.

Ačiū norime tarti konferencijos dalyvėms už aktyvumą ir gerą nuotaiką.

Ačiū mokomųjų erdvių pedagogėms už dalinimąsi gerąja darbo patirtimi, už idėjas, už puikų darbą ir bendravimą su konferencijos dalyvėmis.

Ačiū Kelmės Suaugusiųjų mokymo centro metodininkėms Astai ir Editai už pagalbą ir visą nematomą, bet labai svarbų darbą.

Respublikinę metodinę- praktinę konferenciją “Žaidimai kviečia, moko, augina” organizavo Kelmės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras, Kelmės r. pedagoginė psichologinė tarnyba ir Kelmės “Kūlverstuko” l-d.

DSC_0161 DSC_0119 DSC_0100 DSC_0076 DSC_0067 DSC_0070 (4)

DSC_0223