„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

Author Archives: Jolanta

BENDRADARBIAVIMO POPIETĖ

rugsėjo 13th, 2013 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

              Bendradarbiavimo popietė  „Prisilietus prie malūno sparno“

Saulėtą ir šiltą rudens popietę Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai dalinosi darbo patirtimi su Šiaulių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos kolegomis. Vyko metodinis renginys ,,Pedagoginės psichologinės tarnybos patirtis įvertinant specialiuosius ugdymosi poreikius ir skiriant veiksmingiausią  švietimo pagalbą“.

Turėjome progą prisiminti, ką esame pamiršę, arba patirti visai naujų įspūdžių, nes renginys vyko netradicinėje etnografinėje aplinkoje – Žaliūkių malūne. Ramybe dvelkianti malūnininko sodyba, akmens girnų girgždesys, seno medžio rakandų kvapas, duonkubilio šiluma – toks buvo šio 11 specialistų pasitarimo fonas. Pasitarime buvo aptarti aktualūs specialiųjų poreikių nustatymo ir vaikų ugdymo klausimai, pasidalinta tarpinstitucinio bendradarbiavimo patirtimi, numatytos tolimesnės veiklos ir kontaktų galimybės.

Namų link sukome ne tik su darbinėmis idėjomis ir gera nuotaika, bet ir su šiltos duonos kepalėliais, paženklintais kryžiaus ženklu ar kitokiais kiekvienam svarbiais sėkmės, energijos, draugystės simboliais.

Teorinė – praktinė

Konferencija

Padėkime emocijų ir elgesio problemų turintiems vaikams

Programa

930 – 1000Dalyvių registracija

1000 – 1030 Konferencijos atidarymas

* Sveikinimo žodį taria

Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vedėjas Saulius Michailovas.

I DALIS

1030 – 1300 Paskaita

1030 – 1115 » „Kas slypi po sunkiu vaiko elgesiu? Supratimas, tyrimo principai, reagavimo būdai“.

1120 – 1205 »Emocijų ir elgesio sutrikimų ypatumai vaikų ir paauglių amžiuje“.

1210 – 1300 » „Kompleksinės pagalbos vaikui, turinčiam emocinių ir elgesio problemų, organizavimo galimybės ugdymo įstaigoje“.

Dr. Sigita Lesinskienė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikos Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos centro docentė

1300 – 1330 Kavos pertrauka

Mokinių piešinių paroda ,,Mano šeima“.

II DALIS

Darbas sekcijose

13 30 – 1430

 

PSICHOLOGŲ IR TĖVŲ SEKCIJA

Vadovė: Vitalija Monkienė,

Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė

,,Psichologinė pagalba vaikams Kelmės rajone“, Vitalija Monkienė, Kelmės rajono  pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė.

,,Kaip atpažinti emocijų ir elgesio sutrikimus“,

Jovita Gerbenienė, Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos psichologė asistentė.

,,Netinkamas vaikų elgesys ir jo priežastys“,

Rūta Kerėžytė, Kelmės ,,Kražantės“ pagrindinės mokyklos psichologė asistentė.

,,Paauglių agresyvumas ir jo įveikimo būdai“,

Kristina Šimkienė, Kelmės rajono Kražių gimnazijos psichologė asistentė.

,,Suaugusiųjų emocinės savimonės sąsaja su vaiko savijauta ir elgesiu“,

Sniegena Urbelienė, Kelmės ,,Aukuro“ vidurinės mokyklos psichologė

,,Kaip drausminti vaikus“,

Vaiva Bukavičienė, Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio vidurinės mokyklos psichologė asistentė.

,,Vaikų saugumas: ką turi žinoti tėvai“,

Rima Pažerauskienė, Kelmė rajono Tytuvėnų gimnazijos psichologė asistentė.

SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ SEKCIJA

Vadovė: Daiva Pocevičienė,

Kelmės rajono Elvyravos pagrindinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė

,,Mokinio emocijų pažinimas socialiniame kontekste“, Jurgita Cikanavičienė, Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė.

,,Mokinio netinkamo elgesio korekcija“,

Liuda Adomavičienė, Kelmės rajono Tytuvėnų jaunimo mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė.

,,Elgesio ir emocijų problemų turinčių vaikų ugdymas per kūno judesį ir šokį“, Rasa Bernotienė,

Kelmės rajono Maironių pagrindinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė.

,,Meno terapijos metodų taikymas socialinio pedagogo darbe, dirbant su elgesio ir emocijų

sutrikimų turinčiais vaikais“, Jolanta Meškauskienė, Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos

vyresnioji socialinė pedagogė,

,, Užimtumo terapijos metodų taikymas dirbant su emocijų ir elgesio problemų turinčiais mokiniais“,

Laima Kareivienė, Kelmės ,,Kražantės“ pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė.

LOGOPEDŲ IR SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ

SEKCIJA

Vadovė: Erika Gudauskienė,

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos logopedė-specialioji pedagogė metodininkė

,,Prakalbinkime jausmus“,

Sigita Šiaulenskienė, Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos vyresnioji logopedė.

,,Neformalaus ugdymo įtaka vaiko emocijoms ir elgesiui“ (stendinis pranešimas),

Dalia Viliūnienė, Kelmės ,,Aukuro“ vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Danutė Venckutė, Kelmės ,,Aukuro“ vidurinės mokyklos logopedė metodininkė,

Liuda Bartkuvienė, Kelmės ,,Aukuro“ vidurinės mokyklos specialioji pedagogė metodininkė.

1430 – 1445 Konferencijos uždarymas