„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

Author Archives: Jolanta

Kompleksinė pagalba šeimoms – koordinuotas švietimo programų vykdymas, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ir švietimo pagalbos teikimas vaikams ir jų tėvams (globėjams, įtėviams).

Kompleksinės pagalbos gavėjas – šeima, namuose auginanti ir ugdanti vaiką nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios.

Kompleksinės pagalbos šeimoms teikimo tikslas – gerinti ugdymo, socialinių, sveikatos priežiūros paslaugų, švietimo pagalbos vaikui ir jo tėvams prieinamumą.

 • Tėvai (globėjai), pageidaujantys gauti kompleksiškai teikiamą pagalbą sau ir savo vaikams, teikia prašymą savivaldybės administracijos direktoriui.
 • Prie prašymo pridedama:

1.Vaiko gimimo liudijimo kopija.

2.Prireikus sveikatos pažyma, ir, jei yra nustatyti specialieji vaiko ugdymosi poreikiai, – Pedagoginės psichologinės tarnybos išvada apie vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir rekomendacija dėl tolesnio vaiko ugdymosi ir švietimo pagalbos jam teikimo.

 1. Ir kiti dokumentai, įrodantys socialinės paramos poreikį.

 

 • Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs vaiko tėvų (globėjų) prašymą dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos skyrimo, nukreipia jį koordinatoriui.
 • Koordinatorius kreipiasi į seniūnijos specialistą socialiniam darbui dėl socialinių paslaugų nustatymo (jeigu toks poreikis buvo nustatytas) ir į Pedagoginę psichologinę tarnybą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo (jeigu jie dar nebuvo nustatyti) ir per trisdešimt dienų nuo prašymo gavimo dienos, surinkęs reikiamus dokumentus, kartu su prašymu juos teikia Savivaldybės vaiko gerovės komisijai.

 

 • Specialistas socialiniam darbui, gavęs informaciją iš institucijų, įstaigų, organizacijų ar asmenų apie jam priskirtoje teritorijoje gyvenančio vaiko galimai pažeistas teises, arba tuo atveju, jei vaikui arba vienam iš vaiko tėvų (globėjų) nustatytas neįgalumas, aplanko vaiko tėvus (globėjus), įvertina esamą situaciją ir socialinių paslaugų šeimai poreikį ir ne vėliau kaip per tris darbo dienas informuoja koordinatorių ir Vaiko teisių apsaugos skyrių.
 • Vaiko teisių apsaugos skyrius turi teisę pateikti informaciją apie vaiko galimai pažeistas teises koordinatoriui ir tiesiogiai, t. y. be seniūnijos specialisto socialiniam darbui pranešimo.
 • Koordinatorius, gavęs informaciją iš seniūnijos specialisto socialiniam darbui arba Vaiko teisių apsaugos skyriaus, organizuoja vaiko pedagoginį psichologinį įvertinimą ir (ar) specialiojo ugdymosi ir reikiamos švietimo pagalbos nustatymą (jei nėra ankstesnio įvertinimo) ir, surinkęs kitus kompleksiškai teikiamos pagalbos vaikui ir jo tėvams (globėjams) poreikį patvirtinančius dokumentus, juos teikia Savivaldybės vaiko gerovės komisijai.

 

 • Savivaldybės vaiko gerovės komisija išnagrinėja gautus prašymus, kompleksiškai teikiamos pagalbos poreikį įrodančius dokumentus ir pagal nustatytą formą teikia savivaldybės administracijos direktoriui išvadą dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos skyrimo.

 

 • Kompleksiškai teikiamą pagalbą organizuoja tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius.
 • Kompleksinę pagalbą teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta tarpinstitucinė komanda.

 

 

Kelmės rajono pedagoginės   psichologinės tarnybos direktorė

Laura Šumskienė

Tel. 8 427 61184, el p. kelmesppt@takas.lt

www.ppt.kelme.lm.lt

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

lapkričio 17th, 2014 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

Spalio 30 dieną Kelmės  rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Laura Šumskienė, tarnybos specialistės, Kelmės rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Stonienė lankėsi naujose patalpose įsikūrusioje Telšių rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, kur vyko metodinė edukacinė diena ,,Gerosios patirties sklaida“. Susitikimo metu specialistai pasidalino sėkminga patirtimi, organizuojant tarnybos veiklas. Taip pat buvo aptarti komandinio darbo ypatumai, rekomendacijų bei konsultacijų teikimo formos ir pan. Specialistai pasikeitė nuomonėmis apie įstatymų naujoves, ugdymo pritaikymo bei švietimo pagalbos skyrimo aktualumą.

Po malonaus dalykinio pokalbio su kolegomis, specialistai turėjo puikią galimybę plačiau pažinti Žemaitijos sostinę Telšius: pasivaikščioti Masčio ežero pakrante, dalyvauti edukacinėje programoje ,,Nuo tradicinio iki sūrio Džiugas“, apžiūrėti istorinius objektus ir išgirsti skambią žemaičių tarmę.

Kelmė

Gyvenimas yra gražus

spalio 2nd, 2014 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

Kelmės pedagoginės psichologinės tarnybos specialistes  psichologė V. Monkienė ir socialinė pedagogė  J. Meškauskienė Kelmės profesinio rengimo centro 10-12 klasių mokiniams ir jų vadovams vedė užsiėmimus ,,Gyvenimas yra gražus“,  skirtus savižudybių prevencijai.  Susitikimų metu buvo pristatyta statistika apie savižudybes Lietuvoje, aptartos savižudybės grėsmę didinančios situacijos.  Užsiėmimų dalyviai dalijosi savo asmeniniu patyrimu, nes Lietuvoje nedaugelis gali  teigti nesusidūręs su artimo žmogaus savanoriška mirtimi. Jaunimas ugdėsi empatiją kito asmens išgyvenamiems sunkiems jausmams, mokėsi atpažinti grėsmę didinančios situacijos požymius, įgijo žinių, kaip elgtis su asmeniu, galvojančiu apie savižudybę.

Mes džiaugiamės, kad dalis moksleivių išdrįso pasidalinti labai asmeniškais išgyvenimais. Tikimės, kad ir kritinėse situacijose jie ras galimybę atsiverti patikimam žmogui, nes dažniausiai to ir trūksta, kai žmogus pasijunta vienišas prieš kalną nepakeliamų problemų ir dvasinio skausmo.

Raginame visus nekentėti vienatvėje, kreiptis į draugą, specialistą, mokytoją, dvasininką, psichologinės pagalbos telefonu tarnybą. 

Skambučiai visais šiais numeriais yra nemokami.

Skambučius apmoka LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

„Jaunimo linija – 8 800 28888

Darbo laikas: visą parą
Emocinę paramą teikia: savanoriai

„Vaikų linija“ – 116 111

Darbo laikas: 11.00-21.00 kasdien
Emocinę paramą teikia: savanoriai

„Vilties linija“ – 116 123

Darbo laikas: visą parą
Pagalbą teikia: savanoriai ir

psichikos sveikatos profesionalai

„Pagalbos moterims linija“ – 8 800 66366

Darbo laikas: 10.00-21.00 kasdien
Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

„Linija doverija“ – 8 800 77277

Darbo laikas: 16.00-20.00 darbo dienomis
Emocinę paramą teikia: savanoriai-moksleiviai
Parama teikiama rusų kalba. Linija skirta paaugliams ir jaunimui.

Tėvelių dėmesiui

rugsėjo 8th, 2014 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

 

 

Gerbiami tėveliai,                              

Jeigu pastebėjote ar įtariate, kad Jūsų mažieji (sulaukę 3 – 4 metų) gali turėti kalbėjimo ir kalbos sunkumų, jiems gali būti reikalinga logopedo pagalba. Kuo anksčiau bus pradedama teikti logopedinė pagalba tuo geresnių rezultatų bus galima tikėtis ir išvengti mokymosi sunkumų mokykloje. Todėl rekomenduojame Jums Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamas paslaugas:

Logopedas įvertina vaikų kalbėjimą ir kalbą, užpildo kalbos įvertinimo kortelę, konsultuoja ir teikia individualią pagalbą.

Logopedas organizuoja logopedines pratybas vaikams nuo 3 metų (ir vyresniems), turintiems žymių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų bei tiems, kuriems reikalinga intensyvi logopedinė pagalba. Logopedinių pratybų laikas ir trukmė yra suderinami su tėveliais (globėjais, rūpintojais). Pratybos yra nemokamos.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis kasdien darbo valandomis (8–17 val.). Tarnybos adresas: J. Janonio g. 11, Kelmė. Tel. 8 427 61184.

                              Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai

 

Mokslinė praktinė konferencija „Šeimos psichologinė gerovė“

birželio 16th, 2014 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

Birželio 10 d. Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure surengta mokslinė praktinė konferencija „Šeimos psichologinė gerovė“. Sveikinimo žodį tarė Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, pasidžiaugęs svarbiu ir savo vietą gyvenime suradusiu savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir pedagoginės psichologinės tarnybos darbu. Taip pat konferencijos dalyvius sveikino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Saulius Michailovas, Šiaulių vyskupijos Kelmės dekanato dekanas kunigas Arūnas Urbelis.

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Balčiūnienė susirinkusiųjų dėmesiui pristatė pranešimą „2013 m. Kelmės rajono mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų rezultatų apžvalga“. Direktorė apžvelgė šeimos sveikatai įtaką darančius veiksnius, kalbėjo apie sveikatos priežiūrą mokyklose, pateikė rajono mokinių sveikatos sutrikimų rodiklius pagal metus ir pagal organizmo sistemas, atkreipė dėmesį į pirmokų sveikatos sutrikimus. Ką galime padaryti šiandien, rytoj, po metų? Kas atsakingas už mokinių sveikatą? Kaip rodo apklausa, kiekvieno asmens sveikata pirmiausia turi rūpėti jam pačiam, kiti gali tik padėti ja rūpintis, taip nurodė  84 proc. vienuoliktokų ir 73 proc. šeštokų. Daugiau nei pusė mokinių mano, kad jų sveikata turi rūpintis tėvai. Tėvų nuomonė panaši kaip pedagogų – 28 proc. tėvų nurodo, kad pats mokinys turi rūpintis savo sveikata, kad tuo turi rūpintis tėvai, nurodo 31 proc. tėvų.

Lina Balčiūnienė įvardijo pagrindines  visuomenės sveikatos veiklos kryptis, suformuluotas 1986 metais Otavos chartijoje: reikia kurti sveikatą stiprinančią politiką, sveikatą stiprinančią aplinką, įtraukti į sveikatos stiprinimą bendruomenę, ugdyti individualias sveikatos stiprinimo žinias bei įgūdžius, perorientuoti sveikatos priežiūros tarnybas. Visos šios veiklos kryptys, vykdomos drauge, leistų pasiekti gerų rezultatų.

Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Laura Šumskienė skaitė pranešimą „10 metų su vaiku, šeima ir mokykla: PPT veikla Kelmės rajone“. Tarnybos tikslas – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams. Kaip sakė L. Šumskienė, tėvai turi galimybę pasirinkti savo vaikui tinkamą pagalbos vietą ir specialistą. Skaičiai rodo, kad didelė dalis tėvelių be dvejonių kreipiasi į šią tarnybą, o auginantys daugiau nei vieną ypatingą vaiką tarnyboje jaučiasi savi ir laukiami. Direktorė pasidžiaugė, kad jų pedagoginė psichologinė tarnyba viena pirmųjų Lietuvoje įgyvendino sistemą, kai tėvus su tarnybos išvadomis supažindina tik tarnybos specialistai. Taip užtikrinamas tiek informacijos konfidencialumas, tiek kompetentingi atsakymai į visus tėvams kylančius klausimus.

„Kontaktas su vaiku“ – tokia temą nagrinėjo EOS grupės psichologas Evaldas Karmaza, labai įdomiai ir patraukliai papasakojęs apie savo asmeninę patirtį dirbant su vaikų namų auklėtiniais, aptaręs, kas gali trukdyti vaiko motyvavimui ir bendravimui su juo, kokie galimi bendravimo su moksleiviu stiliai, kalbėjęs apie kontaktą ir bendravimą tarp kolegų, pagrindinius bendravimo gerinimo principus darbe.

Šiaulių universiteto Kūno kultūros ir sporto edukologijos katedros doc. dr. Laimutė Bobrova pranešime ,,Laimingo žmogaus ugdymas mokykloje – prioritetinė naujos pedagoginės kultūros kryptis“ kalbėjo apie pamatinį kiekvieno žmogaus ir visuomenės tikslą – laimės siekimą. Lektorė atkreipė dėmesį, kad pamatai, ant kurių buvo statoma tradicinė švietimo sistema, trupa, ir aiškėja, kad ankstesnis ugdymas jau nebetarnauja šiuolaikiniam gyvenimui.

Konferencijoje dalyvavusi Kelmės ,,Aukuro“ pagrindinės mokyklos psichologė Sniegena Urbelienė kalbėjo apie ribas šeimoje ir emocinį diskomfortą, šeimos funkcijas. Ji teigia, kad šeimos funkcionavimo sėkmingumas priklauso nuo gebėjimo pertvarkyti šeimos struktūrą prisitaikant prie naujų aplinkybių.

Konferencijos moderatorė Liuda Bartkuvienė. Konferenciją organizavo Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba ir Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Mokslinė – praktinė konferencija

birželio 4th, 2014 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

 

Mokslinė – praktinė konferencija

ŠEIMOS PSICHOLOGINĖ GEROVĖ

 

2014 m. birželio 10 d.

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,

Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė

 

PROGRAMA

 

900 – 930          Dalyvių registracija, rytinė kava.

930 – 950         Sveikinimo žodžiai:

                        Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis.

                       Kelmės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

                       Saulius Michailovas.

                       Šiaulių vyskupijos Kelmės dekanato Dekanas – kun. Arūnas Urbelis.

 

I konferencijos dalis

 

950 – 1005    ,,2013 m. Kelmės rajono mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų rezultatų        

                    apžvalga“.

                     Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Balčiūnienė.

1005 -1020     ,,10 metų su vaiku, šeima ir mokykla: PPT veikla Kelmės rajone“.

                     Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Laura Šumskienė.

1020 – 1200     ,,Kontaktas su vaiku“.

                     EOS grupės psichologas Evaldas Karmaza.

1200 – 1300    Pietų pertrauka.

II konferencijos dalis

 

1300 – 1430     ,,Kontaktas su vaiku“ (tęsinys).

                     EOS grupės psichologas Evaldas Karmaza.

1430 – 1515    ,,Laimingo žmogaus ugdymas mokykloje – prioritetinė naujos pedagoginės kultūros         

                    kryptis“.

                     Doc. dr. Laimutė Bobrova, Šiaulių universitetas, Kūno kultūros ir sporto edukologijos             

                     katedra.

1515 – 1530    ,,Ribos šeimoje ir emocinis diskomfortas“.

                     Kelmės ,,Aukuro“ pagrindinės mokyklos psichologė Sniegena Urbelienė.

1530 – 1545    Konferencijos apibendrinimas.

 

 

Organizatoriai: Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba.

Partneriai: Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

 

 

 

Papildoma informacija teikiama tel. 8 427 61184

Registracija į konferenciją www.kelmesmc.lt arba tel. 8 427 51913

BE PATYČIŲ

balandžio 2nd, 2014 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

 

POPIETĖ „BENDRAUKIME DRAUGIŠKAI“

Kovo 26 d. Kelmės kultūros centre vyko 5-7 klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymo popietė „Bendraukime draugiškai “, skirta veiksmo savaitei BE PATYČIŲ.

  Popietės organizatoriai – Kelmės rajono socialinių pedagogų metodinis ratelis, Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras, Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, Kelmės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Kelmės kultūros centras.

 Popietėje dalyvavo Kelmės „Kražantės“ progimnazijos, Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos, Kelmės specialiosios mokyklos, Vidsodžio pagrindinės mokyklos, Tytuvėnų gimnazijos, Liolių pagrindinės mokyklos, Maironių pagrindinės mokyklos, Elvyravos pagrindinės mokyklos, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos ir Kolainių pagrindinio ugdymo skyriaus – daugiafunkcinio centro mokiniai ir mokyklų socialinės pedagogės.

 

Popietės tikslas – mokyti mokinius draugiškai bendrauti, paskatinti išsakyti savo argumentus, lavinti mokinių mastymą ir kūrybiškumą. Popietėje mokinių komandos atliko socialinių įgūdžių ugdymo užduotis: kūrė gyvenimo piramidę, rašė draugystės laiškus, piešė emocijų veidukus.  Daugiausia teigiamų emocijų išlaisvino užduotis medinėmis slidėmis čiuožti per parketą. Tik draugiškai sutelkę jėgas, mokiniai  sėkmingai pasiekė finišą. Mokiniams rungtyse nenusileido ir rajono socialinės pedagogės, išdrįsusios stotis į komandinį čiuožimą slidėmis per parketą.

Visus dalyvavusius renginyje Kelmės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Laura Šumskienė apdovanojo padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.

TĖVELIAI ĮTVIRTINO EFEKTYVIOS TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIUS

vasario 27th, 2014 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

Kelmės rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje baigėsi 5 savaičių „Efektyvios tėvystės“ mokymai, kurių metu su tėvelių grupe bendravo psichologė Vitalija Monkienė ir vyresnioji socialinė pedagogė Jolanta Meškauskienė. Mokymai „Efektyvi tėvystė“ skirti tėvams, auginantiems 3 – 12 metų amžiaus vaikus, kurie turi klausimų apie pozityvų vaikų auklėjimą, kuriems reikia naujų gebėjimų nustatyti ribas, įtvirtinti gerą ar keisti blogą vaikų elgesį, kurie kartais patiria nedidelių problemų augindami vaikus, nori pasidalinti savo turima patirtimi ir pasinaudoti kitų tėvų patyrimu. Vertingas šių mokymų patyrimas – tėvai supranta, kad su auklėjimo sunkumais susiduria visi tėvai, todėl nustoja save smerkti už klaidas bei ima labiau pasitikėti savimi.

Kursų metu tėvai išmoko geriau bendrauti su vaikais, pastebėti jų problemas ir jas spręsti, skirti dėmesį savo vaikui, sužinojo, kaip pagirti ir kokias bausmes skirti skirtingo amžiaus vaikams.

Norime pasidalinti „Efektyvios tėvystės“  kursų dalyvių mintimis. Mamytės rašo:

„Labai šaunūs kursai. Sužinojau tokių dalykų kurie man palengvins suprasti savo vaikelį, surasti su juo bendrą kalbą. Šie kursai suteikė stiprybės būti kantriai mamai. Kursų didelis pliusas – tai nėra sausa teorija, čia mes pasidalijome savo patirtimi, ko jokiose knygose neperskaitysi“;

„Labai maloni atmosfera, lengva išsikalbėti. Sužinojau daug problemų sprendimų. Išgirdau daug įdomių istorijų. Supratau, kad neįmanoma būti tobulu tėvu (mama). Daug gyvenimiškos patirties išgirdau iš įvairių mamų, auginančių įvairaus amžiaus vaikus. Supratau, kaip tobulinti santykius su vaiku“;

„Mokymai įnešė ramybės ir pasitikėjimo savo jėgomis, auklėjant paauglį.“

Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai nuoširdžiai džiaugiasi įvykusių kursų sėkme ir kviečia tėvelius, norinčius dalyvauti „Efektyvios tėvystės“ kursuose, registruotis telefonu (8 427) 61184. Kursų pradžia 2014 m. kovo 12 dieną, trečiadienį, 16.00 val.

Kelmės rajono ugdymo įstaigų psichologai tęsia bendravimo ir bendradarbiavimo tradiciją. Susitikimai, svarbūs ir malonūs visoms rajono specialistėms, tęsiasi jau treti metai. Paskutinysis įvyko šių metų sausio 9 dieną Šaukėnų V. Pūtvio – Putvinskio vidurinėje mokykloje.  Susitikime dalyvavo Kelmės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyrius specialistė Daiva Stonienė, Kelmės rajono pedagoginės psichologinės  tarnybos direktorė Laura Šumskienė , vyresnioji socialinė pedagogė Jolanta Meškauskienė, Kelmės rajono ugdymo įstaigų psichologai. Šiltoje ir jaukioje aplinkoje mokyklos psichologė Vaiva Bukavičienė pasidalijo su kolegėmis darbo patirtimi, siekimais ir pasiekimais.  Specialistės darbą gerai įvertino mokyklos direktorius A. Armalis, pažymėjęs specialistų komandinio darbo svarbą moksleivių psichologinei savijautai.

 

Popietė “Priimk mano pasaulį….„

gruodžio 10th, 2013 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

Gruodžio 4 dieną Kelmės rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje buvo paminėta Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena. Tarnybos specialistai organizavo popietę „Priimk mano pasaulį“, į kurią pakvietė tėvelius, auginančius neįgalius vaikus.

(daugiau…)