„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

Author Archives: Jolanta

SEMINARAS TĖVAMS

gegužės 13th, 2015 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, vykdydama tęstinį sveikatos rėmimo projektą ,,Šeimos psichologinė gerovė 2015“, organizuoja nemokamą 4 val. trukmės seminarą tėvams 10 žingsnių į pilnavertį gyvenimą su vaikais: auklėjame save auklėti vaikus”.

Seminaras vyks Kelmės rajono savivaldybės salėje 2015 m. gegužės 18 d. 11.00 val.

Seminaro lektorė psichologė Ramunė Želionienė.

Seminaras yra finansuojamas iš projekto lėšų. Dalyvių skaičius ribotas, todėl vyksta išankstinė registracija.

Dalyviai registruojami tarnyboje tel. 8 427 61184 arba el. p. kelmesppt@takas.lt.

 

 

 

 

Socialinė akcija ,,Nustokime barti, pradėkime girti”

balandžio 27th, 2015 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

Balandžio 20-26 d. VšĮ Paramos vaikams centras bei bendradarbiaujančių organizacijų tinklas „Eurochild“  visoje Lietuvoje vykdo socialinę akciją ,,Nustokime barti- pradėkime girti”. Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba prisidėdama prie akcijos  balandžio 23-24 dienomis kvietė visuomenę  atsikratyti netinkamų žodžių.  Darbuotojai, PPT lankytojai rašė į parengtą kortelę žodžius, kurių siekia  nebevartoti auklėjant vaikus ir metė į specialią dėžutę. Kiekvienas akcijos dalyvis buvo apdovanotas atmintine su vaiką pagiriančiais ir skatinančiais žodžiais.

Mažosios šnekučių Velykėlės

balandžio 13th, 2015 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

Balandžio 10 dieną Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos kiemelyje susirinko logopedines pratybas lankantys vaikai ir jų tėveliai į „Mažųjų Velykėlių“ šventę. Skaisti ir šilta pavasario saulė visus nuteikė šventinei nuotaikai.

P1020208 P1020209 P1020239 P1020203 P1020194 P1020207

Šių metų balandžio 1 d. Kelmės  ,,Aukuro“ pagrindinėje mokykloje  vyko septintoji  teorinė – praktinė konferencija  ,,Vaiko gerovė mokykloje:  misija įmanoma!“. Konferencijos tikslas – suburti Kelmės ir kitų rajonų ugdymo įstaigų pedagoginę bendruomenę ir tėvelius bendrai diskusijai apie vaiko gerovę mokykloje, ją lemiančius veiksnius.

Pirmoje konferencijos dalyje išklausėme  viešosios įstaigos ,,EOS grupės“ psichologo E. Karmazos pranešimą „Pagalba vaikui užaugti: suaugusiųjų partnerystės principai“. Antroje dalyje konferencijos dalyviai išsiskirstė į sekcijas: psichologų ir tėvų, socialinių pedagogų, specialiųjų pedagogų ir logopedų. Sekcijose taip pat buvo skaitomi pranešimai pasirinktomis temomis, vyko diskusijos ir pasidilinimas gerąja darbo patirtimi.

P1020105 P1020127

P1020098 P1020170

P1020152 P1020137

kovo 27th, 2015 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

Teorinė – praktinė konferencija

Vaiko gerovė mokykloje: misija įmanoma!

2015 m. balandžio 1 d.

Kelmės ,,Aukuro“ pagrindinė mokykla 10.00 val. ( J.Janonio g. 9, Kelmė)

930 – 1000 Dalyvių registracija

1000 – 1030 Konferencijos atidarymas

Įžanginis žodis – Kelmės ,,Aukuro“ pagrindinės mokyklos direktorė A. Zavadskienė.

Sveikinimo žodis  – Kelmės rajono savivaldybės meras V. Andrulis.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas – S. Michailovas.

 

I DALIS1030 – 1200 » „Pagalba vaikui užaugti: suaugusiųjų partnerystės principai“.

Viešoji įstaiga ,,EOS grupės“ psichologas E. Karmaza.

1200 – 1215 Kavos pertrauka

1215 – 1345  » „Pagalba vaikui užaugti: suaugusiųjų partnerystės principai“. Viešoji įstaiga ,,EOS grupės“ psichologas E. Karmaza.

*Apibendrinimas – Kelmės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė D. Stonienė.

 

II DALIS

Darbas sekcijose

13 45 – 1500

PSICHOLOGŲ IR TĖVŲ SEKCIJA

Vadovė: Laura Šumskienė, Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė.

,,Vaiko savigarbą stiprinanti aplinka“, Sniegena Urbelienė, Kelmės ,,Aukuro“ pagrindinės mokyklos psichologė.

„Kai Jūsų vaikai vagiliauja“,Vaiva Bukavičienė, Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijos psichologė asistentė.

„Jauno žmogaus požiūris į tam tikrus gyvenimo atvejus, mokymąsi“, Rima Pažerauskienė, Kelmė rajono Tytuvėnų gimnazijos psichologė.

Anketinio tyrimo „Šeimos psichologinis klimatas“ pristatymas, Laura Šumskienė, Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė.

SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ SEKCIJA

Vadovė: Dalia Kančiauskienė, Kelmės ,,Aukuro“ pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė.

„Sėkmės receptai ugdantiems dėmesio ir aktyvumo sutrikimų turinčius vaikus“,   Laima Kareivienė, Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos socialinė pedagogė metodininkė.

,,Elgesio problemos sprendimo sėkmė“ , Rasa Bernotienė, Kelmės rajono Maironių pagrindinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė.

Anketinio tyrimo „Šeimos psichologinis klimatas“ pristatymas, Jolanta Meškauskienė, Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos vyresnioji socialinė pedagogė.

„Kontakto užmezgimas su tėvais ir vaikais“,Dalia Orlakienė, Kelmės Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė.

,,Vaiko pasitikėjimo savimi ugdymas“,Laima Brazauskienė, Kelmės r. Pakražančio vidurinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė.

„Socialinio pedagogo ir socialinio darbuotojo bendradarbiavimas teikiant pagalbą vaikui“, (stendinis pranešimas) Dalia Kančiauskienė, Kelmės ,,Aukuro“ pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė.

„Pozityvios tėvystės pagrindai“, (stendinis pranešimas) Jurgita Cikanavičienė, Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė.

 

          LOGOPEDŲ IR SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ SEKCIJA

Vadovė: Dalia Butkuvienė, Kelmės rajono Elvyravos pagrindinės mokyklos vyresnioji logopedė-specialioji pedagogė.

„Gamta – vaikų kalbos plėtojimo, pažinimo ir emocijų šaltinis“,Vanda Juozapaitienė, Šiaulių lopšelio – darželio ,,Berželis“,  auklėtoja metodininkė, Gitana Grunskienė, Šiaulių logopedinio lopšelio – darželio, logopedė.

„Mažų vaikų kalbos ugdymas“,Gražina Musteikienė, Šiaulių lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ logopedė ekspertė,Zita Grinvaldienė, Šiaulių lopšelio – darželio ,,Berželis“ vyresnioji logopedė.

Projektinė veikla ,,Aš kuriu“, (stendinis pranešimas) Vanda Juozapaitienė, Šiaulių lopšelio – darželio ,,Berželis“,  auklėtoja metodininkė,Zita Grinvaldienė, Šiaulių lopšelio – darželio ,,Berželis“ vyresnioji logopedė.

„Netradicinės specialiųjų poreikių mokinių ugdymo galimybės“, Dalia Butkuvienė, Kelmės rajono Elvyravos pagrindinės mokyklos vyresnioji logopedė-specialioji pedagogė.

Anketinio tyrimo „Šeimos psichologinis klimatas“ pristatymas, Dovilė Griciūtė, Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė.

„Mokymo strategijos ir jų veiksmingumas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams – geroji patirtis“, Erika Gudauskienė, Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos logopedė-specialioji pedagogė metodininkė.

„Kam realiai rūpi vaiko gerovė“, Sandra Andrulienė, Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio logopedė, specialioji pedagogė.

„Mokinio pažangos vertinimas ir įsivertinimas – svarbi mokymosi motyvacijos paskata“,(stendinis pranešimas) Danutė Venckutė, Kelmės ,,Aukuro“ pagrindinės mokyklos logopedė metodininkė, Liuda Bartkuvienė, Kelmės ,,Aukuro“ pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė metodininkė.

 1500 – 1515 Konferencijos uždarymas

 

Metodinė diena

vasario 27th, 2015 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

P1020082

Kelmės  rajono PPT  direktorė L. Šumskienė, specialistės  J. Dauskurdytė, G. Gajauskienė, J.Meškauskienė vasario 25 dieną lankėsi Šedbarų pradinėje mokykloje – daugiafunkciame centre, kur buvo susirinkęs nemažas tėvelių būrys. Dalyvavo ir įstaigos mokytojai. Kiekvienas specialistas pristatė savo darbo funkcijas. Tėveliai specialistams pateikė klausimų, susijusių su specialiosios pedagoginės pagalbos teikimu.

 

Naujoji mokinių karta – prarastoji ar dar neatrastoji?

vasario 25th, 2015 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

DSC_0619DSC_0621 DSC_0624 DSC_0629

Kelmės pedagoginė psichologinė tarnyba (direktorė L. Šumskienė) dalyvavo projekto ,,Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra“ antrajame etape. Projekto sklaidos intencija Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijoje buvo surengtas dviejų dienų 10 akademinių valandų seminaras ,,Naujoji mokinių karta – prarastoji ar dar neatrastoji?“ Jį patogiai suorganizuoti padėjo ir progimnazijos Vaiko gerovės komisija, vadovaujama direktoriaus pavaduotojos R. Dovidaitienės.

Pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė metodininkė Gilija Gajauskienė ir psichologė Vitalija Monkienė supažindino progimnazijos mokytojus su naujosios mokinių kartos ugdymo ypatumais. Buvo pateiktos vadinamųjų pokarinės, kūdikių bumo, X, Y, Z kartų  charakteristikos bei konceptai, pristatyti tyrimo ,,Šiuolaikiniai mokiniai mokytojų požiūriu“ duomenys. Seminare dalyvavę ,,Kražantės“ pedagogai taip pat išsakė savo nuomonę bei aktyviai diskutavo su lektorėmis ir kitomis tarnybos specialistėmis aptardami naujosios Z mokinių kartos savybes: drąsą, gebėjimą atlikti daug veiklų vienu metu, pasitikėjimą savimi, bendravimą, gebėjimą bendradarbiauti. Ši technologijų karta yra atviresnė ir imlesnė naujovėms, mėgstanti ir naudojanti naujausias šiuolaikines technologijas, nebijo klysti, bet jiems trūksta atkaklumo, kantrybės, pastangų, savikontrolės.  Taip pat nagrinėta naujosios kartos komunikacija virtualioje aplinkoje, socialinėje erdvėje. Lektorės atkreipė dėmesį į mokinių skaitymo ypatumus (vyrauja vad. ,,kilpinis“, taip pat ,,ekraninis“ skaitymas), pristatė teksto suvokimo mokymo būdus, pateikė įvairių mokymo(si) rekomendacijų (ypač siūlomas tiriamosios veiklos metodas), didaktinių principų. Seminaro dalyviai atliko įvairias praktines užduotis, sprendė galvosūkius, atliko namų darbus. Šio seminaro pabaigoje akcentuota, jog šiuolaikinio pedagogo vaidmuo ugdymo procese yra gido, mentoriaus ar padėjėjo, o mokinys turi būti atsakingas ir aktyvus planuodamas savo mokymąsi.

Straipsnio autorius Alma Paulauskienė

 

Tėveliai išklausė ,,Efektyvios tėvystės” kursus

vasario 23rd, 2015 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba 2015 sausio – vasario mėn. organizavo „Efektyvios tėvystės įgūdžių“ mokymus, kurių metu su tėvais bendravo tarnybos psichologė Vitalija Monkienė ir vyresnioji socialinė pedagogė Jolanta Meškauskienė.  „Efektyvios tėvystės įgūdžių “mokymai skirti tėvams, auginantiems 3 – 12 metų amžiaus vaikus, kurie turi klausimų apie tėvystę ir kuriems reikia naujų gebėjimų – nustatyti ribas, įtvirtinti gerą ar keisti blogą vaikų elgesį. Kursai tinka tėvams, patiriantiems nedidelių problemų auginant vaikus ir norintiems pasinaudoti kitų tėvų pagalba bei patirtimi. 

Kursų metu tėvai išmoko geriau bendrauti su vaikais, pastebėti jų problemas ir jas spręsti,  įtvirtino žinias, kaip skirti dėmesį savo vaikui, kada girti ir kaip bausti atžalą.

 DSC00303

Pedagoginės psichologinės tarnybos specialisčių seminaras

vasario 6th, 2015 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)
2015 m. sausio 30 d. Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės (specialiosios pedagogės – Liuda Bartkuvienė ir Gilija Gajauskienė; logopedės Jūratė Dauskurdytė ir Dovilė Griciūtė) vedė seminarą  „Specialioji pedagoginė pagalba: įvertinimas, pažintinių procesų lavinimas, mokymosi sunkumų įveika“, kuris buvo skirtas Kelmės rajono logopedams ir specialiesiems pedagogams.
P1010966

Renginys „Emocijų vaivorykštė “

lapkričio 25th, 2014 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

KELMĖS RAJONO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS RENGINIO  

EMOCIJŲ VAIVORYKŠTĖ

NUOSTATAI

 

 • BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Renginys ,,Emocijų vaivorykštė“, skirtas Kelmės rajono ugdymo įstaigų mokinių emocinės saviraiškos, kūrybiškumo, kultūrinio sąmoningumo ugdymui 2014 m. gruodžio 9 d.
 2. Renginį organizuoja: Kelmės peadgoginė psichologinė tarnyba.
 3. Renginio partneriai: Kelmės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Kelmės meno mokykla, Kelmės mažasis teatras.
 • TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 1. Renginio tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų emocinę būseną bei jų psichinės sveikatos tausojimą.
 1. Renginio uždaviniai:
  1. Ugdyti mokinių gebėjimą atpažinti ir įvardinti įvairias emocijas, bei jas išreikšti meno simbolių pagalba, visuomeniškai priimtinais būdais;
  2. Skatinti rajono mokyklų bendruomenių bendravimą ir bendradarbiavimą.

 

 • RENGINIO ORGANIZAVIMAS

 

 1. Renginys vyks 2014 m. gruodžio 9 d. Kelmės mažojo teatro salėje 10.00 val. (renginio trukmė apie 2 val.) Renginio metu mokiniai meninių simbolių pagalba, atpažins ir įvardins įvairias emocijas. Renginio dalyvių laukia molonios staigmenos.
 2. Renginyje kviečiame dalyvauti Kelmės rajono ugdymo įstaigų 1-6 klasių, 5-6 mokinių grupę ir lydintį atstovą (mokytoją ar švietimo pagalbos specialistą).
 3. Renginio dalyvius kviečiame registruotis iki 2014m. gruodžio 3d. el.p. kelmesppt@takas.lt , papildoma informacija telefonu (8-427) 61184.
 • RENGINIO DALYVIŲ PASKATINIMAS

 

 1. Renginio dalyvių laukia staigmenos, mokytojai atlydėję mokinius gaus Kelmės PPT padėkos raštus.