„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

Author Archives: Jolanta

Šnekučių šventė

sausio 8th, 2016 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kelmės rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vaikai, lankantys logopedines pratybas, 2015 m. gruodžio 29 dieną šventė ,,Šnekučių Kalėdas“. Renginį organizavo logopedė Dovilė Griciūtė. Susirinkę vaikai lydimi tėvelių smagiai šurmuliavo bendruose žaidimų rateliuose bei linksmosiose estafetėse. Drauge kūrė svajonių rutulį, o savo norus išsakė atskubėjusiam Kalėdų seneliui, kuris šventės pabaigoje visus apdovanojo spalvingomis pasakų knygelėmis.

 

Kelmės rajono VGK pirmininkų pasitarimas

gruodžio 28th, 2015 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

 


2015-12-10 vyko Kelmės rajono Švietimo įstaigų VGK veiklos pristatymas. Kurį organizavo Kelmės kultūros ir sporto skyriaus specialistė Daiva Stonienė ir Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Laura Šumskienė.

Pasitarimo tikslas – gerosios VGK darbo patirties sklaida. Susirinkime dalyvavo 30 VGK narių iš įvairių ugdymo įstaigų. Gerąja darbo patirtimi dalijosi Kelmės „Ąžuoliuko“ lopšelio-darželio direktorės pavaduotoja ugdymui R. Mažonavičienė, kuri pristatė pranešimą „Vaiko gerovės komisijos veikla“. Maironių pagrindinės mokyklos direktorė R. Andrulienė ir socialinė pedagogė R. Bernotienė pristatė pranešimą  „Vaiko gerovė mokykloje“. Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos VGK pirmininkė V. Volskienė skaitė pranešimą tema „Tytuvėnų gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikla“. Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė V. Monkienė kalbėjo apie krizių valdymą mokykloje, priemones, kurių reikia imtis kilus krizei. Kelmės rajono PPT logopedė J. Dauskurdytė supažindino su specialiosios pedagoginės (logopedo) pagalbos teikimu Kelmės rajone.

Kelmės rajono PPT direktorė L. Šumskienė kalbėjo apie rengiamą naują pedagoginės psichologinės pagalbos modelį, todėl kitais metais galimi pokyčiai. Taip pat informavo, kad Specialiojo ugdymo įstatymas nebegalioja, todėl būtina atidžiai peržiūrėti senesnius dokumentus.

Vyriausioji specialistė D. Stonienė apibendrino išgirstą informaciją. Ji akcentavo, kad svarbu peržiūrėti VGK sudėtį, nes žmonės, dirbantys joje, turi būti kompetentingi, gebantys priimti sprendimus, mokantys dirbti komandoje, besilaikantys konfidencialumo ir kt.

Skaityti pranešimai:

Tytuvėnų gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikla

Kelmės Ąžuoliuko lopšelio-darželio pranešimas -Vaiko gerovės komisijos v…

Kelmės r Maironių pagrindinės mokyklos pranešimas – Vaiko gerovė mokykl…

 

 

 

 

Kelmės rajono socialinių pedagogų praktinis užsiėmimas

gruodžio 17th, 2015 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

Šių metų gruodžio 2 dieną Kelmės rajono socialiniai  pedagogai dalyvavo konsultacijoje – praktiniame užsiėmime ,,Terapinio darbo metodai grupinėje veikloje“. Užsiėmimą vedė Kelmės PPT socialinė pedagogė Jolanta Meškauskienė. Praktinio užsiėmimo metu pristatė keletą dailės terapijos technikų, kurias sėkmingai galima taikyti dirbant su mokinių grupėmis. Socialiniai pedagogai aptarė, kaip kuriama grupės narių pasitikėjimo ir savitarpio paramos atmosfera. Dirbant grupėse gerėja mokinių tarpusavio santykiai, formuojasi asmeninio indėlio svarbos suvokimas, stiprėja savivertė. Taikant dailės terapijos metodus mokiniai turi galimybę reikšti savo emocijas vizualine kalba, ugdyti komunikavimo bei socialinius gebėjimus.

Rajoninė mokinių konferencija ,,Šeima – visuomenės kristalas”

lapkričio 23rd, 2015 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

P1020524 P1020526 P1020534 P1020540

Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba vykdo tęstinį projektą „Šeimos psichologinė gerovė 2015“. Jo dalis – lapkričio 6 dieną Jono Graičiūno gimnazijoje vykusi rajoninė mokinių konferencija „Šeima – tai visuomenės kristalas“. Joje bendraamžių ir mokytojų dėmesiui buvo pateikti 8 pranešimai, parengti 11 autorių. Panaudodami modernias ir tradicines technologijas, jaunieji pranešėjai sausakimšoje gimnazijos aktų salėje kėlė klausimus: kas man yra šeima?  Kokiose šeimose gyvename? Apie kokias svajojame? Apie kokias skaitome knygose? Kalbėta apie šiuolaikinę  šeimą, kaip tvirtovę, kaip vertybių ugdymo pasaulį. Gyva klausytojų reakcija, emocijos, aplodismentai rodė, kad tema aktuali ne vien pranešėjams ir jų mokytojams. Po pertraukėlės  su klausytojais savo įžvalgomis apie tai, ko galima išmokti šeimoje, dalijosi psichologė Virginija Servutienė.

Konferencijos dalyviams pasiruošti padėjo lietuvių kalbos mokytojos ir socialinės pedagogės. Dalyviai atstovavo Kelmės „Aukuro“ pagrindinei mokyklai, „Kražantės“ progimnazijai, Jono Graičiūno gimnazijai bei Liolių pagrindinei mokyklai.

Konferencijos dalyviai – atstovai tos kartos, kuri savo nuomonę drąsiai reiškia socialiniuose tinkluose. Tačiau šį kartą jie nepabūgo stoti prieš gyvą bendraamžių auditoriją ir pasidalinti savo gyvenimo istorijomis, šeimos nuotraukomis, moksliniais statistiniais tyrimais, skaitytos mokslinės ir grožinės literatūros analize.

Kokios išvados kyla konferencijos klausytojui?

 1. Mūsų vaikams labai svarbi šeimos vienybė, darna, kartu leidžiamas laikas. Iš šeimos gaunama parama.
 2. Atspindėta mūsų visuomenės šeimų įvairovė – pilnos, nepilnos, tradicinės, netradicinės, daugiavaikės ir t.t.
 3. Kai kurie mokiniai džiugina iškalbos ir išraiškos gebėjimais.
 4. Konferencijos dalyvius pasveikino rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas S. Jokubauskas, savo muzika džiugino gimnazistai Mantas ir Armandas. Tikimės, kad projektas bus tęsiamas, surandant naujų, dar įdomesnių veiklos formų.

Dalykinis vizitas Utenos rajono PPT

lapkričio 2nd, 2015 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

DSCF7139

Š.m. spalio 24 d. Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė lankėsi Utenos rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Direktorės  Laura Šumskienė ir Ritonė Tumelienė pasidalino vadovaujamų įstaigų sėkminga darbo patirtimi. Aptartas bendras komandinio darbo organizavimas atliekant kompleksinius vaikų raidos vertinimus, pasidalinta patirtimi įgyvendinant įvairias projektines veiklas ir kiti klausimai.

KVIEČIAME DALYVAUTI RAJONINĖJE MOKINIŲ KONFERENCIJOJE

spalio 22nd, 2015 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

Kelmės pedagoginė psichologinė tarnyba vykdo Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą „Šeimos psichologinė gerovė 2015“.

Šiandieninėje visuomenėje yra abejotinas šeimos kaip didžiausios vertybės suvokimas. Šeimos nariai turi mažai galimybių, o gal ir noro, kartu praleisti laiką. Šeimos modelis dažnam paaugliui formuojasi ne visai tinkamoje aplinkoje. Vaikai linkę į uždarumą, mieliau renkasi virtualųjį bendravimą.

Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai organizuoja mokinių konferenciją „Šeima – tai visuomenės kristalas“. Kviečiame Jūsų įstaigos 8-12 klasių moksleivius dalyvauti konferencijoje, kuri vyks Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje š.m. lapkričio 5 dieną, 13.00 val.

Pageidaujantys konferencijoje skaityti pranešimus, užpildo registracijos anketą (priedas Nr. 1), o konferencijos klausytojai užpildo registracijos dalyvio anketą (priedas Nr.2).

Registracija vyksta el. paštu kelmesppt@takas.lt arba telefonu 8 427 61184.

Priedas Nr.1, priedas Nr.2

Konferencijos programa

Projektas ,,Žaidimai moko”

spalio 7th, 2015 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

Kelmės r. pedagoginė psichologinė tarnyba supasi

Projektas

Tema:

,,Žaidimai moko“

2015- 2016 mokslo metais Kelmės r. pedagoginė psichologinė tarnyba remia idėją vykdyti prevencinį projektą ikimokyklinėse ugdymo įstaigose „Žaidimai moko“. Jis skirtas lavinti 5- mečių vaikų erdvės ir laiko suvokimą bei tikslinti erdvės ir laiko sąvokas.

Problema: Nepakankamai išlavintas erdvės ir krypties suvokimas, gali kliudyti sėkmingam rašymo ir/ar skaitymo mokymui mokykloje. Nelavinama vaiko smulkioji motorika stabdo tikslią akies- rankos koordinaciją, kas yra sėkmingo mokymosi mokykloje prielaida. Vizualinio visumos suvokimo sutrikimai vaikams trukdo atpažinti neužbaigtus, punktyrinius piešinius, sudėti paveikslėlį iš dalių. Regimojo suvokimo sutrikimai neigiamai atsiliepia vaikams skiriant dešinę ir kairę puses, nustatant kūno judėjimo kryptį (pirmyn, atgal ir kt.) ir judėjimo kryptį daiktų atžvilgiu (stalo kairėje ir pan.). Esant orientavimosi erdvėje ir laike sutrikimams, ugdytiniai prastai atrenka esmines detales, sunkiai orientuojasi grupėje/klasėje, popieriaus lape, patiria sunkumų sudarant objektų eiles pagal dydį ir pan. Dėl apsunkinto erdvinių ir laiko ryšių suvokimo vangiai formuojasi juos nusakančios sąvokos.

Dažnos nesėkmės ir psichologinis diskomfortas dėl patiriamų sunkumų, atliekant įvairias vizualinio atpažinimo užduotis, gali trikdyti vaikų mokymosi motyvaciją.

Numatomas veiklos rezultatas:

 1. Plėsis ir tikslės regimieji ir erdvės suvokimo vaizdiniai (vaikai skirs kairę- dešinę puses; suvoks sąvokas aukštai- žemai, pirmyn- atgal, daugiau- mažiau, aplink, kampe, apačioje, už nugaros; mokės nusakyti kūno judėjimo kryptį (pirmyn, atgal, dešinėn, kairėn, aplink); orientuosis popieriaus lape.
 2. Lavės smulkioji motorika, tobulės riešo, rankų pirštų judesiai (vaikai mokės atlikti užduotis pagal žodinę instrukciją; atliks lankstymo iš popieriaus užduotis; kopijuos pagal pavyzdį; spalvins išlaikydami objekto kontūrines linijas; tiksliai atliks rankų mankštelę su masažiniais kamuoliukais, pirštų ir rankų judesius derinant su eilėraščiais).
 3. Lavės foneminė klausa (dainuojant dainelę, mokės pritarti sau muzikiniu instrumentu, belsti ir atkartoti ritmą; mokės belsti tyliai- garsiai, greitai- lėtai).
 4. Formuosis vizualinis atpažinimas, skyrimas (vaikai skirs formas, spalvas, dydį, raides ir skaičius).
 5. Mokės rasti analogijas (pvz.: bitė ir avilys, paukštis ir lizdas ir pan.)
 6. Žaidimų ir eilėraščių dėka gausės žodžių atsarga, tikslės gramatinė kalbos sandara.
 7. Lankstymo ir konstravimo pagalba lavės gebėjimas orientuotis artimojoje aplinkoje, popieriaus lape, tikslės smulkioji motorika.
 8. Drąsiai reikš savo mintis, nebijos klysti, eksperimentuoti.2014-2015 mokslo metais Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio- darželio „Varliukų“ grupėje vyko projekto „Žaidimai moko“ įgyvendinimas. Plačiau skaityti čia:

http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vartotoju-straipsniai/kelmes-kulverstuko-lopselis-darzelis-kviecia-isitraukti-i-projekta-zaidimai-moko/20184

Numatomas projekto įgyvendinimo laikas– 2015 m. spalio mėn.- 2016 m. kovo mėn.

2015-2016 m.m. norą, dalyvauti projekte pareiškė šios ugdymo įstaigos:

Vilniaus lopšelis -darželis ” Saulėgrąža”

Vilniaus lopšelis- darželis „Nykštukas“

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis- darželis

Kėdainių mokykla- darželis „Puriena“

Klaipėdos Tauralaukio progimnazija

Klaipėdos lopšelis- darželis „Dobiliukas“

Klaipėdos lopšelis- darželis „Žuvėdra“

Mažeikių lopšelis- darželis „Žilvitis“

Mažeikių lopšelis- darželis „Bitutė“

Plungės lopšelis- darželis “Nykštukas”

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis darželis ,,Nykštukas”

Šiaulių r. Meškuičių lopšelis – darželis

Šiaulių P. Avižonio regos centras

Raseinių r. Ariogalos lopšelis – darželis

 

 

Veiklos organizavimas ir turinys

                      Pradiniame etape numatomas projekto tikslas, uždaviniai, planuojama veikla, kuri padėtų suteikti reikalingų ir tikslingų žinių, gebėjimų, įgūdžių, keltų vaikų susidomėjimą ir aktyviai įtrauktų į tikslingą veiklą.

                      Antrajame etape atliekamos užduotys ir pratimai, lavinantys vaikų orientaciją erdvėje bei smulkiąją motoriką, plečiantys laiko, erdvės sąvokas, gausinantys žodyną.

                      Vieną kartą savaitėje vaikai yra supažindinami su nauja tema, naujais terminais. Pastarųjų įtvirtinimui savaitę yra atliekamos rašto užduotys bei mokomasi su tema susijusių žaidimų, dainų, eilėraščių.

 

Projekto koordinatorė specialioji pedagogė

Gilija Gajauskienė

 

 

birželio 19th, 2015 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

 

   magricela1[1]            Gerbiami tėveliai,                              

Jeigu pastebėjote ar įtariate, kad Jūsų mažieji (sulaukę 3 – 4 metų) gali turėti kalbėjimo ir kalbos sunkumų, jiems gali būti reikalinga logopedo pagalba. Kuo anksčiau bus pradedama teikti logopedinė pagalba tuo geresnių rezultatų bus galima tikėtis ir išvengti mokymosi sunkumų mokykloje. Todėl rekomenduojame Jums Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamas paslaugas:

Logopedas įvertina vaikų kalbėjimą ir kalbą, užpildo kalbos įvertinimo kortelę, konsultuoja ir teikia individualią pagalbą.

Logopedas organizuoja logopedines pratybas vaikams nuo 3 metų (ir vyresniems), turintiems žymių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų bei tiems, kuriems reikalinga intensyvi logopedinė pagalba. Logopedinių pratybų laikas ir trukmė yra suderinami su tėveliais (globėjais, rūpintojais). Pratybos yra nemokamos.

Registracija vyksta nuo 2015 m.  rugpjūčio 25 d. darbo valandomis (8–17 val.). Tarnybos adresas: J. Janonio g. 11, Kelmė. Tel. 8 427 61184.

                              Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai

 

eaddc912441c86600033d850a4fce340ad55e793_article_scale[1]

  Kviečiami visi, norintys pasisemti naujų žinių apie vaikų auklėjimą, raidos ypatumus, pasidalinti gerąja patirtimi bei įgyti praktinių efektyvios tėvystės įgūdžių. Ypač laukiami tėvai, ieškantys naujų būdų, kaip pagerinti santykius su savo vaikais, kaip ugdyti geriausias vaiko savybes, kaip spręsti kylančius sunkumus.

Užsiėmimai planuojami nuo 2015m. rugsėjo 17 d. 14 val.

trečiadieniais

(Laikas ir data bus patikslinti atsižvelgiant į grupės dalyvių pageidavimus.)

Kelmės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

J.Janonio g. 11, Kelmė

Trukmė 3 val.

Užsiėmimai – NEMOKAMI.

Grupės dalyvių skaičius ribotas.

Užsiėmimus veda Kelmės PPT specialistės: psichologė Vitalija Monkienė, vyresnioji socialinė pedagogė Jolanta Meškauskienė.

Registracija vyksta telefonu (8 427) 611 84 nuo rugpjūčio 24d.

 

            2015 05 18 Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, vykdydama tęstinį sveikatos rėmimo projektą ,,Šeimos psichologinė gerovė 2015“, suorganizavo nemokamą 4 val. trukmės seminarą tėvams „10 žingsnių į pilnavertį gyvenimą su vaikais: auklėjame save auklėti vaikus”, kurį vedė psichologė Ramunė Želionienė.

Seminare dalyvavo 30 tėvelių iš Kelmės rajono ugdymo įstaigų. Seminaro metu tėveliai turėjo galimybę įsivertinti savo nuostatas, kuriomis vadovaujasi ugdydami savo atžalas.

Tėveliai buvo supažindinti su vaikų imliaisiais periodais, pozityviu ugdymu, emocijų valdymu ir pozityvios disciplinos principais. Diskusija atskleidė, kad tėveliai turi daug teorinių žinių, bet ne visada jas sėkmingai susieja su gyvenimiškomis situacijomis.

    DSC_0167 DSC_0168