„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

Author Archives: Jolanta

Popietė „ Būkim kartu- būkim draugais “

balandžio 4th, 2016 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

Š.m. kovo 31 dieną socialinių pedagogų metodinio ratelio nariai organizavo rajoninę popietę 5-8 klasių mokiniams ,,Būkim kartu- būkim draugais“ kuris vyko Kelmės „Kražantės “progimnazijoje . Renginyje dalyvavo Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos, „Aukuro“ pagrindinės, Specialiosios mokyklos, Pakražančio gimnazijos, Liolių pagrindinės, Maironių pagrindinės, Tytuvėnų jaunimo, Tytuvėų gimnazijos, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Kolainių pagrindinio ugdymo skyriaus – daugiafunkcinio centro , Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos mokyklų mokiniai ir socialiniai pedagogai. Renginys skirtas patyčių prevencijai. Renginio metu mokiniai mokėsi dirbti komandomis, šiuos įgūdžius įtvirtinti padėjo Šiaulių 6 rinktinės 5 Tytuvėnų kuopos šauliai. Mokiniai surado naujų draugų, vieni kitiems dovanojo gerą nuotaiką bei šiltus prisiminimus. Visi dalyviai apdovanoti  padėkos raštais.

mokiniai flas soc. pedagogės

šauliairungtysvisi

Metodinė – praktinė valanda

kovo 23rd, 2016 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

P1020627 P1020631 P1020629 

2016 m. kovo 22 d. Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialiosios pedagogės Liuda Bartkuvienė, Gilija Gajauskienė ir logopedė Jūratė Dauskurdytė organizavo metodinę – praktinę valandą „Specialiojo pedagogo ir logopedo vaidmuo pritaikytų ir individualizuotų programų rengime“ rajono švietimo pagalbos specialistams (logopedams, specialiesiems pedagogams).

 

„Pagalba šeimai“

kovo 23rd, 2016 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

DSCF6888

Kelmės pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės psichologė Vitalija Monkienė ir socialinė pedagogė Jolanta Meškauskienė  š.m. kovo 18 d. lankėsi Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos tėvų susirinkime „Pagalba šeimai“. Prasmingam dialogui su Kelmės  rajono įstaigomis: policijos komisariato pareigūnais, vaiko teisių apsaugos skyriaus, socialinės paramos skyriaus, pedagoginės psichologinės tarnybos, visuomenės sveikatos biuro, seniūnijos ir mokyklos specialistais moksleivių tėvus ir globėjus sukvietė mokyklos vadovai. Susirinkimo metu tėvai ir svečiai diskutavo, kur kreiptis įvairiose sudėtingose situacijose, kokios pagalbos tikėtis ir kaip jie patys gali padėti savo vaikui.

 

„Paauglystė – išūkių metas“

kovo 23rd, 2016 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

Socialinė pedagogė Jolanta Meškauskienė  š.m. kovo 3d. dalyvavo Kelmės rajono Mockaičių pagrindinės mokyklos tėvų susirinkime, skaitė pranešimą  „Paauglystė – iššūkių metas“.  Tėvai buvo supažindinti, kaip suprasti ir priimti vaikų emocijas ir elgesį. Pateikta informacija, kur ieškoti pagalbos. Socialinė pedagogė atsakė į tėvams bei mokyklos bendruomenei rūpimus klausimus.

Praktinis užsiėmimas „Ekspresyvioji vaizdinė raiška“

kovo 21st, 2016 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

Praktinį – teorinį užsiėmimą š. m. kovo 14d.  Kelmės profesinio rengimo centro ugdytiniams pristatė socialinė pedagogė Jolanta Meškauskienė. Mokiniai susipažino su dailės terapijos pagalba. Praktinio užsiėmimo metu kiekvienas dalyvis asmeniškai pabandė neverbaline kalba apibūdinti vidinius išgyvenimus, juos suvokti ir priimti.

 

20160314_141758  20160315_084825  20160314_142109

Tėvelių susirinkimas

kovo 21st, 2016 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

6941[1]

2016-02-26 Kelmės skyriuje įvyko I-II kurso mokinių tėvelių susirinkimas. Tėveliams apie bendravimo su paaugliais ir jaunuoliais ypatumus priminė Kelmės PPT psichologė Vitalija Monkienė.

 

Seminaras „Naujoji (Z)karta. Jos pažinimas ir ugdymas.

vasario 24th, 2016 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

2016 02 18 organizuotas seminaras”Naujoji (Z) karta. Jos pažinimas ir ugdymas” rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Seminaro metu pedagogai buvo supažindinti su Z kartos psichologine charakteristika, kas svarbu mokant skaitmeninės kartos vaikus ir kt. Dalyvės turėjo galimybę atlikti praktines užduotis, padėjusias geriau suvokti dėstomą teorinę medžiagą.

WP_20160218_001 WP_20160218_004 WP_20160218_013

 

Projekto „Žaidimai moko“ veiklų akimirkos

vasario 24th, 2016 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

 

Nuo 2015 m. spalio mėnesio pradėtas vykdyti respublikinis projektas „Žaidimai moko“, į kurį įsitraukė 15 respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų.

Projekto tikslas- žaidimų pagalba lavinti penkiamečių erdvės ir laiko suvokimą, įtvirtinti erdvės ir laiko sąvokas, tikslinti  ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

Pagrindinis vaikų mokymo būdas ikimokykliniame amžiuje išlieka ŽAIDIMAS. Rengiantis mokyklai, reikalinga stimuliuoti pažinimo procesų raidą specialiomis užduotimis, kurios gali būti integruojamos į bet kokią vaikų veiklą ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje. Todėl, panaudojant žaidimus, eilėraščius, lankstymą, dėliones, kopijavimą ir kt., lavinama penkiamečių orientacija erdvėje, formuojamos, įtvirtinamos erdvės ir laiko sąvokos.

Skiriamose veiklose vaikams norima suteikti kuo daugiau gerų emocijų. Juk vaikams veikla miela tuomet, kada joje vyrauja nuostaba, juokas, patiriamas atradimo jausmas, vyrauja judesys. Projektinės užduotys skiriamos ne tik individualiam darbui su vaikais. Esama ir nemažai  kolektyvinių užduočių, kūrybinių darbų. Tokių užduočių tikslas- ugdyti draugiškumą, paslaugumą bendraamžiams, plėtoti kūrybines galias.

Džiaugiamės, kad visos ugdymo įstaigų pedagogė yra aktyvios ir atsakingai žiūri į projekto vykdymą. Ačiū mokytojoms už darbą ir vykdomą veiklą. Norime pateikti keletą pirmųjų atsiliepimų apie  projektą.

Vaikams labai patinka dirbti grupelėmis: skaičiuotės pagalba renkasi grupės narius, kapitoną, dažnai susigalvoja net grupelės pavadinimą, o atlikdami kūrybinius darbus jie tariasi, mąsto, stengiasi viską padaryti  iki galo ir kruopščiai.   Atkreipiau dėmesį, kad dauguma vaikų vis dar painioja sąvokos kairė – dešinė, kiek sunkiau sekasi rašymo užduotėlės (skirtos akies-rankos koordinacijos lavinimui), taškelių jungimas.

Labai džiaugiuosi, kad vaikai susidomėjo projektu ir nekantriai laukia naujų temų, užduočių, o įgyvendindami projektą  nebijo klysti, drąsiai eksperimentuoja.

                                                                            Vilma Razmienė (Klaipėdos l-d „Žuvėdra)

Noriu pasidžiaugti, kad mums su vaikais sekasi puikiai, tikrai vaikučių žinios “didėja ir auga”. Vaikai labai nuotaikingai atlieka visas užduotėles, vieni kitiems padeda. Ypatingai patiko eilėraštukas “Lipo, lipo”- jau tapo tradicija jį žaisti prieš pietus.

Stengiamės atlikti visas Jūsų siūlomas užduotėles, pritaikau jas ir  prie mūsų įstaigos ugdymo plano. Kol kas viskas sekasi gerai, tikiuos kad ir toliau taip tęsime.

                                                    Jurgita Tamošauskienė (Šiaulių P. Avižonio regos centras)

Projektas puikus ir labai “patogus”. Nuostabiai viskas suplanuota, jei kas per lengva-pasisunkinam, jei per sunku-pasilengvinam, nesudėtinga priderinti prie darželio programos.Tai tikrai taikliai suplanuotos tokios veiklos, tokie dalykai, kad mes galvojam, jog vaikai visą tai jau žino, bet kaip dažnai mes klystam 🙂 . Užduotis mes kartais perkeliame ant didelių lapų, kilimo, kad galėtų visi vaikai veikti kartu, inspiravote pasigaminti vaizdinių priemonių.

                                                                                  Zuzana Strakšienė (Mažeikių l-d „Bitutė“)

Programoje numatytas užduotėles taikau logopedinių pratybų metu dirbant su 5-6 metų vaikais. Vaikai užduotėles atlieka susidomėję. Daug įvairių emocijų sukėlė saulutės piešimas dešinėje-kairėje popieriaus lapo dalyje, žaidimas apie šokinėjantį kiškį. Pieš atliekant užduotis su žmogaus figūra, pritaikiau vieną iš mąstymo žemėlapių, aptariant žmogaus kūno dalis. Šiuo metu pradėjome temą apie geometrines figūras.

                                                                                   Monika Unikaitė (Raseinių Ariogalos l-d)

Pastebėjau, kad vaikams labai daug džiaugsmo suteikė įvairios kūrybinės užduotys, kaip pavyzdžiui, sąvokų „kairė-dešinė“ suvokimui ir įtvirtinimui piešimas dešine ranka dešinėje lapo pusėje, o kaire ranka – kairėje lapo pusėje (prieš tai lapą padalinau į dvi lygias dalis, per pusę nubrėždama liniją, po to vaikams pasiūliau surasti dešinę ir kairę lapo puses ir dešinėje pusėje nupiešti saulę ir pasaulį, kuris mus supa po saule dešine ranka, o kairėje pusėje su kaire ranka – tik saulę).

Pastebėjau, kad kol kas mano ugdytiniams sunkiai sekasi suvokti sąvokas „kairė-dešinė“, „kairėn-dešinėn“, tad šių sąvokų suvokimui ir įtvirtinimui ir toliau skiriu didelį dėmesį. Šio projekto vykdymas atsispindi ir savaitiniuose „Sraigučių“ gr. ugdomosios veiklos planuose.

Nuo sausio mėnesio į šio projekto vykdymą esu numačiusi įtraukti ir savo ugdytinių tėvelius, jiems skirdama individualių užduočių namuose.

Džiaugiuosi tapusi socialine partnere respublikiniame-prevenciniame projekte „Žaidimai moko“.

                                                                    Justina Valančienė  (Klaipėdos l-d „Dobiliukas“)

Vaikams labai patinka, valandėles pradedame “O dabar pažaiskime” ir tikrai mes žaidžiame užsiėmimu metu. Vaikams tai sukelia daug džiugių emocijų ir dažnai po užsiėmimų, kai vaikams pasiūlome eiti pažaisti, matome ir girdime, kad jie tęsia projekto žaidimus, pridėdami savo taisyklių, judesių ir labai džiugina, kad vartoja naujai išmoktus, prisimintus žodžius, terminus.  Vyniojant popierėlius avinėliams, vaikai lygino, kurio ilgesnė juostelė, trumpesnė. O paskutiniame užsiėmime darėme snaiges, jų lenktynės vaikams patiko labai, kad žaidė jomis visą dieną, o man, kaip auklėtojai, buvo džiugu, kad darydamiesi vaikai savo snaiges apibūdino “ilga”, “trumpa”, “stora”, “plona” ir t.t., smagu, kad kurdami komandas, vienas kitam patarinėjo “pūsk į priekį”, “stokis į kairę pusę” ir pan. Tad kupini gerų įspūdžių projekto veiklą tęsiame toliau.

                                                     Daiva Skurdelienė (Klaipėdos Tauralaukio progimnazija)

Dirbame pagal projektą “Žaidimai moko”. Puiku, kad temos konkrečios, suskirstytos savaitėmis, aiškiai aprašyta veikla. Vaikai noriai mokosi žaidimėlių, atlieka užduotis.

                                                   Mokytojos Sigita ir Gabrina (Plungės darželis „Nykštukas“)

Žaisdami mokomės orientuotis artimiausioje aplinkoje, atlikti susikaupimo, dėmesingumo reikalaujančias praktines užduotis. Kiek džiugių akimirkų vaikai patiria žaisdami kartu.

                                     Danutė Narbutienė ir Živilė Stonkutė  (Kuršėnų l/d. „Nykštukas“ )

DSCF9474 DSCF9933 DSC03127

DSC09016 95532 2092029

 

Kelmės pedagoginė psichologinė tarnyba 2015 m. lapkričio 23 d. prisijungė prie Paramos vaikams centro Lietuvoje vykdomos tarptautinės socialinės kampanijos „Vienas iš penkių“, kurios pagrindinis tikslas atkreipti dėmesį į seksualinės prievartos prieš vaikus problemą. Kampanijos metu siekiama tėvams ir specialistams suteikti žinių ir patrauklių priemonių, kaip vaikus mokyti augti saugiais, o atpažinus blogus prisilietimus, žinoti kaip elgtis ir kam apie tai pasakyti.

KVIEČIAME DALYVAUTI EFEKTYVIOS TĖVYSTĖS KURSUOSE

sausio 8th, 2016 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

 

Kviečiami visi, norintys pasisemti naujų žinių apie vaikų auklėjimą, raidos ypatumus, pasidalinti gerąja patirtimi bei įgyti praktinių efektyvios tėvystės įgūdžių. Ypač laukiami tėvai, ieškantys naujų būdų, kaip pagerinti santykius su savo vaikais, kaip ugdyti geriausias vaiko savybes, kaip spręsti kylančius sunkumus.

Užsiėmimai planuojami nuo 2016m. sausio  22 d. 10,00 val.

penktadieniais

(Laikas ir data bus patikslinti atsižvelgiant į grupės dalyvių pageidavimus.)

Kelmės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

J.Janonio g. 11, Kelmė

Trukmė 3 val.

Užsiėmimai – NEMOKAMI.

Grupės dalyvių skaičius ribotas.

Užsiėmimus veda Kelmės PPT specialistės: psichologė Vitalija Monkienė, vyresnioji socialinė pedagogė Jolanta Meškauskienė.

Registracija vyksta telefonu (8 427) 611 84