„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

Author Archives: Jolanta

Mokyklos suolui artėjant – laikas apsispręsti

sausio 5th, 2017 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

Ikimokyklinukų tėveliai jau privalo galvoti apie tą džiugų metą, kai jų atžala pradės lankyti mokyklą.  

Pagal galiojančius įstatymus ateinančiais 2017 metais pirmąją klasę pradės lankyti 2010 metais gimę vaikai, o 2011 metais gimusieji ateis į priešmokyklines grupes. Įstatymas nenumato jokių galimybių atidėti privalomo ugdymo pradžią. Priminsime, kad ir priešmokyklinis ugdymas šiuo metu jau yra privalomas.

Jei tėveliai mano, kad jų vaikas vystosi sparčiau už kitus bendraamžius ir nori jį leisti į mokyklą (arba priešmokyklinę grupę) metais anksčiau, tokią galimybę jie turi tik tada, jei gauna rekomendaciją iš mūsų rajono pedagoginės psichologinės tarnybos.

Vaiko brandumas mokyklai vertinamas nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d., tačiau tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti Vaiko brandumą, pedagoginės psichologinės tarnybos vadovui prašymą turi pateikti anksčiau – nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. Pateikus prašymą ir vaiko gimimo liudijimą, tėvai bus informuoti, kokių dokumentų reikia iš ugdymo įstaigos (jei vaikas lanko).

Vaiko brandumo mokyklai vertinimą atlieka pedagoginių psichologinių tarnybų psichologai, o prireikus papildomai konsultuoja ir kiti tarnybos specialistai (logopedai, specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, gydytojai vaikų neurologai). Vertinimas trunka 45-60 minučių. Jo metu vaikas atlieka specialias įdomias užduotis, o tėveliai užpildo klausimyną apie vaiko elgesio ypatumus. Vaiko brandumas mokyklai vertinamas pagal tam tikrus rodiklius:

  1. Intelektinė  branda – aktyvus domėjimasis pasauliu; jutimų ir suvokimo brandumas; geri darbinės atminties įgūdžiai; probleminio mąstymo pradmenys, išlavėjusi kalba;  gebėjimas įsivaizduoti, bandymas kurti;
  2. socialinė emocinė branda – savęs suvokimas ir savigarba; elementari savikontrolė, susivaldymas; gebėjimas gyventi greta kitų (bendrauti, bendradarbiauti, jausti atsakomybę);
  3. nuostata ir pasirengimas    tapti mokiniu – nusiteikimas eiti į mokyklą; domėjimasis knygomis; pasirengimas rašymui; elementarūs matematiniai vaizdiniai.

Įvertinus Vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 6 metai, yra brandus mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ar vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 7 metai, yra brandus mokytis pagal pradinio ugdymo programą, tarnyba tėvams įteikia rekomendaciją. Tačiau galutinius sprendimus dėl vaiko mokymosi pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas priima tėvai (globėjai). Jie gali pakeisti savo nuomonę ir nuspręsti laukti įstatymuose nustatyto amžiaus.

Nustačius, kad vaikas nėra brandus mokytis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programą, ugdymas pagal minėtas programas nėra teikiamas.

Tėvams nesutinkant su Tarnybos išvada apie vaiko brandumą, jie turi teisę kreiptis į Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, kad vaiko brandumo vertinimo dokumentai būtų peržiūrėti.

Mieli tėveliai, jeigu manote, kad auginate anksčiau laiko subrendusį mokyklai vaiką, laukiame Jūsų Kelmės rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Telefonas registracijai ir informacijai – 61184. Atsižvelgdami į bendrus dėsningumus ir individualius ypatumus, priimsime Jūsų vaikui palankiausią sprendimą.

Kalėdinės dirbtuvėlės

gruodžio 2nd, 2016 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)
Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba vykdo tęstinį projektą “Šeimos psichologinė gerovė 2016”.
Gruodžio 1 dieną tarnyboje lankėsi Vijurkų vaikų globos namų ugdytiniai, su kuriais kartu atvyko ir veiklose dalyvavo socialinė pedagogė Aušra Bracevičienė. PPT specialistų komanda organizavo džiaugsmingą kūrybinių dirbtuvėlių popietę, kurios tikslas – suteikti teigiamų emocijų ugdytiniams, stiprinti bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius kūrybiniame procese.
Kūrybinių veiklų metu siekta, kad vaikai patirtų kuo daugiau teigiamų emocijų kurdami kalėdinius suvenyrus iš siūlų, modelino, popieriaus…
Tarnyboje viešėję mokiniai “lankėsi” lipdinių, virvelių, suvenyrų bei kalėdinių dėžučių dirbtuvėlėse. Vaikai, pasiskirstę į veiklas, mokėsi lipdyti snaiges, pinti draugystės apyrankes, lankstyti dovanų dėžutes ir gaminti kalėdines dekoracijas. Daug įspūdžių mūsų mažieji svečiai patyrė žaisdami su kinetiniu smėliu bei dirbdami prie šviesos stalo.
Manome, kad vaikams veiklos patiko. Jų metu stebėjome daug pozityvių emocijų, kūrybinio atradimo džiugesio. Kūrybos rezultatai džiugino ne tik vaikus, bet ir specialistų komandą.
Lieka laukti šventų Kalėdų.

 

AR PAŽAISI SU MANIMI ?

lapkričio 28th, 2016 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)
VAIKAI nesako:
„Šiandien buvo nelengva diena, gal galėtume pakalbėti?“.
JIE sako:
„Ar pažaisi su manimi?“.
                                 Lawrence J. Cohen
 

Ikimokyklinukams žaidimas- tokia pat svarbi veikla, kaip pamoka mokykloje. Tai motyvuotas pasitenkinimas tuo, ką jie daro. Tai darbas, mokymasis, tyrinėjimas, atradimas, patirtis viename. Vaikams žaidimas ir mokymasis- neatsiejami dalykai. Kuo daugiau vaikai žais prasminius žaidimus, tuo daugiau jie išmoks.

Jau antrus metus Kelmės r. pedagoginė psichologinė tarnyba remia idėją ikimokyklinėse ugdymo įstaigose vykdyti ilgalaikį prevencinį projektą “Žaidimai moko”.  Projekto tikslas- žaidimų pagalba lavinti penkiamečių/šešiamečių erdvės, laiko ir regimąjį suvokimą, įtvirtinti erdvės ir laiko sąvokas. Projekto iniciatorė- Kelmės “Kūlverstuko” lopšelio- darželio logopedė ir specialioji pedagogė Gilija Gajauskienė.

Šiais mokslo metais į projektą įsitraukė 95 ugdymo įstaigos iš Lietuvos miestų ir miestelių. Pagal sudarytą veiklos programą ir siūlomus žaidimus bei veiklas, penkiamečiai ir šešiamečiai yra mokomi skirti kairę- dešinę puses. Specialių užduočių pagalba tikslinamas ir turtinamas žodynas dydžio ir laiko sąvokomis: ilgas- trumpas, aukštas- žemas, vienodi, savaitės dienos, metų laikai ir kt.

Lavinant regimąjį suvokimą, ugdytiniai mokosi skirti daiktų dydį ir formą, raides ir skaičius, rasti savo vardo kortelę, jį kopijuoti. Kopijavimas lavina vaikų rankos judesius, pastabumą, orientavimąsi popieriaus lape.

Veiklose siūlomos lankstymo užduotys, kurios lavina rankos judesius, erdvinį mąstymą, reikalauja dėmesio sutelktumo.

Norime palinkėti visiems projekto dalyviams įdomių ir naudingų veiklų. ŽAISKITE!

MOKYKITĖS!

zaidimai

Akcijoje ,,Šypsokis“ dalyvavo Kelmės rajono ugdymo įstaigos.

lapkričio 21st, 2016 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba inicijavo socialinę akcijąŠypsokis“Akcijoje dalyvavo devynios Kelmės rajono ugdymo įstaigos. Dalinamės išsamiau, apie vykdytas veiklas.

Lapkričio 18 d. Kelmės rajono Mockaičių pagrindinė mokykla prisidėjo prie Kelmės r. pedagoginės psichologinės tarnybos organizuotos akcijos „Šypsokis“.  Visą dieną mokiniai buvo raginami neužmiršti šypsotis, o pradinių klasių mokiniams mokytoja Lina Jankauskaitė vedė užsiėmimą, kurio metu mokiniai aiškinosi, kas yra jausmai, mokėsi juos įvardinti. Užsiėmimo metu kiekvienas mokinys piešė sau šypseną ir vėliau su ja fotografavosi.

sypsena

Dalyvavome akcijoje „Šypsokis“

Lapkričio 14-16 dienomis dalyvavome Kelmės rajono pedagoginės ir psichologinės tarnybos organizuojamoje akcijoje „Šypsokis“, kurios tikslas suteikti žmonėms teigiamų emocijų, dovanojant pasirinktam asmeniui šypseną. Mūsų globotiniai bei darbuotojai geranoriškai dovanojo vieni kitiems ne tik šypsenas veiduose, bet ir pačių pagamintas tokias šypsenas  , kaip šios akcijos simbolį. Taip pat vaikai, susikibę rankomis, darbuotojams padovanojo „gyvą šypseną“ lauke, kuri simbolizuoja mūsų bendruomenės narių draugystę.

Vijurkų vaikų globos namų

Socialinė pedagogė Aušra Bracevičienė.

 sypsokis-vijurku-globos-namai2 sypsokis-vijurku-globos-namai

Pakražančio gimnazija dalyvauja akcijoje ,,Šypsokimės”. 3G klasės gimnazistų iniciatyva buvo pagamintos šypsenėlės. Šypsenėlių gamyboje dalyvavo visos klasės. Šypsenėlėmis papuoštos kabinetų durys, veidrodžiai, mokiniai ir gimnazistai šypsenėles nešėsi ir į namus, savo artimiesiems.
 
Socialinė pedagogė Laima
sypsenos-pakrazantis2 sypsenos-pakrazantis-3 sypsenos-pakrazantis

„Rytą, dieną, vakare – dalinuosi ŠYPSENA!“

2016 m. lapkričio 14–18 dienomis Kelmės specialiojoje mokykloje vyko akcija „Šypsokis“. Joje dalyvavo visa bendruomenė. Šiais mokslo metais mokykloje vyksta projektas „Per knygą į gražią kalbą“. Norėdami pagerbti knygą, įvairiomis technikomis darėme jai skirtukus, papuoštus plačiomis šypsenėlėmis.

Renginio metu mokiniai skirtukus ir šypsenas dovanojo vienas kitam. Skambant  linksmai dainelei šypsenėlė, visi vaišinosi sausainiais ir plačiai šypsojosi. Akcija „Šypsokis“ mokykloje sutapo su tolerancijos savaite, todėl šilta šypsena, gera nuotaika suartino, pradžiugino, skatino pagarbą vienas kitam.

Akcijos ženkleliai – šypsenos atiteko: socialinių įgūdžių, 1–4 ir lavinamųjų klasių mokiniams.

 Specialioji pedagogė Aušra Juodišienė

sypsena sypsena-2

 

Lapkričio 21-23 d.Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinėje mokykloje  vaikai aiškinosi kas yra jausmai, mokėsi juos pažinti ir įvardinti.Piešė šypsenas, mielai šypsojosi kitiems, nes šypsena ištirpdo širdelės ledus, šypsena parodo gerą nuotaiką ir draugystę.

Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos
vyresn. Socialinė pedagogė  Lyda Žilienė
vaiguva-1  vaiguva3

Akcija ,,Šypsokis”

Kas, užuot niršęs, šypsosi, visada stipresnis. (Japonų liaudies išmintis)

   Visą savaitę nuo lapkričio 21 d. iki 25 d. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje dažniau buvo pastebimos šypsenos mokinių ir visos mokyklos bendruomenės veiduose, dažniau girdėjosi juokas.  Čia, kaip ir kitose rajono mokyklose, buvo vykdoma akcija ,,Šypsokis”. Akcijos koordinatorėmis mokykloje tapo pagalbos mokiniui specialistės.

   Mokyklos foje buvo parengtas stendas ,,Šypsenos galia”. Socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimus lankantys mokiniai keletą dienų piešė ir karpė linksmuosius veidelius, kad pasirinktą dieną galėtų įteikti kitiems bendruomenės nariams. Vyko klasės valandėlės ir užsiėmimai tema: ,,Emocijos ir jų raiška”, ,,,,Jausmų atpažinimas”.  

 Įsitikinome – šypsena gali daryti stebuklus. Netikite? Dabar pat nusišypsokite.

Vyresnioji socialinė pedagogė Dalia Orlakienė 

  uzventis uzventis2 uzventis-4
uzventis-3 uzventis-4

                Akcija „Šypsokis“

       Ruduo kai kuriuos iš mūsų nuteikia niūriai nuotaikai ir apatijai. Kad mokiniai patirtų kuo daugiau teigiamų emocijų ir jomis pasidalintų su kitais mokykla prisidėjo prie Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos organizuojamos akcijos „Šypsokis“. Mokykloje buvo surengtos aktyviosios pertraukos 1-5 kl. mokiniams. Pertraukų metu vaikai žaidė žaidimus „Linksmosios katės“ ir „Nematantys dailininkai“. Žaidimų metu vaikai buvo vienas kitam draugiškesni nei įprastai, daug šypsojosi ir smagiai praleido pertraukas. Mokytojos stebėjo mokinių šypsenas ir išrinko labiausiai besišypsančius, kuriems atiteko dovanos – ženkleliai „Šypsokis“.

vidsodis-sypsokis vidsodis-sypsokis-jpg-2 vidsodis3 vidsodis4
Kelmės rajono Užvenčio lopšelio darželio veiklos akimirkos iš akcijos „Šypsokis“.
IMG_0349 IMG_0370 IMG_0380

Kviečiame dalyvauti akcijoje „Šypsokis“

lapkričio 10th, 2016 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba trečius metus vykdo sveikatos rėmimo programą „Šeimos psichologinė gerovė“. Jos metu siekiame lavinti emocinį intelektą, kurio dėka žmonės drąsiau inicijuoja pokalbį, moka išklausyti, lengviau susiranda draugų, puoselėja draugystę. Kviečiame palaikyti iniciatyvą ir dalyvauti akcijoje “Šypsokis„ išsamesnė informacija nuorodoje.

socialines-akcijos-sypsenos-nuostatai-2016-m

MATYTI, LIESTI, JAUSTI…

rugsėjo 28th, 2016 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

Rugsėjo pirmoji – įsimintina diena mokiniams, jų tėvams, mokytojams. Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai, siekdami atskleisti pirmosios mokslo metų dienos emocijas, suorganizavo fotografijų konkursą – parodą „Rugsėjo 1-osios ryto emocijos mano mokykloje“. Konkurse galėjo dalyvauti visi pageidaujantys ugdymo įstaigų bendruomenės nariai: pedagogai, mokiniai, mokinių tėvai… Rugsėjo 23 dieną Kelmės viešosios Žemaitės bibliotekos vaikų skyriuje įvyko parodos atidarymas ir konkurso nugalėtojų apdovanojimas. Daiva Bumblauskaitė (Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija) gavo padėką už nuoširdžiausią fotografiją. Laima Antanaitienė (Kelmės ,,Kražantės “ progimnazija) įvardinta išradingiausios fotografijos autore. Virginija Balabonienė (Kelmės ,,Aukuro“ pagrindinė mokykla) apdovanota padėka už įspūdingiausią fotografiją. Specialius prizus laimėjo Justina Valančienė (Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Dobiliukas“) ir Eimantas Gajauskas (Kelmės Jono Graičiūno gimnazija).

Po apdovanojimų įvyko edukacinis užsiėmimas 5-7 metų vaikams „Matyti, liesti, jausti“. Renginyje dalyvavo ugdytiniai iš Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio,  ,,Kražantėsׅ“ progimnazijos, Liolių pagrindinės mokyklos, lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos. Dailės terapeutė Elena Kasperavičienė pakvietė vaikus bendram kūrybiniam darbui. Užsėmimo metu vaikai dalyvavo kūrybines galias lavinančiose veiklose: piešė ant šviesos stalų ir šviečiančių molbertų, rinkosi įvairius atlikimo būdus ir priemones (piešė pirštais, įvairiais teptukais, mentelėmis, pūsdami orą per šiaudelį, pildami kruopas srovele tarp pirštų…). Veiklų metu vaikai patyrė daug teigiamų emocijų.

Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba

_dsc0025  _dsc0026 _dsc0077

 

KVIEČIAME APLANKYTI PARODĄ

rugsėjo 22nd, 2016 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)
Kelmės rajono ugdymo įstaigų fotografijų konkurso – parodos “Rugsėjo 1-osios ryto emocijos mano mokykloje” geriausių fotografijų autoriai:
Daiva Bumblauskaitė, nuoširdžiausios fotografijos autorė,
Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija;
Laima Antanaitienė, išradingiausios fotografijos autorė,Kelmės ,,Kražantės “ progimnazija;
Virginija Balabonienė, įspūdingiausios fotografijos autorė,
Kelmės ,,Aukuro“ pagrindinė mokykla;
Specialiaus prizo laimėtojai:
Justina Valančienė, Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Dobiliukas“;
Eimantas Gajauskas, Kelmės Jono Graičiūno gimnazija;
Fotografijų paroda eksponuojama Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje, vaikų skyriuje. Visus maloniai kviečiame aplankyti  nuo 2016 m. rugsėjo 23 iki spalio 23 d.

Dėmesio, ikimokyklinis.lt puslapyje  paskelbtas pakartotinis kvietimas dalyvauti projekte.

FOTOGRAFIJŲ KONKURSAS – PARODA

rugpjūčio 30th, 2016 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

Kviečiame dalyvauti rajoniniame fotografijų

konkurse ,,Rugsėjo 1-osios ryto emocijos mano mokykloje“.

 

Išsamesnė informaciją rasite čia :NUOSTATAI2016m

Dalyvavimas konferencijoje

gegužės 13th, 2016 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

Kelmės PPT specialistai š.m. balandžio 20 dieną dalyvavo Respublikinėje praktinėje švietimo konferencijoje „Socialinių emocinių kompetencijų dirbtuvės“ kuri skirta socialinių emocinių kompetencijų ugdymui. Specialistai turėjo galimybę aktyviai dalyvauti praktinėse veiklose: „Aš ne kvailys, tik kitaip mąstau ir jaučiu“, „Prieskoniai mokytojo ir mokinio sėkmei“, „Anapus facebook – kartu ir atskirai“, „Meno terapija ugdymui“, „Mokytojo ir mokinio savivertė ir pagarba kitam – sveiko mokyklos klimato pagrindas“. Konferencijos metu dalyviai susipažino su Lietuvoje įgyvendinamomis prevencinėmis programomis bei emocinio ugdymo priemonėmis.

Konferencijos akimirkos