„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

Author Archives: Jolanta

„Gabus vaikas mokykloje – išbandymas mums“

balandžio 24th, 2017 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

2017 m. balandžio 19 d. Kelmės kultūros centre buvo organizuojama mokslinė – praktinė konferencija „Gabus vaikas mokykloje – išbandymas mums“. Konferenciją organizavo Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, Kelmės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyrius bei Kelmės suaugusiųjų mokymo centras. Konferenciją sudarė dvi dalys, per jas pranešimus apie gabius vaikus pristatė Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro psichologė A. Šimelionienė, Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos ir Raseinių Šaltinio progimnazijos direktorės R. Kunickienė ir V. Zubrickienė bei Kelmės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė V. Monkienė.

Į konferenciją susirinkusius pedagogus sveikino švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas S. Jokubauskas.

Kaip pažymėjo dr. Aida Šimelionienė, nuo pat Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo švietimo sistemoje didžiausias dėmesys buvo skiriamas specialiųjų poreikių vaikams, tačiau gabūs vaikai, nors ir turėdami specialiuosius ugdymosi poreikius, šiai grupei vaikų priskirti nebuvo. Todėl jų ugdymas buvo paliktas mokytojo nuožiūrai. Nacionalinė gabių vaikų ugdymo strategija kuriama lėtai ir nedaug pasistūmėjo į priekį per šį dešimtmetį. Nors yra priemonės atpažinti gabiesiems vaikams, tačiau jų ugdymas nereglamentuojamas ir visiškai priklauso nuo mokytojo iniciatyvos ir motyvacijos.

Gabūs žmonės pasižymi aukštesniu nei vidutinis gebėjimų lygiu, stipria motyvacija, gebėjimu pabaigti darbą iki galo, kūrybingumu bei gebėjimu formuluoti naujas idėjas ir taikyti jas sprendžiant problemas. Ne visada didžiausios sėkmės darbe, moksle, politikoje ir kitose srityse pasiekia gabiausieji, nes jie patiria ir tam tikrų sunkumų – būna jautresni, turi emocinių ar elgesio problemų, nepasitiki savo jėgomis, pasižymi raidos netolygumais. Gabumų atsiskleidimas priklauso ir nuo palankios aplinkos šeimoje bei mokykloje.

Raseinių miesto „Šaltinio“ progimnazijoje su Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos pagalba sukurta ir veikia gabių vaikų atpažinimo ir ugdymo sistema. Kaip teigia šių įstaigų vadovės, sistema palanki ir mokiniams, ir mokytojams, daro teigiamą įtaką bendruomenei. Jos pateikė daug „sėkmės istorijų“, kaip gabus vaikas realizavo savo gabumus ir pasiekė gyvenimo tikslų. Mūsų rajone į gabių vaikų atpažinimo problemą buvo pažvelgta per kūrybiškumą. Įvertinta daugiau nei 100 įvairaus amžiaus vaikų ir nustatyta, kad didžioji dalis iš jų pasižymi vidutiniu kūrybiškumu. Labai kūrybiškų vaikų pas mus, kaip ir visame pasaulyje, yra tik vienetai. Kadangi daugumos mokinių kūrybiškumas yra vidutinis arba žemesnis, tikslingas visų mokinių kryptingas kūrybiškumo ugdymas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Logopedų – specialiųjų pedagogų metodinė diena

balandžio 13th, 2017 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

Kelmės r. PPT specialistės š.m. kovo 12 d. organizavo metodinę dieną  rajono logopedams ir specialiesiems pedagogams, kurios metu buvo pristatoma S. Vilkienės ir A. Andrianovos metodinė priemonė “Garsų tarimo įtvirtinimas”. Šią metodinę priemonę pristatė viena iš autorių A. Andrianova. Kelmės r. PPT  specialistės aptarė logopedų ir specialiųjų pedagogų veiklos organozavimo aktualijas ugdymo įstaigoje.

20170412_111416

SVARBI INFORMACIJA TĖVAMS

kovo 15th, 2017 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)
Pastaruoju metu visuomenėje kilo nerimas dėl internetinėje erdvėje pasirodžiusios informacijos apie savęs žalojimą ir savižudybes skatinančius „žaidimus“ įvairiais pavadinimais, pvz., „Mėlynasis banginis“, „Pažadink mane 4.20“. Iš tiesų tai nėra jokie žaidimai, o nusikalstama veika. Ryšium su tuo, Kelmės rajono psichologinė pedagoginė tarnyba  informuoja visuomenę, tėvus ir pedagogus.

Tarptautinės logopedo dienos minėjimas

kovo 13th, 2017 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

2017 m. kovo 6 d. minint tarptautinę logopedo dieną į Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklą susirinko rajono logopedai bei specialieji pedagogai. Algirdo Lipeikos menų mokyklos mokiniai parodė įspūdingą programą specialistams, sveikinimo žodį tarė švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė D. Stonienė, metodinio būrelio pirmininkė E. Baršienė, Kelmės suaugusiųjų mokymo centro metodininkė A. Trijonienė.

Susitikimas su paaugliais

kovo 13th, 2017 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

Kelmės pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė J.Meškauskienė ,,Aukuro” pagrindinės mokyklos 7kl. klasės mokiniams vedė užsiėmimą ,,Aš ir mano pasaulis”.

unnamed (1) unnamed

Psichologo paskaita tėvams

kovo 13th, 2017 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

Kelmės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Vitalija Monkienė Liolių pagrindinės mokyklos tėvų susirinkime skaitė pranešimą ,,Gabių vaikų ugdymas” .

unnamed (2) unnamed (4)

Efektyvios tėvystės mokymai

kovo 13th, 2017 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

 Kelmės rajono psichologinės pedagoginės tarnybos socialinė pedagogė Jolanta Meškauskienė š.m. kovo mėn. vedė ,,Efektyvios tėvystės mokymus“ Kelmės r. Vidsodžio pagrindinės mokyklos mokinių tėvams.  Tėvai noriai diskutavo kaip geriau pažinti savo vaiko mintis ir jausmus. Analizavo kaip suprasti savo vaiko elgesį ir   kodėl jis elgiasi būtent taip, o ne kitaip. Dalijosi savo patirtimi bei taikomais  auklėjimo metodais.

Vidsodis

Šių metų vasario 15 d. Kelmės SMC vyko rajono socialinių pedagogų susitikimas – diskusija su Kelmės rajono nevyriausybinių organizacijų ir užimtumo centrų atstovais, tema „Vaikų ir jaunimo užimtumas po pamokų Kelmės rajone“. Susitikimo metu buvo pristatyti nauji vykdomi projektai Kelmės r., bei aptartos vaikų užimtumo perspektyvos.  

Susitikime savo veiklas pristatė  organizacijų atstovai: Rolandas Kančauskas, Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos jaunimo inovatyvios erdvės „Jie“ specialistas,Lina Šimkevičienė, MOPT Kelmės „Jaunieji maltiečiai“ vadovė, Saulius Mockus, Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriaus vadovas, Bronė Grikšienė, Lietuvos Carito Kelmės skyriaus vadovė, Rima Bivainienė, Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projekto „Atrask save“ vietos JGI koordinatorė, Robertas Barčiauskas ir Austėja Bagdonavičiūtė, Kelmės jaunimo centro specialistai, Simona Žilinskienė, Kelmės vaikų ir jaunimo užimtumo centro „Parama“ neformalaus ugdymo kuratorė.

JIE pristatymas

Kelmės vaikų ir jaunimo užimtumo klubas

KJC

Atrask save

Kelmės rajono psichologų pasitarimas

kovo 7th, 2017 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

2017 m. vasario 24 d. Kelmės rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko ugdymo įstaigų psichologų pasitarimas. Pasitarime dalyvavo Kelmės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Daiva Stonienė. Psichologai diskutavo apie mokinių kūrybiškumo ypatumus, jų atpažinimą. Nutarė tyrimo rezultatus pristatyti balandį vyksiančioje konferencijoje.

DĖMESIO

vasario 22nd, 2017 | Paskelbė Jolanta in Naujienos - (-)

Informuojame, keitėsi Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos elektroninio pašto ir internetinės svetainės adresai :

info@kelmesppt.lt

www.kelmesppt.lt