„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

AR PAŽAISI SU MANIMI ?

2016 lapkričio 28
VAIKAI nesako:
„Šiandien buvo nelengva diena, gal galėtume pakalbėti?“.
JIE sako:
„Ar pažaisi su manimi?“.
                                 Lawrence J. Cohen
 

Ikimokyklinukams žaidimas- tokia pat svarbi veikla, kaip pamoka mokykloje. Tai motyvuotas pasitenkinimas tuo, ką jie daro. Tai darbas, mokymasis, tyrinėjimas, atradimas, patirtis viename. Vaikams žaidimas ir mokymasis- neatsiejami dalykai. Kuo daugiau vaikai žais prasminius žaidimus, tuo daugiau jie išmoks.

Jau antrus metus Kelmės r. pedagoginė psichologinė tarnyba remia idėją ikimokyklinėse ugdymo įstaigose vykdyti ilgalaikį prevencinį projektą “Žaidimai moko”.  Projekto tikslas- žaidimų pagalba lavinti penkiamečių/šešiamečių erdvės, laiko ir regimąjį suvokimą, įtvirtinti erdvės ir laiko sąvokas. Projekto iniciatorė- Kelmės “Kūlverstuko” lopšelio- darželio logopedė ir specialioji pedagogė Gilija Gajauskienė.

Šiais mokslo metais į projektą įsitraukė 95 ugdymo įstaigos iš Lietuvos miestų ir miestelių. Pagal sudarytą veiklos programą ir siūlomus žaidimus bei veiklas, penkiamečiai ir šešiamečiai yra mokomi skirti kairę- dešinę puses. Specialių užduočių pagalba tikslinamas ir turtinamas žodynas dydžio ir laiko sąvokomis: ilgas- trumpas, aukštas- žemas, vienodi, savaitės dienos, metų laikai ir kt.

Lavinant regimąjį suvokimą, ugdytiniai mokosi skirti daiktų dydį ir formą, raides ir skaičius, rasti savo vardo kortelę, jį kopijuoti. Kopijavimas lavina vaikų rankos judesius, pastabumą, orientavimąsi popieriaus lape.

Veiklose siūlomos lankstymo užduotys, kurios lavina rankos judesius, erdvinį mąstymą, reikalauja dėmesio sutelktumo.

Norime palinkėti visiems projekto dalyviams įdomių ir naudingų veiklų. ŽAISKITE!

MOKYKITĖS!

zaidimai

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.