„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

2020 balandžio 30

Pranešimas apie Kelmės r. suaugusiųjų mokymo centro reorganizavimą prijungimo būdu prie Kelmės pedagoginės psichologinės tarnybos

 

Reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu ir kt. teisės aktais.

Reorganizuojama įstaiga – Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras, adresas – Vytauto Didžiojo g. 110, 86140 Kelmė, kodas – 195221590, registras  – valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas (Juridinių asmenų registras).

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas – J. Janonio g. 11, 86132 Kelmė, kodas – 300008847, registras – valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas (Juridinių asmenų registras).

Reorganizavimo būdas – prijungimas: prijungiama prie Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, kaip juridinis asmuo, po reorganizacijos tęsia savo veiklą, o Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras, kaip savarankiškas juridinis asmuo, po reorganizacijos baigia savo veiklą. Jo teisės ir pareigos (išskyrus formaliojo švietimo įgyvendinimą) nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. pereina Kelmės rajono pedagoginei psichologinei tarnybai.

Su reorganizavimo sąlygų aprašu ir kitais dokumentais galima susipažinti Kelmės rajono savivaldybės centro interneto svetainėje http://www.kelme.lt. Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro interneto svetainėje https://kelmesmc.lt arba Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos interneto svetainėje https://www.kelmesppt.lt. Taip pat Kelmės rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje ir Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centre darbo dienomis nuo 9 iki 12 ir nuo 13 iki 16 val. iki reorganizavimo pabaigos dienos – 2020 m. rugpjūčio 31 d.

 

Diana Razminienė

Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro  direktorė

 

Laura Šumskienė

Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.