„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

2020 balandžio 01

Pranešimas apie Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos reorganizavimą prijungimo būdu prie Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro 

Reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu ir kt. teisės aktais.

Reorganizuojama įstaiga – Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas – J. Janonio g. 11, 86132 Kelmė, kodas – 300008847, registras – valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas (Juridinių asmenų registras).

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras, adresas – Vytauto Didžiojo g. 110, 86140 Kelmė, kodas – 195221590, registras  – valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas (Juridinių asmenų registras).

Reorganizavimo būdas – prijungimas: prijungiama prie Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras, kaip juridinis asmuo, po reorganizacijos tęsia savo veiklą, o Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, kaip savarankiškas juridinis asmuo, po reorganizacijos baigia savo veiklą ir tampa tęsiančio veiklą juridinio asmens   Kelmės švietimo centro   Pedagoginės psichologinės pagalbos skyriumi.

Su reorganizavimo sąlygų aprašu ir kitais dokumentais galima susipažinti Kelmės rajono savivaldybės centro interneto svetainėje http://www.kelme.lt. Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro interneto svetainėje https://kelmesmc.lt arba Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos interneto svetainėje https://www.kelmesppt.lt.  Taip pat Kelmės rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje ir Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centre darbo dienomis nuo 9 iki 12 ir nuo 13 iki 16 val. iki reorganizavimo pabaigos dienos – 2020 m. rugpjūčio 31 d.

 

Laura Šumskienė

Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė

                     

Vida Barauskienė

Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro  direktoriaus pavaduotoja

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.