„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

2020 kovo 25

NAUDINGA INFORMACIJA:

1. Jei karantino metu baigiasi nustatytas negalios terminas:
http://ndnt.lrv.lt/lt/naujienos/karantino-metu-baigiasi-nustatytas-negalios-terminas

2. Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-960 „Dėl 2019
2020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių
patvirtinimo“ pakeitimo:
https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/2400_ee4cb0c91853c443865b214a6d651429.docx

3. Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-965 „Dėl 2019–
2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščio patvirtinimo“
pakeitimo:
https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/2401_a8de57fa5bb5d252d849defb63cc05c0.docx

4. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-372 „Dėl
rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“:
https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf

5. Dėl LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-366 „Dėl
situacijos, susijusios su koronavirusu“ pakeitimo:
https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/2412_6ffa0aa582b49d75c76c8f0cee0161ce.pdf

6. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V-366 „Dėl situacijos,
susijusios su koronavirusu“:
https://www.smm.lt/uploads/lawacts/docs/2396_c1baefdb5d1907a27b6fdcb5956cd11e.pdf

7. Naujus teisės aktus galite rasti:
https://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/tei/-istatymai
https://www.nsa.smm.lt/teisine-informacija/teises-aktai/
https://www.smm.lt/

REKOMENDACIJOS DARBO ORGANIZAVIMUI NUOTOLINIU BŪDU:

1. Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintos rekomendacijas dėl ugdymo proceso
organizavimo nuotoliniu būdu (2020 m. kovo 16d.):
https://www.smm.lt/uploads/documents/ISAK%2Bdel%2Bnuotolinio%2Bmokymo_03_16.pdf

2. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas nuotoliniu būdu. Patarimai mokytojams ir tėvams:
http://www.svietimonaujienos.lt/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas-nuotoliniu-budu-patarimai-mokytojams-ir-tevams/

3. Nuotolinis mokymo informacinis puslapis mokykloms:
https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis

4. Skaitmeninių mokymo priemonių sąrašas:
https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/skaitmenin%C4%97s-priemon%C4%97s

 

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAMS, PEDAGOGAMS, TĖVAMS:

1. Švietimo naujienų svetainė:
http://www.svietimonaujienos.lt/

2. Filmukas apie Korona virusą „Istorija vaikams“:
https://www.facebook.com/Samoningaseima/videos/vb.2276262862617716/2318890765074306/?type=2&theater

3. Skaitymo, rašymo, skaičiavimo užduotėlės, idėjos judriems ir vaidmenų žaidimams, smulkiosios
motorikos lavinimas, virtualios kelionės „Darželinukai mokosi žaisdami“:
http://www.pvc.lt/lt/pradzia/9-naujienos/563-darzelinukai-mokosi-zaisdami

 4. Pagalbos mokiniui specialistų ir pedagogų sukurtų priemonių bei kitos naudingos informacijos
svetainė:
http://kristianaweebly.weebly.com/

5.Filmukai, kuriuose pateikiama gramatika vaikams suprantama kalba:
https://www.youtube.com/watch?v=1YYm6dWzdFg&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=aO3iwWUaf4w
https://www.youtube.com/watch?v=6fXitvld7gM
https://www.youtube.com/watch?v=XAWinFsSDDM
https://www.youtube.com/watch?v=It73_p0g32I
https://www.youtube.com/watch?v=Xz8lhlDEGgY

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.