„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2018 m.

Mokėtinų ir galutinų sumų ataskaita (1)

Ketvirtinė ataskaita (1)

Aiškinamasis raštas (1)

Biudžeto išlaidų ataskaita (1)

Finansinės būklės ataskaita 3

Aiškinamasis raštas Nr.16

Finansinės būklės ataskaita (1)

Finansinės 03 mėn.

 

2017 m.

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2016m.

Forma Nr.12016m03

Forma Nr2

 

Aiškinamasis raštas 2016 m.I ketv. PPT

 

 

2015m.

Aiskinamasis rastas 2015m.(METINIS)

Aiškinamasis raštas 2015 m.I ketv. PPT

Forma Nr2

Veiklos rezultatų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautai 2 priedas

Finansinės būklės ataskaita

 

 

2014m.

Aiskinamasis rastas 2014 m.(II ketv.) PPT

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

20 VSAFAS 4 priedas

Aiskinamasis rastas 2014 m.(I ketv.) PPT

20 VSAFAS 4 priedas

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita (1)

2013m.

PLANUOJAMU PIRKIMU SARASAS 2014

Aiskinamasis rastas 2013m.(METINIS) PPT

20 VSAFAS 4 priedas 2013-12-31

 

 

 

 

2012 m.

2012 1 FORMA I ketv

2012 1 FORMA II ketv

2012 1 FORMA III ketv

2012 2 forma I ketv

2012 2 forma II ketv

2012 2 forma III ketv

2012 Mokėtinos ir gautinos sumos I ketv

2012 Mokėtinos ir gautinos sumos II ketv

2012 Mokėtinos ir gautinos sumos III ketv

2012 Aiškinamasis raštas 2012 m.I ketv

2012 Aiškinamasis raštas 2012 m.II ketv

2012 Aiškinamasis raštas 2012 m.III ketv

2011 m.

Aiskinamasis rastas 2011m. PPT

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Piniginių srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita