„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

Birželio 10 d. Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure surengta mokslinė praktinė konferencija „Šeimos psichologinė gerovė“. Sveikinimo žodį tarė Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, pasidžiaugęs svarbiu ir savo vietą gyvenime suradusiu savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir pedagoginės psichologinės tarnybos darbu. Taip pat konferencijos dalyvius sveikino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Saulius Michailovas, Šiaulių vyskupijos Kelmės dekanato dekanas kunigas Arūnas Urbelis.

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Balčiūnienė susirinkusiųjų dėmesiui pristatė pranešimą „2013 m. Kelmės rajono mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų rezultatų apžvalga“. Direktorė apžvelgė šeimos sveikatai įtaką darančius veiksnius, kalbėjo apie sveikatos priežiūrą mokyklose, pateikė rajono mokinių sveikatos sutrikimų rodiklius pagal metus ir pagal organizmo sistemas, atkreipė dėmesį į pirmokų sveikatos sutrikimus. Ką galime padaryti šiandien, rytoj, po metų? Kas atsakingas už mokinių sveikatą? Kaip rodo apklausa, kiekvieno asmens sveikata pirmiausia turi rūpėti jam pačiam, kiti gali tik padėti ja rūpintis, taip nurodė  84 proc. vienuoliktokų ir 73 proc. šeštokų. Daugiau nei pusė mokinių mano, kad jų sveikata turi rūpintis tėvai. Tėvų nuomonė panaši kaip pedagogų – 28 proc. tėvų nurodo, kad pats mokinys turi rūpintis savo sveikata, kad tuo turi rūpintis tėvai, nurodo 31 proc. tėvų.

Lina Balčiūnienė įvardijo pagrindines  visuomenės sveikatos veiklos kryptis, suformuluotas 1986 metais Otavos chartijoje: reikia kurti sveikatą stiprinančią politiką, sveikatą stiprinančią aplinką, įtraukti į sveikatos stiprinimą bendruomenę, ugdyti individualias sveikatos stiprinimo žinias bei įgūdžius, perorientuoti sveikatos priežiūros tarnybas. Visos šios veiklos kryptys, vykdomos drauge, leistų pasiekti gerų rezultatų.

Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Laura Šumskienė skaitė pranešimą „10 metų su vaiku, šeima ir mokykla: PPT veikla Kelmės rajone“. Tarnybos tikslas – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams. Kaip sakė L. Šumskienė, tėvai turi galimybę pasirinkti savo vaikui tinkamą pagalbos vietą ir specialistą. Skaičiai rodo, kad didelė dalis tėvelių be dvejonių kreipiasi į šią tarnybą, o auginantys daugiau nei vieną ypatingą vaiką tarnyboje jaučiasi savi ir laukiami. Direktorė pasidžiaugė, kad jų pedagoginė psichologinė tarnyba viena pirmųjų Lietuvoje įgyvendino sistemą, kai tėvus su tarnybos išvadomis supažindina tik tarnybos specialistai. Taip užtikrinamas tiek informacijos konfidencialumas, tiek kompetentingi atsakymai į visus tėvams kylančius klausimus.

„Kontaktas su vaiku“ – tokia temą nagrinėjo EOS grupės psichologas Evaldas Karmaza, labai įdomiai ir patraukliai papasakojęs apie savo asmeninę patirtį dirbant su vaikų namų auklėtiniais, aptaręs, kas gali trukdyti vaiko motyvavimui ir bendravimui su juo, kokie galimi bendravimo su moksleiviu stiliai, kalbėjęs apie kontaktą ir bendravimą tarp kolegų, pagrindinius bendravimo gerinimo principus darbe.

Šiaulių universiteto Kūno kultūros ir sporto edukologijos katedros doc. dr. Laimutė Bobrova pranešime ,,Laimingo žmogaus ugdymas mokykloje – prioritetinė naujos pedagoginės kultūros kryptis“ kalbėjo apie pamatinį kiekvieno žmogaus ir visuomenės tikslą – laimės siekimą. Lektorė atkreipė dėmesį, kad pamatai, ant kurių buvo statoma tradicinė švietimo sistema, trupa, ir aiškėja, kad ankstesnis ugdymas jau nebetarnauja šiuolaikiniam gyvenimui.

Konferencijoje dalyvavusi Kelmės ,,Aukuro“ pagrindinės mokyklos psichologė Sniegena Urbelienė kalbėjo apie ribas šeimoje ir emocinį diskomfortą, šeimos funkcijas. Ji teigia, kad šeimos funkcionavimo sėkmingumas priklauso nuo gebėjimo pertvarkyti šeimos struktūrą prisitaikant prie naujų aplinkybių.

Konferencijos moderatorė Liuda Bartkuvienė. Konferenciją organizavo Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba ir Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Mokslinė – praktinė konferencija

birželio 4th, 2014 | Paskelbta Jolanta - Naujienos - (-)

 

Mokslinė – praktinė konferencija

ŠEIMOS PSICHOLOGINĖ GEROVĖ

 

2014 m. birželio 10 d.

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,

Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė

 

PROGRAMA

 

900 – 930          Dalyvių registracija, rytinė kava.

930 – 950         Sveikinimo žodžiai:

                        Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis.

                       Kelmės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

                       Saulius Michailovas.

                       Šiaulių vyskupijos Kelmės dekanato Dekanas – kun. Arūnas Urbelis.

 

I konferencijos dalis

 

950 – 1005    ,,2013 m. Kelmės rajono mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų rezultatų        

                    apžvalga“.

                     Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Balčiūnienė.

1005 -1020     ,,10 metų su vaiku, šeima ir mokykla: PPT veikla Kelmės rajone“.

                     Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Laura Šumskienė.

1020 – 1200     ,,Kontaktas su vaiku“.

                     EOS grupės psichologas Evaldas Karmaza.

1200 – 1300    Pietų pertrauka.

II konferencijos dalis

 

1300 – 1430     ,,Kontaktas su vaiku“ (tęsinys).

                     EOS grupės psichologas Evaldas Karmaza.

1430 – 1515    ,,Laimingo žmogaus ugdymas mokykloje – prioritetinė naujos pedagoginės kultūros         

                    kryptis“.

                     Doc. dr. Laimutė Bobrova, Šiaulių universitetas, Kūno kultūros ir sporto edukologijos             

                     katedra.

1515 – 1530    ,,Ribos šeimoje ir emocinis diskomfortas“.

                     Kelmės ,,Aukuro“ pagrindinės mokyklos psichologė Sniegena Urbelienė.

1530 – 1545    Konferencijos apibendrinimas.

 

 

Organizatoriai: Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba.

Partneriai: Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

 

 

 

Papildoma informacija teikiama tel. 8 427 61184

Registracija į konferenciją www.kelmesmc.lt arba tel. 8 427 51913

BE PATYČIŲ

balandžio 2nd, 2014 | Paskelbta Jolanta - Naujienos - (-)

 

POPIETĖ „BENDRAUKIME DRAUGIŠKAI“

Kovo 26 d. Kelmės kultūros centre vyko 5-7 klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymo popietė „Bendraukime draugiškai “, skirta veiksmo savaitei BE PATYČIŲ.

  Popietės organizatoriai – Kelmės rajono socialinių pedagogų metodinis ratelis, Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras, Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba, Kelmės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Kelmės kultūros centras.

 Popietėje dalyvavo Kelmės „Kražantės“ progimnazijos, Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos, Kelmės specialiosios mokyklos, Vidsodžio pagrindinės mokyklos, Tytuvėnų gimnazijos, Liolių pagrindinės mokyklos, Maironių pagrindinės mokyklos, Elvyravos pagrindinės mokyklos, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos ir Kolainių pagrindinio ugdymo skyriaus – daugiafunkcinio centro mokiniai ir mokyklų socialinės pedagogės.

 

Popietės tikslas – mokyti mokinius draugiškai bendrauti, paskatinti išsakyti savo argumentus, lavinti mokinių mastymą ir kūrybiškumą. Popietėje mokinių komandos atliko socialinių įgūdžių ugdymo užduotis: kūrė gyvenimo piramidę, rašė draugystės laiškus, piešė emocijų veidukus.  Daugiausia teigiamų emocijų išlaisvino užduotis medinėmis slidėmis čiuožti per parketą. Tik draugiškai sutelkę jėgas, mokiniai  sėkmingai pasiekė finišą. Mokiniams rungtyse nenusileido ir rajono socialinės pedagogės, išdrįsusios stotis į komandinį čiuožimą slidėmis per parketą.

Visus dalyvavusius renginyje Kelmės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Laura Šumskienė apdovanojo padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.

Kelmės rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje baigėsi 5 savaičių „Efektyvios tėvystės“ mokymai, kurių metu su tėvelių grupe bendravo psichologė Vitalija Monkienė ir vyresnioji socialinė pedagogė Jolanta Meškauskienė. Mokymai „Efektyvi tėvystė“ skirti tėvams, auginantiems 3 – 12 metų amžiaus vaikus, kurie turi klausimų apie pozityvų vaikų auklėjimą, kuriems reikia naujų gebėjimų nustatyti ribas, įtvirtinti gerą ar keisti blogą vaikų elgesį, kurie kartais patiria nedidelių problemų augindami vaikus, nori pasidalinti savo turima patirtimi ir pasinaudoti kitų tėvų patyrimu. Vertingas šių mokymų patyrimas – tėvai supranta, kad su auklėjimo sunkumais susiduria visi tėvai, todėl nustoja save smerkti už klaidas bei ima labiau pasitikėti savimi.

Kursų metu tėvai išmoko geriau bendrauti su vaikais, pastebėti jų problemas ir jas spręsti, skirti dėmesį savo vaikui, sužinojo, kaip pagirti ir kokias bausmes skirti skirtingo amžiaus vaikams.

Norime pasidalinti „Efektyvios tėvystės“  kursų dalyvių mintimis. Mamytės rašo:

„Labai šaunūs kursai. Sužinojau tokių dalykų kurie man palengvins suprasti savo vaikelį, surasti su juo bendrą kalbą. Šie kursai suteikė stiprybės būti kantriai mamai. Kursų didelis pliusas – tai nėra sausa teorija, čia mes pasidalijome savo patirtimi, ko jokiose knygose neperskaitysi“;

„Labai maloni atmosfera, lengva išsikalbėti. Sužinojau daug problemų sprendimų. Išgirdau daug įdomių istorijų. Supratau, kad neįmanoma būti tobulu tėvu (mama). Daug gyvenimiškos patirties išgirdau iš įvairių mamų, auginančių įvairaus amžiaus vaikus. Supratau, kaip tobulinti santykius su vaiku“;

„Mokymai įnešė ramybės ir pasitikėjimo savo jėgomis, auklėjant paauglį.“

Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai nuoširdžiai džiaugiasi įvykusių kursų sėkme ir kviečia tėvelius, norinčius dalyvauti „Efektyvios tėvystės“ kursuose, registruotis telefonu (8 427) 61184. Kursų pradžia 2014 m. kovo 12 dieną, trečiadienį, 16.00 val.

Kelmės rajono ugdymo įstaigų psichologai tęsia bendravimo ir bendradarbiavimo tradiciją. Susitikimai, svarbūs ir malonūs visoms rajono specialistėms, tęsiasi jau treti metai. Paskutinysis įvyko šių metų sausio 9 dieną Šaukėnų V. Pūtvio – Putvinskio vidurinėje mokykloje.  Susitikime dalyvavo Kelmės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyrius specialistė Daiva Stonienė, Kelmės rajono pedagoginės psichologinės  tarnybos direktorė Laura Šumskienė , vyresnioji socialinė pedagogė Jolanta Meškauskienė, Kelmės rajono ugdymo įstaigų psichologai. Šiltoje ir jaukioje aplinkoje mokyklos psichologė Vaiva Bukavičienė pasidalijo su kolegėmis darbo patirtimi, siekimais ir pasiekimais.  Specialistės darbą gerai įvertino mokyklos direktorius A. Armalis, pažymėjęs specialistų komandinio darbo svarbą moksleivių psichologinei savijautai.

 

Popietė “Priimk mano pasaulį….„

gruodžio 10th, 2013 | Paskelbta Jolanta - Naujienos - (-)

Gruodžio 4 dieną Kelmės rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje buvo paminėta Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena. Tarnybos specialistai organizavo popietę „Priimk mano pasaulį“, į kurią pakvietė tėvelius, auginančius neįgalius vaikus.

(daugiau…)

Nuoširdžiai dėkojame Kelmės rajono ugdymo įstaigų mokiniams dalyvavusiems kūrybinių darbų  parodoje – konkurse „Mano mielam mokytojui“.

 

Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinės mokyklos mokiniams: Arnoldui Kavaliauskui, Neringai Miltenytei, Raimondai Miltenytei, Tomui Brazlauskui, Emilijai Cikanavičiūtei, Viktorui Kasparavičiui, Brigitai Marcinkutei, Kamilei Kasperavičiūtei, Gabrielei Čibiraitei, Mindaugui Vasiliauskui.

 

Kelmės rajono Mockaičių pagrindinės mokyklos mokiniams: Živilei Mačiulytei, Ramintai Narbutaitei, Tomui Jociui, Tomai Valančiūtei, Evelinai Devolskytei, Deimantei Valančiūtei, Sauliui Škėlai, Adrijui Verygai, Salomėjai Gedvygaitei, Ugnei Petrauskaitei, Vaidai Petreikytei, Pauliui Bielskiui, Emilijai Papreckytei, Margaritai Petreikytei, Valdui Makarui, Karolinai Venckutei, Martynui Tamošiūnui, Rolandui Žymantui, Inetai Rasickaitei, Samantai Bielskytei.

 

Kelmės rajono  Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos mokiniams: Godai Orlakaitei ir Leonardui Orlakui.

 

Kelmės rajono Lykšilio pagrindinės mokyklos mokiniams: Kamilei Liakaitei, Sonatai Kavaliauskaitei, Violetai Kavaliauskaitei.

 

Kelmės r. Tytuvėnų jaunimo mokyklos mokiniams: Dainorai Sakalauskaitei ir Jurgitai Šimkutei.

 

Kelmės rajono Elvyravos pagrindinės mokyklos mokiniams: Kristinai Leinartaitei, Karoliui Mališauskui, Miglei Poškutei, Ramintai Gedutytei, Domantui Barakauskui, Tautvydui Šarauskui, Andresai Repšytei, Viktorijai Razminaitei, Vismantei Gorytei.

 

Kelmės rajono Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurinės mokyklos mokiniams: Gretai Ralytei, Samantai Česnauskaitei, Aistei Višpulskytei, Egidijui Baniuliui, Deimantei Višpulskytei, Irmantui Pauliui, Edgarui Matulaičiui, Daivai – Karolinai Tamoševičiūtei, Kristinai Ralytei, Airidui Tarbūnui, Miglei Tarbūnaitei.

 

 

Kelmės „Kražantės“ progimnazijos mokiniams: Emilijai Labinaitei 5c, Rimai Vaitiekūnaitei 7b,Vitai Tijūnaitytei 7c, Eglei Jakštonytei ir 8a, 8b, 8c klasių mokiniams..

POZITYVIOS TĖVYSTĖS MOKYMAI

spalio 31st, 2013 | Paskelbta Jolanta - Naujienos - (-)

Kviečiame dalyvauti pozityvios tėvystės užsiėmimuose tėvus, auginančius 3-12 metų vaikus.

   Kviečiami visi, norintys pasisemti naujų žinių apie vaikų auklėjimą, raidos ypatumus, pasidalinti gerąja patirtimi bei įgyti praktinių pozityvios tėvystės įgūdžių. Ypač laukiami tėvai, ieškantys naujų būdų, kaip pagerinti santykius su savo vaikais, kaip ugdyti geriausias vaiko savybes, kaip spręsti kylančius sunkumus.

Užsiėmimai vyks trečiadieniais 17.00 val. Kelmės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Trukmė 1,5val. – 2 val.

Planuojami 6 teoriniai – praktiniai susitikimai (vieną kartą per savaitę), kurių metu tėveliai įgis žinių apie efektyvius vaikų auklėjimo ir ugdymo būdus, emocinę vaiko kompetenciją, stiprių jausmų valdymą, pozityvų vaikų auklėjimą ir prasmingą baudimą, ribas ir taisykles, kurios padeda auklėti vaikus. Tėveliai ugdys gebėjimus, padedančius auklėti ir ugdyti vaikus, turinčius elgesio ir / ar emocijų sunkumų, spręsti vaikų ugdymo ir auklėjimo sunkumus, mokyti vaiką atpažinti ir valdyti stiprius jausmus.

 

Užsiėmimai – NEMOKAMI. Grupės dalyvių skaičius ribotas.

Užsiėmimus veda Kelmės PPT specialistės: psichologė Vitalija Monkienė, vyresnioji socialinė pedagogė Jolanta Meškauskienė.

Registracija telefonu (8 427) 611 84, el.p. kelmesppt@takas.lt

Dailės terapijos užsiėmimai

spalio 22nd, 2013 | Paskelbta Jolanta - Naujienos - (-)

SIŪLOME DAILĖS TERAPIJOS UŽSIĖMIMUS NUO 5m. IKI 16m. AMŽAIUS VAIKAMS

     Dailės terapija tai individualus savęs pažinimo būdas, kuriame piešinys – svarbus informacijos šaltinis.

    Dailės užsiėmimai nėra skirti norintiems išmokti piešti, sukurti estetišką meno kūrinį. Šis metodas nereikalauja specialių meninių sugebėjimų, svarbus pats kūrybinis procesas.

     Dailės terapijos metodai ir priemonės taikomos siekiant konkrečiai asmeniui  grupei svarbių tikslų.  Mažiems vaikams dailės užsiėmimai taikomi siekiant praturtinti jų jutiminę patirtį, lavinti smulkiąją motoriką, bendravimo įgūdžius, emocinį intelektą, vaizduotę.

  Vyresniems vaikams dailės užsiėmimai padeda išreikšti negatyvius ir pozityvius išgyvenimus, išreikšti save,  ugdo savivertę ir savivoką.

    Specialiųjų poreikių vaikai turi galimybę išreikšti save neverbaliniu būdu, lavinti motorinius įgūdžius, erdvės suvokimą, pažintinius gebėjimus.

     Žaidimas dailės priemonėmis lavina vaikų  vaizduotę, moko ieškoti kūrybiškų sprendimų, atsikratyti mąstymo stereotipų. Nedrąsiam vaikui dailės užsiėmimai padeda lavinti kalbos įgūdžius, gerina smulkiųjų judesių koordinaciją, skatina aktyvumą ir saviraišką. Kūrybos priemonės – molis, kreida, smėlis, įvairiausi dažai, popieriai, iškarpos, gamtinės medžiagos – lapai, akmenys, medžio šakos…

 Užsiėmimo metu tik dalis laiko skiriama kūrybai, o ne mažiau svarbi dalis savo kūrinio analizei grupėje ar individualiai. Taigi svarbu ne tiek ką nupiešia, kiek tai, kokias įvardijamos įžvalgos piešinio pagalba.

Meno terapijos užsiėmimai –NEMOKAMI.

 Norinčius kviečiame registruotis el.p. kelmesppt@takas.lt , Tel. (8 427)61184

 

MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS

spalio 2nd, 2013 | Paskelbta Jolanta - Naujienos - (-)

KONKURSO „MANO MIELAM MOKYTOJUI“ NUOSTATAI

(daugiau…)