„Vaikas – tai gražus kūrinys, turintis neribotų galimybių“
Header

kovo 27th, 2015 | Paskelbta Jolanta - Naujienos - (-)

Teorinė – praktinė konferencija

Vaiko gerovė mokykloje: misija įmanoma!

2015 m. balandžio 1 d.

Kelmės ,,Aukuro“ pagrindinė mokykla 10.00 val. ( J.Janonio g. 9, Kelmė)

930 – 1000 Dalyvių registracija

1000 – 1030 Konferencijos atidarymas

Įžanginis žodis – Kelmės ,,Aukuro“ pagrindinės mokyklos direktorė A. Zavadskienė.

Sveikinimo žodis  – Kelmės rajono savivaldybės meras V. Andrulis.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas – S. Michailovas.

 

I DALIS1030 – 1200 » „Pagalba vaikui užaugti: suaugusiųjų partnerystės principai“.

Viešoji įstaiga ,,EOS grupės“ psichologas E. Karmaza.

1200 – 1215 Kavos pertrauka

1215 – 1345  » „Pagalba vaikui užaugti: suaugusiųjų partnerystės principai“. Viešoji įstaiga ,,EOS grupės“ psichologas E. Karmaza.

*Apibendrinimas – Kelmės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė D. Stonienė.

 

II DALIS

Darbas sekcijose

13 45 – 1500

PSICHOLOGŲ IR TĖVŲ SEKCIJA

Vadovė: Laura Šumskienė, Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė.

,,Vaiko savigarbą stiprinanti aplinka“, Sniegena Urbelienė, Kelmės ,,Aukuro“ pagrindinės mokyklos psichologė.

„Kai Jūsų vaikai vagiliauja“,Vaiva Bukavičienė, Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijos psichologė asistentė.

„Jauno žmogaus požiūris į tam tikrus gyvenimo atvejus, mokymąsi“, Rima Pažerauskienė, Kelmė rajono Tytuvėnų gimnazijos psichologė.

Anketinio tyrimo „Šeimos psichologinis klimatas“ pristatymas, Laura Šumskienė, Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė.

SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ SEKCIJA

Vadovė: Dalia Kančiauskienė, Kelmės ,,Aukuro“ pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė.

„Sėkmės receptai ugdantiems dėmesio ir aktyvumo sutrikimų turinčius vaikus“,   Laima Kareivienė, Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos socialinė pedagogė metodininkė.

,,Elgesio problemos sprendimo sėkmė“ , Rasa Bernotienė, Kelmės rajono Maironių pagrindinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė.

Anketinio tyrimo „Šeimos psichologinis klimatas“ pristatymas, Jolanta Meškauskienė, Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos vyresnioji socialinė pedagogė.

„Kontakto užmezgimas su tėvais ir vaikais“,Dalia Orlakienė, Kelmės Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos vyresnioji socialinė pedagogė.

,,Vaiko pasitikėjimo savimi ugdymas“,Laima Brazauskienė, Kelmės r. Pakražančio vidurinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė.

„Socialinio pedagogo ir socialinio darbuotojo bendradarbiavimas teikiant pagalbą vaikui“, (stendinis pranešimas) Dalia Kančiauskienė, Kelmės ,,Aukuro“ pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė.

„Pozityvios tėvystės pagrindai“, (stendinis pranešimas) Jurgita Cikanavičienė, Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė.

 

          LOGOPEDŲ IR SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ SEKCIJA

Vadovė: Dalia Butkuvienė, Kelmės rajono Elvyravos pagrindinės mokyklos vyresnioji logopedė-specialioji pedagogė.

„Gamta – vaikų kalbos plėtojimo, pažinimo ir emocijų šaltinis“,Vanda Juozapaitienė, Šiaulių lopšelio – darželio ,,Berželis“,  auklėtoja metodininkė, Gitana Grunskienė, Šiaulių logopedinio lopšelio – darželio, logopedė.

„Mažų vaikų kalbos ugdymas“,Gražina Musteikienė, Šiaulių lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ logopedė ekspertė,Zita Grinvaldienė, Šiaulių lopšelio – darželio ,,Berželis“ vyresnioji logopedė.

Projektinė veikla ,,Aš kuriu“, (stendinis pranešimas) Vanda Juozapaitienė, Šiaulių lopšelio – darželio ,,Berželis“,  auklėtoja metodininkė,Zita Grinvaldienė, Šiaulių lopšelio – darželio ,,Berželis“ vyresnioji logopedė.

„Netradicinės specialiųjų poreikių mokinių ugdymo galimybės“, Dalia Butkuvienė, Kelmės rajono Elvyravos pagrindinės mokyklos vyresnioji logopedė-specialioji pedagogė.

Anketinio tyrimo „Šeimos psichologinis klimatas“ pristatymas, Dovilė Griciūtė, Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė.

„Mokymo strategijos ir jų veiksmingumas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams – geroji patirtis“, Erika Gudauskienė, Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos logopedė-specialioji pedagogė metodininkė.

„Kam realiai rūpi vaiko gerovė“, Sandra Andrulienė, Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelio-darželio logopedė, specialioji pedagogė.

„Mokinio pažangos vertinimas ir įsivertinimas – svarbi mokymosi motyvacijos paskata“,(stendinis pranešimas) Danutė Venckutė, Kelmės ,,Aukuro“ pagrindinės mokyklos logopedė metodininkė, Liuda Bartkuvienė, Kelmės ,,Aukuro“ pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė metodininkė.

 1500 – 1515 Konferencijos uždarymas

 

Metodinė diena

vasario 27th, 2015 | Paskelbta Jolanta - Naujienos - (-)

P1020082

Kelmės  rajono PPT  direktorė L. Šumskienė, specialistės  J. Dauskurdytė, G. Gajauskienė, J.Meškauskienė vasario 25 dieną lankėsi Šedbarų pradinėje mokykloje – daugiafunkciame centre, kur buvo susirinkęs nemažas tėvelių būrys. Dalyvavo ir įstaigos mokytojai. Kiekvienas specialistas pristatė savo darbo funkcijas. Tėveliai specialistams pateikė klausimų, susijusių su specialiosios pedagoginės pagalbos teikimu.

 

DSC_0619DSC_0621 DSC_0624 DSC_0629

Kelmės pedagoginė psichologinė tarnyba (direktorė L. Šumskienė) dalyvavo projekto ,,Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra“ antrajame etape. Projekto sklaidos intencija Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijoje buvo surengtas dviejų dienų 10 akademinių valandų seminaras ,,Naujoji mokinių karta – prarastoji ar dar neatrastoji?“ Jį patogiai suorganizuoti padėjo ir progimnazijos Vaiko gerovės komisija, vadovaujama direktoriaus pavaduotojos R. Dovidaitienės.

Pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė metodininkė Gilija Gajauskienė ir psichologė Vitalija Monkienė supažindino progimnazijos mokytojus su naujosios mokinių kartos ugdymo ypatumais. Buvo pateiktos vadinamųjų pokarinės, kūdikių bumo, X, Y, Z kartų  charakteristikos bei konceptai, pristatyti tyrimo ,,Šiuolaikiniai mokiniai mokytojų požiūriu“ duomenys. Seminare dalyvavę ,,Kražantės“ pedagogai taip pat išsakė savo nuomonę bei aktyviai diskutavo su lektorėmis ir kitomis tarnybos specialistėmis aptardami naujosios Z mokinių kartos savybes: drąsą, gebėjimą atlikti daug veiklų vienu metu, pasitikėjimą savimi, bendravimą, gebėjimą bendradarbiauti. Ši technologijų karta yra atviresnė ir imlesnė naujovėms, mėgstanti ir naudojanti naujausias šiuolaikines technologijas, nebijo klysti, bet jiems trūksta atkaklumo, kantrybės, pastangų, savikontrolės.  Taip pat nagrinėta naujosios kartos komunikacija virtualioje aplinkoje, socialinėje erdvėje. Lektorės atkreipė dėmesį į mokinių skaitymo ypatumus (vyrauja vad. ,,kilpinis“, taip pat ,,ekraninis“ skaitymas), pristatė teksto suvokimo mokymo būdus, pateikė įvairių mokymo(si) rekomendacijų (ypač siūlomas tiriamosios veiklos metodas), didaktinių principų. Seminaro dalyviai atliko įvairias praktines užduotis, sprendė galvosūkius, atliko namų darbus. Šio seminaro pabaigoje akcentuota, jog šiuolaikinio pedagogo vaidmuo ugdymo procese yra gido, mentoriaus ar padėjėjo, o mokinys turi būti atsakingas ir aktyvus planuodamas savo mokymąsi.

Straipsnio autorius Alma Paulauskienė

 

Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba 2015 sausio – vasario mėn. organizavo „Efektyvios tėvystės įgūdžių“ mokymus, kurių metu su tėvais bendravo tarnybos psichologė Vitalija Monkienė ir vyresnioji socialinė pedagogė Jolanta Meškauskienė.  „Efektyvios tėvystės įgūdžių “mokymai skirti tėvams, auginantiems 3 – 12 metų amžiaus vaikus, kurie turi klausimų apie tėvystę ir kuriems reikia naujų gebėjimų – nustatyti ribas, įtvirtinti gerą ar keisti blogą vaikų elgesį. Kursai tinka tėvams, patiriantiems nedidelių problemų auginant vaikus ir norintiems pasinaudoti kitų tėvų pagalba bei patirtimi. 

Kursų metu tėvai išmoko geriau bendrauti su vaikais, pastebėti jų problemas ir jas spręsti,  įtvirtino žinias, kaip skirti dėmesį savo vaikui, kada girti ir kaip bausti atžalą.

 DSC00303

2015 m. sausio 30 d. Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės (specialiosios pedagogės – Liuda Bartkuvienė ir Gilija Gajauskienė; logopedės Jūratė Dauskurdytė ir Dovilė Griciūtė) vedė seminarą  „Specialioji pedagoginė pagalba: įvertinimas, pažintinių procesų lavinimas, mokymosi sunkumų įveika“, kuris buvo skirtas Kelmės rajono logopedams ir specialiesiems pedagogams.
P1010966

Renginys „Emocijų vaivorykštė “

lapkričio 25th, 2014 | Paskelbta Jolanta - Naujienos - (-)

KELMĖS RAJONO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS RENGINIO  

EMOCIJŲ VAIVORYKŠTĖ

NUOSTATAI

 

 • BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Renginys ,,Emocijų vaivorykštė“, skirtas Kelmės rajono ugdymo įstaigų mokinių emocinės saviraiškos, kūrybiškumo, kultūrinio sąmoningumo ugdymui 2014 m. gruodžio 9 d.
 2. Renginį organizuoja: Kelmės peadgoginė psichologinė tarnyba.
 3. Renginio partneriai: Kelmės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Kelmės meno mokykla, Kelmės mažasis teatras.
 • TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 1. Renginio tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų emocinę būseną bei jų psichinės sveikatos tausojimą.
 1. Renginio uždaviniai:
  1. Ugdyti mokinių gebėjimą atpažinti ir įvardinti įvairias emocijas, bei jas išreikšti meno simbolių pagalba, visuomeniškai priimtinais būdais;
  2. Skatinti rajono mokyklų bendruomenių bendravimą ir bendradarbiavimą.

 

 • RENGINIO ORGANIZAVIMAS

 

 1. Renginys vyks 2014 m. gruodžio 9 d. Kelmės mažojo teatro salėje 10.00 val. (renginio trukmė apie 2 val.) Renginio metu mokiniai meninių simbolių pagalba, atpažins ir įvardins įvairias emocijas. Renginio dalyvių laukia molonios staigmenos.
 2. Renginyje kviečiame dalyvauti Kelmės rajono ugdymo įstaigų 1-6 klasių, 5-6 mokinių grupę ir lydintį atstovą (mokytoją ar švietimo pagalbos specialistą).
 3. Renginio dalyvius kviečiame registruotis iki 2014m. gruodžio 3d. el.p. kelmesppt@takas.lt , papildoma informacija telefonu (8-427) 61184.
 • RENGINIO DALYVIŲ PASKATINIMAS

 

 1. Renginio dalyvių laukia staigmenos, mokytojai atlydėję mokinius gaus Kelmės PPT padėkos raštus.

Kompleksinė pagalba šeimoms – koordinuotas švietimo programų vykdymas, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ir švietimo pagalbos teikimas vaikams ir jų tėvams (globėjams, įtėviams).

Kompleksinės pagalbos gavėjas – šeima, namuose auginanti ir ugdanti vaiką nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios.

Kompleksinės pagalbos šeimoms teikimo tikslas – gerinti ugdymo, socialinių, sveikatos priežiūros paslaugų, švietimo pagalbos vaikui ir jo tėvams prieinamumą.

 • Tėvai (globėjai), pageidaujantys gauti kompleksiškai teikiamą pagalbą sau ir savo vaikams, teikia prašymą savivaldybės administracijos direktoriui.
 • Prie prašymo pridedama:

1.Vaiko gimimo liudijimo kopija.

2.Prireikus sveikatos pažyma, ir, jei yra nustatyti specialieji vaiko ugdymosi poreikiai, – Pedagoginės psichologinės tarnybos išvada apie vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir rekomendacija dėl tolesnio vaiko ugdymosi ir švietimo pagalbos jam teikimo.

 1. Ir kiti dokumentai, įrodantys socialinės paramos poreikį.

 

 • Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs vaiko tėvų (globėjų) prašymą dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos skyrimo, nukreipia jį koordinatoriui.
 • Koordinatorius kreipiasi į seniūnijos specialistą socialiniam darbui dėl socialinių paslaugų nustatymo (jeigu toks poreikis buvo nustatytas) ir į Pedagoginę psichologinę tarnybą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo (jeigu jie dar nebuvo nustatyti) ir per trisdešimt dienų nuo prašymo gavimo dienos, surinkęs reikiamus dokumentus, kartu su prašymu juos teikia Savivaldybės vaiko gerovės komisijai.

 

 • Specialistas socialiniam darbui, gavęs informaciją iš institucijų, įstaigų, organizacijų ar asmenų apie jam priskirtoje teritorijoje gyvenančio vaiko galimai pažeistas teises, arba tuo atveju, jei vaikui arba vienam iš vaiko tėvų (globėjų) nustatytas neįgalumas, aplanko vaiko tėvus (globėjus), įvertina esamą situaciją ir socialinių paslaugų šeimai poreikį ir ne vėliau kaip per tris darbo dienas informuoja koordinatorių ir Vaiko teisių apsaugos skyrių.
 • Vaiko teisių apsaugos skyrius turi teisę pateikti informaciją apie vaiko galimai pažeistas teises koordinatoriui ir tiesiogiai, t. y. be seniūnijos specialisto socialiniam darbui pranešimo.
 • Koordinatorius, gavęs informaciją iš seniūnijos specialisto socialiniam darbui arba Vaiko teisių apsaugos skyriaus, organizuoja vaiko pedagoginį psichologinį įvertinimą ir (ar) specialiojo ugdymosi ir reikiamos švietimo pagalbos nustatymą (jei nėra ankstesnio įvertinimo) ir, surinkęs kitus kompleksiškai teikiamos pagalbos vaikui ir jo tėvams (globėjams) poreikį patvirtinančius dokumentus, juos teikia Savivaldybės vaiko gerovės komisijai.

 

 • Savivaldybės vaiko gerovės komisija išnagrinėja gautus prašymus, kompleksiškai teikiamos pagalbos poreikį įrodančius dokumentus ir pagal nustatytą formą teikia savivaldybės administracijos direktoriui išvadą dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos skyrimo.

 

 • Kompleksiškai teikiamą pagalbą organizuoja tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius.
 • Kompleksinę pagalbą teikia rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta tarpinstitucinė komanda.

 

 

Kelmės rajono pedagoginės   psichologinės tarnybos direktorė

Laura Šumskienė

Tel. 8 427 61184, el p. kelmesppt@takas.lt

www.ppt.kelme.lm.lt

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA

lapkričio 17th, 2014 | Paskelbta Jolanta - Naujienos - (-)

Spalio 30 dieną Kelmės  rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Laura Šumskienė, tarnybos specialistės, Kelmės rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Stonienė lankėsi naujose patalpose įsikūrusioje Telšių rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, kur vyko metodinė edukacinė diena ,,Gerosios patirties sklaida“. Susitikimo metu specialistai pasidalino sėkminga patirtimi, organizuojant tarnybos veiklas. Taip pat buvo aptarti komandinio darbo ypatumai, rekomendacijų bei konsultacijų teikimo formos ir pan. Specialistai pasikeitė nuomonėmis apie įstatymų naujoves, ugdymo pritaikymo bei švietimo pagalbos skyrimo aktualumą.

Po malonaus dalykinio pokalbio su kolegomis, specialistai turėjo puikią galimybę plačiau pažinti Žemaitijos sostinę Telšius: pasivaikščioti Masčio ežero pakrante, dalyvauti edukacinėje programoje ,,Nuo tradicinio iki sūrio Džiugas“, apžiūrėti istorinius objektus ir išgirsti skambią žemaičių tarmę.

Kelmė

Gyvenimas yra gražus

spalio 2nd, 2014 | Paskelbta Jolanta - Naujienos - (-)

Kelmės pedagoginės psichologinės tarnybos specialistes  psichologė V. Monkienė ir socialinė pedagogė  J. Meškauskienė Kelmės profesinio rengimo centro 10-12 klasių mokiniams ir jų vadovams vedė užsiėmimus ,,Gyvenimas yra gražus“,  skirtus savižudybių prevencijai.  Susitikimų metu buvo pristatyta statistika apie savižudybes Lietuvoje, aptartos savižudybės grėsmę didinančios situacijos.  Užsiėmimų dalyviai dalijosi savo asmeniniu patyrimu, nes Lietuvoje nedaugelis gali  teigti nesusidūręs su artimo žmogaus savanoriška mirtimi. Jaunimas ugdėsi empatiją kito asmens išgyvenamiems sunkiems jausmams, mokėsi atpažinti grėsmę didinančios situacijos požymius, įgijo žinių, kaip elgtis su asmeniu, galvojančiu apie savižudybę.

Mes džiaugiamės, kad dalis moksleivių išdrįso pasidalinti labai asmeniškais išgyvenimais. Tikimės, kad ir kritinėse situacijose jie ras galimybę atsiverti patikimam žmogui, nes dažniausiai to ir trūksta, kai žmogus pasijunta vienišas prieš kalną nepakeliamų problemų ir dvasinio skausmo.

Raginame visus nekentėti vienatvėje, kreiptis į draugą, specialistą, mokytoją, dvasininką, psichologinės pagalbos telefonu tarnybą. 

Skambučiai visais šiais numeriais yra nemokami.

Skambučius apmoka LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

„Jaunimo linija – 8 800 28888

Darbo laikas: visą parą
Emocinę paramą teikia: savanoriai

„Vaikų linija“ – 116 111

Darbo laikas: 11.00-21.00 kasdien
Emocinę paramą teikia: savanoriai

„Vilties linija“ – 116 123

Darbo laikas: visą parą
Pagalbą teikia: savanoriai ir

psichikos sveikatos profesionalai

„Pagalbos moterims linija“ – 8 800 66366

Darbo laikas: 10.00-21.00 kasdien
Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

„Linija doverija“ – 8 800 77277

Darbo laikas: 16.00-20.00 darbo dienomis
Emocinę paramą teikia: savanoriai-moksleiviai
Parama teikiama rusų kalba. Linija skirta paaugliams ir jaunimui.

Tėvelių dėmesiui

rugsėjo 8th, 2014 | Paskelbta Jolanta - Naujienos - (-)

 

 

Gerbiami tėveliai,                              

Jeigu pastebėjote ar įtariate, kad Jūsų mažieji (sulaukę 3 – 4 metų) gali turėti kalbėjimo ir kalbos sunkumų, jiems gali būti reikalinga logopedo pagalba. Kuo anksčiau bus pradedama teikti logopedinė pagalba tuo geresnių rezultatų bus galima tikėtis ir išvengti mokymosi sunkumų mokykloje. Todėl rekomenduojame Jums Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamas paslaugas:

Logopedas įvertina vaikų kalbėjimą ir kalbą, užpildo kalbos įvertinimo kortelę, konsultuoja ir teikia individualią pagalbą.

Logopedas organizuoja logopedines pratybas vaikams nuo 3 metų (ir vyresniems), turintiems žymių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų bei tiems, kuriems reikalinga intensyvi logopedinė pagalba. Logopedinių pratybų laikas ir trukmė yra suderinami su tėveliais (globėjais, rūpintojais). Pratybos yra nemokamos.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis kasdien darbo valandomis (8–17 val.). Tarnybos adresas: J. Janonio g. 11, Kelmė. Tel. 8 427 61184.

                              Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai